Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - De vagebond

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

De vagebond

Als vagebond zen ek gebore
Als vagebond ben ik geboren
m'n ouwers eb ek not gekend
m'n ouders heb ik nooit gekend
'k eb not niks g'ad of niks verlore
'k heb nooit iets gehad of verloren
oenger en drst 'k zen et gewend
honger en dorst ben ik gewend
zoe dwaal ek rond langs bos en strate
zo dwaal ik rond langs bos en straten
zoe dwaal ek rond gelak nen ond
zo dwaal ik rond als een hond
totdad ek kom al in Ogstrate
totdat ik kom al in Hoogstraten
et rendez-vous van de vagebond
het rendez-vous van de vagebond
 
Waaroem zou ek wel moette waerke
Waarom zou ik wel moeten werken
'k eb vrou noch kind gelak ge ziet
ik heb noch vrouw noch kind zoals je ziet
en oem m'neige te verstaerke
en om mezelf te versterken
drveur vind ek altijd wel iet
daarvoor vind ik altijd wel iets
steel ek sumtijds konijn of kieke
steel ik soms konijn of kip
'k wr achtervolgd en deur den duur
word ik achtervolgd en door de duur
krijg ek zjendaerme vr domestikke
krijg ik rijkswachters als knechten
de dievekoets wrd mijn voituur
de dievenkoets wordt mijn wagen
 
Al waar ek dwaal langs irewege
Overal waar ik dwaal langs herenwegen
lacht de natuur mij vrij en blij
lacht de natuur mij vrij en blij
d'onde die basse mij wel tege
de honden bassen mij wel tegen
mor bijte ni en ik gon vrbij
maar bijten niet en ik ga voorbij
ne rijke mens zie mij ni' gere
een rijke mens ziet mij niet graag
zie me worschijnlijk nog ni staan
ziet mij waarschijnlijk nog niet staan
mor ik veeg m'n broek on il de wereld
maar ik veeg m'n broek aan heel de wereld
want der is niks of 't moet vergaan
want er is niets of 't moet vergaan
 
'k Eb gin kastile lak Sintergele
'k Heb geen kastelen zoals Sintergoele
en toch zen ek ni avelos
en toch ben ik niet haveloos
'k neem de trottoirs al vr mijn stele
'k neem de voetpaden als mijn stoelen
de winkelrame vr tableaus
de winkelramen als schilderijen
en as m'n ziel me moest verlate
en als mijn ziel mij mocht verlaten
et is inder waar da' z'enne reisd
het is eender waar zij heen reist
al nor den emel of nor Ogstrate
al naar de hemel of naar Hoogstraten
et vagebondeparadijs
het vagebondenparadijs
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de krte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = gelak in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'imol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd mir over d'Aentwaerpse spelling!