Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - Bokrijk

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

Bokrijk

A' ge Bokrijk ni wet ligge
Als je Bokrijk niet weet ligge
lsterd ge nor dees betog
luister goed naar dit betoog
't lee ba mij ge meug et wete
het ligt bij mij je mag het weten
ni bepaald oep e verog
niet bepaald op een verhoog
't is e kaerkof van uize
het is een kerkhof van huizen
rariteitekabinet
rariteitenkabinet
waar in vrme van gebouwe
waar in vormen van gebouwen
goeie smaak wrd bijgezet
goede smaak wordt bijgezet
 
't Is vrwaar ni te gelove
Het is voorwaar niet te geloven
dad e werdevol gebou
dat een waardevol gebouw
stin vr stin wrd afgebroke
steen voor steen wordt afgebroken
van de kelder tot de schou
van de kelder tot de schouw
en dan in plastikke zakke
en dan in plastic zakken
gau nor Limburg wrd gedaan
gauw naar Limburg wordt gedaan
oem vr 't nationaal prestige
om voor het nationale prestige
in 't museum te gon staan
in het museum te gaan staan
 
Tussen alleraende bome
Tussen allerhande bomen
zied'er bereneve staan
zie je er boerenhoeves staan
esthetiek oem van te snepe
esthetiek om van te snoepen
mor tot den decor vergaan
maar tot het decor vergaan
't is dan oek vanzelfsprekend
het is dan ook vanzelfsprekend
da' de Vlomse cinema
dat de Vlaamse cinema
vr istorische gegeves
voor historische gegevens
mir dan is nor Bokrijk ga
meer dan eens naar Bokrijk gaat
 
't Zen ni enkel berenuize
Het zijn niet enkel boerenhuizen
stalle schure die dor staan
stallen schuren die daar staan
ok een stadswijk is verrezen
ook een stadswijk is verrezen
ist uit Aentwaerpe vandaan
eerst uit Antwerpen vandaan
da's ne slag in ons gezichten
dat is een slag in onze gezichten
en normaal trekt' oe dad aan
en normaal trek je je dat aan
da' de wonste van ons vaders
dat de woonsten van onze vaders
nor den buite moette gaan
naar het platteland moeten gaan
 
Zwijgd me van urbanizase
Zwijg me van urbanisatie
da's in Bellegen een klucht
dat is in Belgi een klucht
waarda minigin al jaren
waar menigeen al jaren
over nadenkt meh ne zucht
over nadenkt met een zucht
't is e fist van stoemme kuren
het is een feest van stomme kuren
in de culturele nacht
in de culturele nacht
tot vermaak van ons gebure
tot vermaak van onze buren
en tot schaend van ons geslacht
en tot schande van ons geslacht
 
't Is e fist van stoemme kuren
Het is een feest van stomme kuren
in de culturele nacht
in de culturele nacht
tot vermaak van ons gebure
tot vermaak van onze buren
en tot schaend van ons geslacht
en tot schande van ons geslacht
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de krte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = gelak in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'imol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd mir over d'Aentwaerpse spelling!