Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Kooyman & Van Haeren - 's Morges tusse 7 en 8

Orig. "'s Morgens tussen 7 en 8"

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst  

's Morges tusse 7 en 8

Wij zen een il rustige famille
wij springe zelden uit den baend
ba ons orde not iemand gille
wij ouwe altijd alles in d'aend
mor der is ine moment
da' g'ons ni mer kend
dan late we mekaender in de steek
dan teld ba ons de wet van de staerkste
iederin veraenderd van gedacht
's morges tusse 7 en 8
 
Onze pae zit al nen ilen tijd te kakke - watte?
en me zuster oud de badkamer bezet
ons me probeerd een eike te bakke
meh ne kop gelak een kruisraket
en zee Michel Follet "'t is alf acht komd uit oe bed"
dan slage w'allemaal in paniek
de waanzin ee bezit van ons genome
de stress eed ons in z'n macht
's morges tusse 7 en 8
 
Stoh' de vuilbak al buite
zoude de deure ni sluite
en begind mor al te lope vr wen tram
't is ni' ge' vr m'n art
ik krijg den otto ni' gestart
en wie ee' der nondedzju mijne kam
'k moet nog een gazet en tebak kope
en in Brgerout stoh' der altijd een fil
ik moet weg want 'k eb nog waerk meh ope
mor ik zuuk al e kwartier noh mijnen bril
ze zuke volk vr den bou ba den RVA
dad ore w'oep de radio
moh da kan ons nae ni interessere
midden in de mordende jacht
's morges tusse 7 en 8
 
Zed' oe bokes ni' vergete
'k gon oe binen ier nog breke
want da leed ier allemaal overop
ge moet oe baende nog plakken
en van wie zen die frakken ier
en is da nah gedaan meh' da' gelop?
 
Meh ne verwilderden blik
in m'n ogen em ekik
dan toch eindelijk de veurdeur bereikt
ik rep nor iederin "tot vanavend!"
dan zen der aender norme van kracht
dan 's morges tusse 7 en 8
dan 's morges tusse 7 en 8
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de krte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = gelak in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'imol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd mir over d'Aentwaerpse spelling!