Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Schuppezot - Zatte vrouwe

Orig. "Zatte vrouwen"

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst  

Zatte vrouwe

R. Van 't Groenewolt / I. Gorris / T. Claes
In mijn vaste stamkróeg
stoeng der is een zatte griet
te zingen oep een tafel
et was e melig lied
ze kwam iniês nor mij
terwijl ze varder zoeng
gij zeh ne farme gast
en ze draaide mij een toeng
 
na amper e kwartirreke
en vijf pinten oep den toêg
droenk z'is efkes deur
en toeng stoeng ze weral droêg
ik kon ekik ni' volge
ik kon echt ni mer mee
ze riep noh de cafébaas
meh een stuk in eur zjilee
 
Refrein:
Dóe' ze nog is vol
ja gefd ons nog een pint
en oek wa' glaze bokes
vör mijnen beste vrind
tapt er nog is iêne
'k zen belange nog ni' zat
ik gon tot on et gotshe
nee mij krijge ze ni plat
 
In 't stad oep een terraske
gezellig in de zon
amper vijf minute
de mizere die begon
der sproeng een zatte fles
iniês oep mijne schoêt
ze liet ne farmen bóer
en ik verschoot m'neige doêd
 
ze begon mij af te lakke
ik was wel wa beschomd
et was een farm ding
mor ze stoenk uit eure mond
't is ni te begrijpe
da' zoeiet eigelijk kon
ze riep meh eur frank bakkes
iniês noh de garçon
 
(refrein)
 
Mor ik em et nau gevonde
ik zen in mijn element
ik eb nau liêre drinke
gelak nen echte vent
nau gon ekik gewoên
nor iedere króeg
in iedere stad
same meh' die vrouwe
zen ek alle dage zat
 
oek al ebbe z'af en tóe
een veul te groête klep
oe zatter da' ze wörre
oe liever da'k et eb
ze zen dan iêl gewillig
en zen dan ni miêr t'ouwe
der is nikske zoe plezaent
dan nen oêp meh' zatte vrouwe
 
Dóe' ze nog is vol
ja gefd ons nog een pint
en oek wa' glaze bokes
vör mijnen beste vrind
tapt er nog is iêne
we zen belange nog ni' zat
wij gon tot on et gotshe
nee ze krijgen ons ni plat
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!