Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Jos Smos - Gigolo-jig

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst  

Gigolo-jig

Ik zag eur vr 't ist in een kreg in de stad
en ik docht "ier gon we wer oep 't slechte pad"
ze stoeng on den tog meh ne zeiker te klappen
een rede vr mij in eur richting te stappe
'k zee tege di zeiker "wa' drinkte van mij?"
en tegen eur "pakt gij der oek mor iet bij"
di zak ging efkes weg oem te pissen
en 'k zee tegen eur "wel ik kan me vergisse
mor ik denk da' gij ier nog not zeh' gewest"
"toch wel" zee die griet "wannir was da' vr 't lest?"
ik ad e gesprek, et ijs was gebroke
en 't kwijl da liep uit m'nen bek vr da' vrouke
 
Di peut di kwam veul te rap trug uit 't pissijn
en a vreg on mij wa 't vr mij nog mocht zijn
"'k drink enkel nog pinte 'k eb last van de lver
e pilske vr mij en vr eur ne zjenever"
der wier toeng nog mir dan e rondshe besteld
begin van de mnd, iederin ad nog geld
ik em veul geduld al was ek on 't stouwe
der wier wa' geluld mor ni over vrouwe
ik droenk al die pinte leeg lak ne grote
di zeiker ging weg meh e stuk in z'n kloten
ik bleef allin over zoe fir as een luis
"schatshen ik doeng au direct wel nor uis"
 
Ik ad m'nen otto ni' vaer geparkeerd
en der stapte zij in il ongezjeneerd
ik zag ons al direct in de lakes gon rolle
mor zij zeed inis "m'nen buik is on 't grolle
stopt ier mor want ik wil ist nog iet ete"
mor dan bleek da' z'eure sakosh was vergete
wij trug nor 't caf en der was et nog fist
en al m'n vrinde tracteerde nog ist
we ston veur eur veurdeur de vogeltshes fluite
ze zee tege mij "gij gebrkt toch kapote?"
'k zee "mokt oe gin zrgen a rokt ni mer stijf
en nau moet ek echt trug nor uis nor me wijf"
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de krte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = gelak in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'imol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd mir over d'Aentwaerpse spelling!