Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Kooyman & Van Haeren - 't Is ni iêrlijk 't is ni' zjust

Orig. "'t Is niet eerlijk, 't is nisjust"

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst  

't Is ni iêrlijk 't is ni' zjust

Ik stap iedere morgend
góe' gezind in m'n broek
en fluitend de deur uit
mor achter den oek
daar zien ek den bakker
en diê zee meh een air
goeiemorgend vrind
ge zeh' zoe góe' gezind
moh wa' vinde van 't weer
dan zien ek noh bove
en dan zakt m'n umeur
want dör ange de wolke
gin zon komd derdeur
't is altijd etzelfde
in dees vochtige streek
soems is 't ier wel waerm
mor da' duurd dan ochaerm
mor aemper een week
 
En on de kaente van de Filippijne
blefd de zon bekan een iêl jaar schijne
mor dör zitte z'ammol oenger te lije
onder ne palmboêm on een stralende kust
't is ni iêrlijk 't is ni' zjust
 
Adam en Eva
krege dik nor un vijs
toeng ze wiere verdreve
uit et Aards paradijs
en nen aartsengel riep nog
"tot on olle pensioeng
zulde golle vörtaan
in et zwiêt van oew aan-
schijn oe dzjop moette doeng
vanaf toeng zitte w'ammol
in dezelfden boêt
we moette wah zwóege
vör ons dagelijks broêd
mor der zen er die waerke
alliên meh un toeng
ge zuld alted zing
da' der iêne wa min-
der as d'aender moet doeng
 
En in de Afrikaanse woestijne
emme z'aenders niks te doeng as vrije
moh ge zie' der oek gin otto's rije
z'emme dörst z'emmen oenger moh ze zitte gerust
't is ni iêrlijk 't is ni' zjust
 
Jare geleje
zwóer ek iêwigen trou
vör de rest van me lêve
on m'n iênige vrou
ik zing ze nog gêre
mor ik kan et verstaan
da' ze speld meh 't gedacht
van is iêl onverwacht
oep een aender te gaan
'k zou 'kik oek wel is gêre
veraendere van spijs
want da' dóe toch ete
make z'ons alted wijs
mor as ge wild graze
oep een aender wei
dan zeed ons fatsoeng
da' ge zoeiet moet doeng
zonder mense derbij
 
Mor ge moet ba d'Arabieren is kome
die ebben ieder twelf vrouwe die clowne
en ze doeng et allemol zonder condome
mor a' ze viêrtig wörre zen z'uitgeblust
't is ni iêrlijk 't is ni' zjust
 
't is ni iêrlijk 't is ni' zjust
 
't is ni iêrlijk 't is ni' zjust!
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!