Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Kooyman & Van Haeren - Oep een Aentwaerps terras

Orig. "Op een Antwerps terras"

Te belösteren oep MySpace.
Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

Oep een Aentwaerps terras

Op een Antwerps terras
Nae en dan kan 't is gebeure da' de zon schijnd in ons laend
Nu en dan kan het eens gebeuren dat de zon schijnt in ons land
en zoê'n momente meude zeker ni' versmosse
en zo'n momenten mag je zeker niet verkwisten
veul sinjore gon dan vissen of ze liggen oep e straend
veel Antwerpenaars gaan dan vissen of ze liggen op het strand
en g'ed 'er oêk die dan gon waendelen in de bosse
en je hebt er ook die dan gaan wandelen in de bossen
 
mor wette wa 'kik vind
maar weet je wat ik vind
as de zon bove blinkt
als de zon boven blinkt
dan vuul ek mij nog 't miêsten in m'n sas
dan voel ik mij nog het beste
meh een pint oep een Aentwaerps terras
met een pint op een Antwerps terras
 
Refrein:
Oep een Aentwaerps terras on een tafel
Op een Antwerps terras aan een tafel
meh ne groête kreêmgelas of een wafel
met een groot ijsje of een wafel
iêl et leven is e lolleke
heel het leven is een lolletje
meh e flötshe of een bolleke
met een fluitje of een bolleke
on een tafel oep een Aentwaerps terras
aan een tafel op een Antwerps terras
 
 
Ik zit lifst oep een terras wor da' ge boête kund zing vere
Ik zit liefst op een terras waar je boten kan zien varen
en de reuk van vremde laende kund rieke
en de reuk van vreemde landen kan ruiken
daar ziede de matroêzen en de dokwaerkers passere
daar zie je de matrozen en de dokwerkers passeren
Arabiere, Nore, Ollanders en Grieken
Arabieren, Noren, Hollanders en Grieken
 
en soems zen ek wa' zjalóes
en soms ben ik een beetje jaloers
oep zoê ne struize matroês
op zo'n struize matroos
en dan denk ik swengst da'k drink van me glas
en dan denk ik terwijl ik drink van m'n glas
da' zied' alliên mor oep een Aentwaerps terras
dat zie je alleen maar op een Antwerps terras
 
(refrein)
 
Der zen terrassen oep de Vogelemarkt en oep de Keyserlei
Er zijn terrassen op de Vogeltjesmarkt en op de Keyserlei
oep de Grungplöts, oep de Meêr en on de stase
op de Groenplaats, op de Meir en aan het station
en den diksten directeur zit er ba nen tramchauffeur
en de dikste directeur zit er bij een tramchauffeur
veriênigd in een drukke konversase
verenigd in een drukke conversatie
 
en z'ouwen un fatsoeng
en ze houden hun fatsoen
dus lot ze nah mor doeng
dus laat ze nou maar doen
en mocht et altijd blijve lak et was
en mocht het altijd blijven zoals het was
want 'k zit zoe geren oep een Aentwaerps terras
want ik zit zo graag op een Antwerps terras
 
(refrein x2)
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!