Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Katastroof - Oepsinjorreke

Meh' dees lieke wild Katastroof et project Time-Out bekend make ba 't groête publiek. Time-Out waerkt meh daders van partnergeweld oem un te liêren un agressie onder controle t'ouwe.

Ge kun et lieken iere gratis downloade! Et filmke lot zing óe da' de manne van Katastroof vör de promosen et Oepsinjorreke gon pikken in Mechele.

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

Oepsinjorreke

Opsinjoorke
Tekst & muziek: Stef Bef
Refrein:
Oepsinjorreken Oepsinjorreke smet 'em in e lake
Opsinjoorke Opsinjoorke smijt hem in een laken
Oepsinjorreken Oepsinjorreke smet 'em nor oemoêg
Opsinjoorke Opsinjoorke smijt hem naar omhoog
Oepsinjorreken Oepsinjorreke oêg bove de dake
Opsinjoorke Opsinjoorke hoog boven de daken
Oepsinjorreken Oepsinjorreke taend oem taend en oêg oem oêg
Opsinjoorke Opsinjoorke tand om tand en oog om oog
taend oem taend en oêg oem oêg
tand om tand en oog om oog
 
In de middeliêwe was 'er oêt een Aentwaerpse tradiese
In de middeleeuwen was er ooit een Antwerpse traditie
ne vent diê da' z'n vrou slóeg kreeg last meh' de justiese
een man die z'n vrouw sloeg kreeg last met de justitie
de gebure spande samen oem da stuk krapul te liêre
de geburen spanden samen om dat stuk krapuul te leren
ze sleurden 'em de straat oep oem de rollen oem te kiêre
ze sleurden hem de straat op om de rollen om te keren
 
(refrein)
 
Ne sinjoor ee nen degout van ne vent meh losse polle
Een sinjoor heeft een afkeer van een vent met losse handjes
a zou et 'em berouwe meh' z'n vrouke zoe te solle
hij zou het zich berouwen met z'n vrouwtje zo te sollen
vernederd en beschimpt wier 'em oep nen doek gelee
vernederd en beschimpt werd hij op een doek gelegd
oem 'em oemoêg te zwiere en iederiên zoeng mee
om hem omhoog te zwieren en iedereen zong mee
 
(refrein)
 
Mor oep ne goeie kiêr liep da spelleke uit de haend
Maar op een keer liep dat spelletje uit de hand
en is ne wijventoekker neffe 't lake trug gelaend
en is een vrouwenmepper naast het laken terug geland
diê vent was kevendrager en den hartog zee: "Pas oep
die man was dood en de hertog zei: "Pas op
Oepsinjorreke blefd bestaan mor vanaf nae gebrökt' een poep!"
Opsinjoorke blijft bestaan maar vanaf nu gebruik je een pop!"
 
(refrein)
 
Dus et wier de gewoênte, vanaf diê moment
Dus het werd de gewoonte, vanaf dat moment
oem een poep te make nor de beeltenis van de vent
om een pop te maken naar de beeltenis van die vent
dör wier dan mee gesmete tot diê vent z'n groête schaend
daar werd dan mee gesmeten tot die vent z'n grote schande
da was minder gevaarlijk mor nog alted iêl plezaent
dat was minder gevaarlijk maar nog altijd heel plezant
 
(refrein)
 
Wilde ni as Oepsinjorreke eindige
Wil je niet als Opsinjoorke eindigen
lösterd dan nor deze raad
luister dan naar deze raad
wörde zoe kolerig da' ge 't ni miêr oud
wordt je zo razend dat je 't niet meer houdt
veur da' ge ontploft, pakt dan nen time-out
voor je ontploft, neem een time-out
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!