Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Katastroof - Aentwaerpe

Orig. "Antwaarpe"

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst  

Aentwaerpe

Ik zen verkocht on die stad on de Schelden
ik zen verknocht on die stad on de strom
die stoh' getoeid meh prachtige velde
Brabo en Rubens die stad is nen drom
 
alted gastvrij, leed oep iederin te wachte
eed al zoe veul vremdelinge bekord
mor ik geef te, ik eb in gedachte
dikwels al stillekes ne keesbol vermord
 
Refrein:
Aentwaerpe, schon en ge
't Scheld dad is sinjorebled
van et Schijn tot on et Stin
ae hart da klopt vr iederin
 
Zit ek oep een baenk on de plage van 't Sint-Anneke
dan is de klaenk van de stad zo vlakbij
dan denk ek stillekes "dees is et manneke
wa da 'k ier zing is een schilderij"
 
De kathedraal en den Berentore
dan drom ek weg, 't wrd interessaent
'k zing in de varte bij et ochtendglore
Filip en Leona tezaam aend in aend
 
(refrein)
 
Van on de grens tot on 't eind van de kaaie
zied iedere mens wor de wereld begind
miljene lichte die ni uit zen te draaie
ae lstere verplichte wor den beiord weerklinkt
 
'k Zen ier gebore, 'k zen ier getoge
en tot oep den dag da' den deze mut gaan
zweer ek da 'k not een woord eb geloge
over mijn Aentwaerpe zing ek spontaan
 
(refrein x2)
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de krte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = gelak in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'imol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd mir over d'Aentwaerpse spelling!