Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Stafke Fabri - Kakakuliki

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

Kakakuliki

Ik zen nog mor pas
Ik ben nog maar pas
van de Congo teruggekome
van Congo teruggekomen
ik eb zoe vanalles
ik heb zo vanalles
van ginder meegenome
van ginder meegenomen
oek een aardig wefke
ook een raar vrouwtje
brocht ekik mee nör ier
bracht ik mee naar hier
echt zoe iet vör mij plezier
echt zo iets voor mijn plezier
 
Kakakuliki
Kakakuliki
z'is van Matadi
ze is van Matadi
dad is e kinneke van 20 jaar
dat is een kindje van 20 jaar
zij draagd iêl serieus
zij draagt heel serieus
ne ring in eure neus
een ring in haar neus
en z'eed e koppeke meh króezelaar
en ze heeft een hoofdje met kroezelhaar
 
Ze zie' zoe zwart as pek
Ze ziet zo zwart als pek
de taenden in euren bek
de tanden in haar mond
die blinke gelak porcelein
die blinken zoals porcelein
en eur lippe dik en rond
en haar lippen dik en rond
die wege wel een alf pond
die wegen wel een half pond
en de rest is allemol eve fijn
en de rest is allemaal even fijn
 
Joie joie joie joie
Joie joie joie joie
joie joie joie joie
joie joie joie joie
 
Et is zoe is iet aenders
Het is zo eens iets anders
as da' g'ier zie loêpe
dan wat je hier ziet lopen
blaenke wefkes die ken ekik
blanke vrouwtjes die ken ik
meh hiêlder oêpe
met heelder hopen
mor zoe Congoleske se
maar zo'n Congoleesje zie
dad is iet nief
dat is iets nieuws
want alleman ee' zoe gi lief
want iedereen heeft zo geen lief
 
Kakakuliki
Kakakuliki
z'is van Matadi
ze is van Matadi
loêp ek er meh deur de stad
loop ik er mee door de stad
dan vraagd diê kapoeng
dan vraagt die kapoen
"ma 'kik mijn broek uitdoeng
"mag ik mijn broek uitdoen
ik loêp veul liever meh e vijgenblad"
ik loop veel liever met een vijgenblad"
 
'k zeg "da' ziede van ier
'k zeg "dat zie je van hier
dad is gin moden ier
dat is geen mode hier
gij krij sebiet e proces-verbaal"
jij krijgt meteen een proces-verbaal"
"och," zee' zij, "da's spijt
"och," zei zij, "da's spijtig
ik docht ekik altijd
ik dacht altijd
as 'kik et nae doeng doeng ze 't morgen allemaal"
als ik het nu doe doen ze 't morgen allemaal"
 
Joie joie joie joie
Joie joie joie joie
joie joie joie joie
joie joie joie joie
 
Eure kop mut zij
Haar hoofd moet zij
noêt ni late coiffere
nooit laten knippen
meh póederderie
met poedertjes
mut z'eur ni occupere
moet ze zich niet bezig houden
zij et gin patékes
zij eet geen pasteitjes
ginne kreemgelas
geen ijs
niks as rijs en bananas
niets dan rijst en bananen
 
Kakakuliki
Kakakuliki
z'is van Matadi
ze is van Matadi
zij is profijtelijk in eur toilet
zij is voordelig in haar toilet
want thuis loept z'alted rond
want thuis loopt ze altijd rond
in eur bloête... biêne
in haar blote... benen
der wörd ba ons ni oep gelet
daar wordt bij ons niet op gelet
 
oemda' ze zwart zie
omdat ze zwart ziet
wast z'eureige ni
wast ze zich niet
da kost gin ziêp ge moet góe' verstaan
dat kost geen zeep je moet goed verstaan
nen babydoll, combinaison
een babydoll, combinaison
of ne nylon nachtzjapon
of een nylon nachtjapon
zelfs een emmeke da' dóe' ze noêt ni aan
zelfs een hemdje doet ze nooit aan
 
Joie joie joie joie
Joie joie joie joie
joie joie joie joie
joie joie joie joie
 
Ik gon er achteriên
Ik ga er binnenkort
affaire meh beginne
zaken mee beginnen
oem eur mor te zing
om haar maar te zien
komd alleman dan binne
komt iedereen dan binnen
'k schrijf oep mijne gevel "Café Matadi
'k schrijf op mijn gevel "Café Matadi
ba Stafke meh' z'n Kakakuliki"
bij Stafke met z'n Kakakuliki"
 
En komen er klein
En komen er kindjes
als et maskes zijn
als het meisjes zijn
dan is mij fortun gemokt
dan is mijn fortuin gemaakt
die helpe dan mee
die helpen dan mee
serveren in 't café
opdienen in 't café
ne special diên al de manne lokt
een bijzonderheid die alle mannen lokt
 
en ge zuld is zing
en je zal eens zien
die veraendering
die verandering
da wörd de mode nor de ??zie??
dat wordt de mode naar de ??
want alle maskes die
want alle meisjes die
zullen uit zjaloezie
zullen uit jaloezie
zjust gon loêpe gelak mijn Kakakuliki
net gaan lopen als mijn Kakakuliki
 
1 reakse
DOE 4 september 2021, 16:50
Beste,

We laten even weten dat dit werk op alle shops te vinden is.

Eventuele link naar website: doemusic.online/

vriendelijke groet,
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!