Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

iXina - Noêt ni staerve

Orig. "Nooit ni sterven"

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst  

Noêt ni staerve

Ik zit ier te niksen oep ne stóel
al maande zonder dzjop
wöroem zou 'k nog moeite doeng
da word toch wer een flop
den afwas blefd mor staan
en gin vin da 'k verróer
al maande niks gedaan
al lee' de schimmel oep de vlóer
 
1:
Ik zen nae al levesmóe
en dóen nog is m'n oêge tóe
'k oop da 'kik ni miêr wakker wörd
en mijn leven word ingekort
ik zit iêmol in de put
en mijn bestaan dad ee' gin nut
iêl mijn leve weegd te zwaar
al zen 'kik nog mor 20 jaar
 
2:
En 'k zal van iêl m'n leve
van niemand houwe
en 'k zal oem niks ni' geve
en gin tóekomst bouwe
ik zal oep niks ni lette
en tege niemand prate
alliên mor jointe kette
en m'n kot ni' verlate
ik zen ier on 't bedaerve
on 't creperen in de goêt
mor ik zal noêt ni staerve
want ik zen al laenk doêd
 
Ik zen thuis buite geshot
'k weet ni woroem of hóe
ik zien der uit gelak een vod
en ik zen altij pottóe
en 'k em nog altij gin lief
wad edde daar nah aan
ik zen veel te depressief
en kan mijzelf ni uitstaan
 
(1)
 
(2)
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!