Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - Mijn famille

Orig. "Mijn familie"

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

Mijn famille

Mijn familie
Vrinden alle groêt en klein
Vrienden alle groot en klein
liefebbers van wondere dingen
liefhebbers van wondere dingen
öpsasa ridderiddera
opsasa ridderiddera
wild ier wad aandachtig zijn
wil hier wat aandachtig zijn
ik gon van mijn famille zinge
ik ga van mijn familie zingen
öpsasa ridderiddera
opsasa ridderiddera
dan zulde gij zing aangeduid
dan zal jij zien aangeduid
uit wad edel blóed ik spruit
uit wat edel bloed ik spruit
fala ridderiddera
fala ridderiddera
ut re mi fasolia
ut re mi fasolia
 
Vader was ne schêresliep
Vader was een scharenslijper
iêrlak on z'n broêd gekome
eerlijk aan zijn brood gekomen
öpsasa ridderiddera
opsasa ridderiddera
diê men noêt terug enne riep
die men nooit terug heen riep
at 'em niks ad meegenome
als hij niets had meegenomen
öpsasa ridderiddera
opsasa ridderiddera
spijt is da' zoê'n edel man
spijt is dat zo'n edel man
zonder ratte ni' voêrt en kan
zonder ratten niet voort kan
fala ridderiddera
fala ridderiddera
ut re mi fasolia
ut re mi fasolia
 
Móeder eed een appelkraam
Moeder heeft een appelkraam
zij kan oek ou kliêre lappen
zij kan ook oude kleren lappen
öpsasa ridderiddera
opsasa ridderiddera
't is een vrou van goeie naam
het is een vrouw van goede naam
ze lot ni oep eur tiêne trappen
ze laat niet op haar tenen trappen
öpsasa ridderiddera
opsasa ridderiddera
mor a 't nor eure zin ni draaid
maar als het naar haar zin niet draait
sevves ee' z'eur blokken uit
dadelijk heeft ze haar klompen uit
fala ridderiddera
fala ridderiddera
ut re mi fasolia
ut re mi fasolia
 
Óe da 't meh mij bróeders gaat
Hoe het met mijn broeders gaat
't is te laenk oem te vertellen
het is te lang om te vertellen
öpsasa ridderiddera
opsasa ridderiddera
der zen er drei of vier soldaat
er zijn er drie of vier soldaat
d'aender kan ek ni bestellen
de anderen kan ik niet bestellen
öpsasa ridderiddera
opsasa ridderiddera
wacht der is er nog iêne diê gaat
wacht er is er nog een die gaat
stoempels rape langst de straat
peuken rapen langs de straat
fala ridderiddera
fala ridderiddera
ut re mi fasolia
ut re mi fasolia
 
Der is nog een ou mataent
Er is nog een oude tante
die ek ier ni mag vergete
die ik hier niet mag vergeten
öpsasa ridderiddera
opsasa ridderiddera
zij ee langst de waterkaent
zij heeft langs de waterkant
twintig jaar oep 't kot gezete
twintig jaar op het kot gezeten
öpsasa ridderiddera
opsasa ridderiddera
en te Brussel bove da
en te Brussel bovendien
vör eur deugd een braendmaerk g'ad
voor haar deugd een brandmerk gehad
fala ridderiddera
fala ridderiddera
ut re mi fasolia
ut re mi fasolia
 
Nichten en kozijns meh 't gros
Nichten en neven met het gros
ge zou der de straat meh schure
je zou er de straat mee schuren
öpsasa ridderiddera
opsasa ridderiddera
schiêf en maenk en scheêl en ros
scheef en mank en scheel en ros
allerlifste creature
allerliefste creaturen
öpsasa ridderiddera
opsasa ridderiddera
allemol van groêt beslis
allemaal van groot beslis
lak iêl mijn famillen is
zoals heel mijn familie is
fala ridderiddera
fala ridderiddera
ut re mi fasolia
ut re mi fasolia
 
Mor wie dad ek zelf zen
Mor wie ik zelf ben
vrinde lösterd al te gader
vrienden luister allemaal samen
öpsasa ridderiddera
opsasa ridderiddera
ik zen et kind van móederke
ik ben het kind van moedertje
en et zöntshe van mij vader
en het zoontje van mijn vader
öpsasa ridderiddera
opsasa ridderiddera
'k em den aard nor allebei
ik heb de aard naar allebei
ja wa stekt der dögd in mij
ja wat steekt er deugd in mij
fala ridderiddera
fala ridderiddera
ut re mi fasolia
ut re mi fasolia
 
1 reakse
Doederik 31 meêrt 2011, 14:59
Die men noêt terug 'n riep ? (ipv enne)
Ouwerwetse dobbel ontkenning.

(is mijn interpretase van dees lieke)
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!