Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - Pieter Breughel In Brussel

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Fonetische transcripse     
Ollandse vertaling

Pieter Breughel In Brussel

Pieter Breughel den Ouwe
pietër brëugël dën ouwë
Pieter Breughel de Oude
zou oepston uit de doêd
zou-w-oepston uit-të doêt
zou opstaan uit de dood
vör de wereld t'aanschouwe
vör dë weêrëlt taanschouwë
om de wereld te aanschouwen
was 't blóed der nog zoe roêd as karmijn
wast blóet tër noch-soe roêt as karmijn
was 't bloed er nog zo rood als karmijn
zou er nog oorlog zijn
zou-w-ër nog-oorloch-sijn
zou er nog oorlog zijn
 
Al iêst ging 'em nor Brussel
al iêst-ching ëm nor brussël
Al eerst ging hij naar Brussel
nor zijnen atelier
nor zijnën atëljee
naar zijn atelier
en a nam z'nen bussel
én a nam zënën bussël
en hij nam z'n bundel
pensiêlen en wad outskool mee
pénsiêlën én wad-outskool mee
penselen en wat houtskool mee
nor z'n Brabantse stee
nor zën braabantsë stee
naar z'n Brabantse stee
 
A was nog ni' vergete
a was noch ni-fërgeetë
Hij was nog niet vergeten
waar da' ze woênuis was
waarda-së woênuis was
waar z'n woonhuis was
et was wel wa' verslete
ët was wèl wa-fërsleetë
het was wel wat versleten
de memele woênden in z'n kas
dë meemëlë woêndën in zën kas
de houtwormen woonden in z'n kast
kapot was 't vensterglas
kapot wast-féngstërglas
stuk was 't vensterglas
 
Iêst vróeg 'em on de mense
iêst-fróech-ëm on dë méngsë
Eerst vroeg hij aan de mensen
is Spanjen ier nog baas
is spanjën ier nog-baas
is Spanje hier nog baas
leefde nor eige wense
leevdë nor eigë wéngsë
leef je naar eigen wensen
zen ze nog eve dwaas in ons laend
zén zë nog eevë dwaaz-in ongs laent
zijn ze nog even dwaas in ons land
of krege ze verstaend?
of kreegë zë vërstaent
of kregen ze verstand
 
De mense wouwe Breughel
dë méngsë wouwë breugël
De mensen wilden Breughel's
z'n Brabants ni' verstaan
zën braabants ni-fërstaan
Brabants niet verstaan
dus is 'em stil en treurig
duz-is-ëm stil én treurëch
dus is hij stil en treurig
nor een café gegaan
nor ën kaffee gëgaan
naar een café gegaan
die daar in zijn jeugd al ad gestaan
die daar in zijn jeucht al at-chëstaan
dat daar in zijn jeugd al had gestaan
 
A vróeg in 't zuiver Brabants
a vróeg-int-suivër braabants
Hij vroeg in 't zuiver Brabants
de kastelijn oem draenk
dë kastëlijn oem draenk
de kastelijn om drank
mor de patron diê zee pardon
mor dë - diê zee -
maar de patron die zei pardon
je ne comprends pas Flamand, emmerdant
-
ik versta geen Vlaams, vervelend
dans le coeur du Brabant
-
in het hart van Brabant
 
Pieter Breughel den Ouwe
pietër breugël dën ouwë
Pieter Breughel de Oude
diê docht 't is wer zoe vaer
diê docht tis wér zoe vaer
die dacht 't is weer zover
da' z'ier de geus nog brouwe
da-s-ier dë geus nog-brouwë
dat ze hier de geus nog brouwen
da's fijn mor da 't in 't Fraens nah moet zijn
da-s fijn mor da-t in-t fraens na moet-sijn
dat is fijn maar dat het in 't Frans nu moet zijn
da' vin 'k e groêt chagrijn
da-fing-k ë groêt shagrijn
dat vind ik een groot chagrijn
 
Et Spaans is nau verdreven
ët spaans is nau vërdreevën
Het Spaans is nu verdreven
uit ons klei vaderlaend
uit ongs klei vaadërlaent
uit ons klein vaderland
mor nau em we gekrege
mor nau-w-ém wë gëkreegë
maar nu hebben we gekregen
et Fraens on de Marollekaent
ët fraenz-on dë marollëkaent
het Frans aan de Marollenkant
da's bove mij verstaend
da-z-boovë mij vërstaent
dat is boven mijn verstand
 
