Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Fixkes - Ziede mij nog gêre?

Te belösteren oep MySpace.
Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst  

Ziede mij nog gêre?

Ik ken niks van poëzie et is een schaend
ik em zero fantasie et is een schaend
'k em overlest wel is een iêl graef woord gevonne
mor nau da 'k et noêdig eb kan 'k 'er wer ni oep komme
ik zou u liekes wille schrijve
mor ik ken daar nikske van
't zal beh ne knuffel moette blijve
want ik kom noêt varder dan
ik zien u gêre
 
'k Kom echt ni' varder dan bedörve clichés
ik wör al mottig as ek ze herlees
en de schoênste metafore da 'k verzin
beston öt woorde lek as rêge, zon en wind
en dus schrap ek schrap ek schrap ek
tot elk woord onleesbaar is
ik eb schrik da' ge goh lache
en dus zeg ek liever niks
 
Mor 'k zien u gêre
ik zien u gêre
ik zien u toch zoe gêre
ziede mij nog gêre
 
meschin zen ek te onzeker
meschin gefd da ammel niks
meschin wilden ek moh weten
of ge mij nog gêre zie
 
mor eigelijk vin ek gêre zien
nog ni' zoe slecht
'k gon deroep lette
da 'k et eur is wa miêr zeg
 
Ziede mij nog gêre
ziede mij nog gêre
ziede mij nog gêre
...
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!