Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Clement Peerens eXplosition - Rotsmóel

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

Rotsmóel

Ij ad ne kop oem stront oep te sortere
Hij had een hoofd om stront op te sorteren
ne kop oem oep te slage, nen degoutaente smóel
een hoofd om op te slaan, een degoutante smoel
een bakkes oem een frees oep te rodere
een gezicht om een frees op in te rijden
ja ge wet wa 'kik bedóel
ja je weet wat ik bedoel
 
Ij ad een móeder, zoe'n braeve Vlomse mama
Hij had een moeder, zo'n brave Vlaamse mama
et soort van móeder da' gezond relativeerd
het soort van moeder die gezond relativeert
die zee "diê rotkop da's ni persé een drama
die zei "dat rothoofd dat is niet noodzakelijk een drama
't angd der vanaf wa' der zjust oep wörd gesorteerd
't hangt er van af wat er juist op wordt gesorteerd
 
Ge kund misschin iet in de media probere
Je kan misschien iets in de media proberen
want daar loêpe massa's schijters rond"
want daar lopen massa's schijters rond"
a zee "'t is waar mama", ij ad et góe begrepe
hij zei "'t is waar mama", hij had het goed begrepen
"ik gon mijn leve wijden on vettige stront"
"ik ga mijn leven wijden aan vettige stront"
 
Qua volume maak ik wijselijk gin raming
Qua volume maak ik wijselijk geen raming
mor 't is enorm wad oep diê smóel wörd gesorteerd
maar 't is enorm wat op die smoel wordt gesorteerd
en elken dag is er wel nen bekende Vlaming
en elke dag is er wel een bekende Vlaming
diê zijn drollen oep diê rotkop deponeerd
die zijn drollen op dat rothoofd deponeert
 
In 't begin riep 'em nog zelf "seg lot iet wete
In 't begin riep hij nog zelf "zeg laat iets weten
a' der iet is, alles komd beh mij on bod"
als er iets is, alles komt bij mij aan bod"
mor ondertusse beld zoe'n staer die ee' geschete
maar ondertussen belt zo'n star die heeft gescheten
al rechstreeks meh' de GSM van oep de pot
al rechtstreeks met de GSM van op de pot
 
Want ja al edde veul talent of farm tette
Want ja al heb je veel talent of ferme borsten
of alle drei, dad is oep zich niks weerd
of alle drie, dat is op zich niets waard
ge moet der as vedette góed oep lette
je moet er als vedette goed op letten
dad aewe stront professioneel wörd uitgesmeerd
dat jouw stront professioneel wordt uitgesmeerd
 
(voila en dan nog ne gitaarsolo en dan is dad af eh)
(ziezo en dan nog een gitaarsolo en dan is dat klaar he)
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!