Piet Breughel is dan dróevig
piet breugël is dan dróevëch
Piet Breughel is dan droevig
trug nor ze graf gegaan
trug nor zë graf-chëgaan
terug naar z'n graf gegaan
nadat 'em oep z'ne kamer
naadat-ëm oep-sënë kaamër
nadat hij op z'n kamer
een iêl klein mor een fijn schilderij
ën iêl klein mor ën fijn schildërij
een heel klein maar een fijn schilderij
vol kleur ad dóen ontstaan
vol kleur at-tóen ontstaan
vol kleur had doen ontstaan
 
En daaroep stoeng geschilderd
én daaroep stoeng gëschildërt
En daarop stond geschilderd
ne Vlaming in 't gevang
në vlaaming in-t-chëvang
een Vlaming in 't gevang
't gevang van z'n complexe
t-chëvang van zën kompléksë
't gevang van z'n complexen
de sleutel lee' derbij on z'n zij
dë sleutël lee-tërbij on zën zij
de sleutel ligt erbij aan z'n zij
dóed ope mokt 'em vrij
dóed-oopë mokt ëm vrij
doe open maak hem vrij
 
15 reakses (recentste iêst)
Erik 6 december 2016, 20:34
Vooral de laatste strofe heb ik altijd onthouden
De idee dat 'identiteit' een gevang is van complexen
waarin men zichzelf houdt/steekt
Krommenaas 25 april 2016, 18:28
irmgard pas: dat lijkt idd logischer :) aangepast
irmgard pas 24 april 2016, 19:40
volgens mij is de nederlandse vertaling van "z'en bussel pensiêlen" met "takkenbos..." niet juist, een takkenbos is een bundel takken, terwijl een bussel gewoon een bundel is, dus zou het correcter zijn om te spreken van een bundel penselen.

verder dank voor zo'n uitgebreide verzameling teksten!
carl 9 oktober 2013, 05:39
da's een prachtig nummer, zou moeten te beluisteren kunnen zijn !
Doederik 3 februare 2013, 00:12
Wij zette zelf die liekes ni online, dus da wete we ni :) 't zal den eigenêr van den account oep youtube zen idee gewest zen zeker
coppens 1 februare 2013, 16:41
warom staat da lieken nimmer opt net
Andy 15 februare 2011, 22:52
Kan hij dat misschien niet express hebben gedaan, "die zee- disait"? Je spreekt het hetzelfde uit en het betekent hetzelfde..Wat spelen met zen toehoorders?
Kenneth V. 19 februare 2010, 14:40
Ik dacht altijd dat Wannes zong (laatste strofe):

de sleutel lee' derbij als(of) 'em zei:
"dóed ope mokt 'em vrij"
Krommenaas 20 mei 2009, 09:59
Serge: heb nog eens goe geluisterd, hij zingd wel degelijk "diê zee" maar ge hebd volkomen gelijk wa' die "emmerdant" betreft. het is aangepast, bedankt!
Grytolle 16 mei 2009, 23:57
Filip, de webmaster, is met vakantie. Maar hij gaat de tekst zeker verbeteren als hij terug is :)
Serge, van Bonen (Boulogne sur mer,FR) 16 mei 2009, 12:57
Bent U zeker van de franse zin ?
Ik ben frans, en ik hoor : "Mor de patron disait pardon, je ne comprends pas Flamand, emmerdant dans le coeur du Brabant !"
ik vertaal :
"Mor de bass zegde pardon, ik versta geen Vlaams, [en dat is] vervelend in het hart van Brabant".

Kan iemand erklaren ?

Bedankt
En veelen
De Gie 13 april 2009, 10:15
Heeter soems iemand partiture van de liekes van de Wannes, onder andere van dees en nog e paar aender gelak, ik wil deze nacht,... het bitter ziêmanslied en maajn mansarde.
stuurd is e mailtje nor maaj. guy.vanthienen@telenet.be
Han van Ooijen 27 meêrt 2009, 11:12
Mooi muziekje, interessante tekst en leuk om zo vanuit Bels Brabntse kant te zien/horen...


Knap werk!
H. 30 januare 2009, 20:02
dees vind ik zoo'n tof melodieke
Eve V.B. 30 november 2008, 15:36
Mijn vader zong da lieke dikwijls voor mij vroeger. leuk om de tekst nu es degelijk te kennen.
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!