Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Katastroof - Aentwaerpe

Orig. "Antwaarpe"

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst  

Aentwaerpe

Ik zen verkocht on die stad on de Schelden
ik zen verknocht on die stad on de stroêm
die stoh' getoeid meh prachtige velde
Brabo en Rubens die stad is nen droêm
 
alted gastvrij, leed oep iederiên te wachte
eed al zoe veul vremdelinge bekoêrd
mor ik geef tóe, ik eb in gedachte
dikwels al stillekes ne keesbol vermoêrd
 
Refrein:
Aentwaerpe, schoên en góe
't Scheld dad is sinjoreblóed
van et Schijn tot on et Stiên
ae hart da klopt vör iederiên
 
Zit ek oep een baenk on de plage van 't Sint-Anneke
dan is de klaenk van de stad zoê vlakbij
dan denk ek stillekes "dees is et manneke
wa da 'k ier zing is een schilderij"
 
De kathedraal en den Bóerentore
dan droêm ek weg, 't wörd interessaent
'k zing in de varte bij et ochtendglore
Filip en Leona tezaam aend in aend
 
(refrein)
 
Van on de grens tot on 't eind van de kaaie
zied iedere mens wor de wereld begind
miljóene lichte die ni uit zen te draaie
ae löstere verplichte wor den beiord weerklinkt
 
'k Zen ier gebore, 'k zen ier getoge
en tot oep den dag da' den deze mut gaan
zweer ek da 'k noêt een woord eb geloge
over mijn Aentwaerpe zing ek spontaan
 
(refrein x2)
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!