Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Alfzeve doenker - Vodde

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst  

Vodde

't Is vrijdagavend
et weekend begind
ik ston wer schaerp
ik zen góe gezind
iêl de zaterdag fiêste
et kan ni kapot
ik zen uitgelate
ja ik ston wer zoe zot
 
En stillekes kröpt
de zondag vörbij
mor 's aves zen ek
wer van de partij
mor ik vuul et al kome
et is ni' gezond
diê möndagmorge
dad is van den ond
 
Refrein:
Da' zen vodde
dikke dikke vodde
da' zen vodde
dikke dikke vodde
 
Lak iederen Belg
drink ik gere wa bier
ik eet gere fritte
mor alliên die van ier
ons regering blefd moêse
da' zen we gewoên
ik waerk wel in 't zwart
ja 'k val ni uit den toên
 
En de keuning goh' vremd
der is niks on d'aend
mor iêns per jaar is 'er
paniek in 't laend
dan sluip ek nör de brievebus
gelak nen dief
dör leet 'em dan
den belastingsbrief
 
(refrein)
 
M'n lief is eigelijk
on de kóele kaent
ze wild noêt ni' vrije
z'is alt ambetaent
z'ee' dikkels eur kuren
elke mönd oepnief
z'is alt ni' góe
z'is noêt ni lief
 
Ik slaag al is over
soems nen dag of drei
da' vind ze ni aerg
nee z'is eigelijk nog blij
mor ston w'alletwiê schaerp
en wild z'oek van bil
dan ee' ze bezuuk
en alles lee stil
 
(refrein x2)
 
Da da da da' zen vodde
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!