Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Sint Andries MC's - Wegwijzer

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst  

Wegwijzer

Ah, de weg kwijt
'k weet ni wr nrte
welke richting uit?
nh ginder
nr ier nh daar
 
Refrein:
'k Zen m'ne weg kwijt
mokt mij de weg wijs
de wijze weg
wegwijzers wijze mij de weg
din a 'k gon leide
x2
 
Ik volg e
vervolges
onderweg meh pech vervolge
't zoegezegden achtervolge
is staan vr de gevolge
toch mor volgen en mor volge
tot oep 't punt van uitputting
vaer uit de running
deur de minimale uitrusting
en de slechte veurbereiding
en de slechte veurschrijving
van de medicase
goh rechtstreeks mij lijf in
en mijn brein in
tege de pijn in
't is ondermijning van de bevrijding
tegestrijding van gedachte
geven een slechte geleiding
of een slechte begeleiding
leid tot ongerijmde dichting
en een plotse wegoemleiding
scheid mijn gestromlijnde richting
dus waar kan ek nog in gaan?
of inslaan?
moet ek nor rechs of nor lings gaan?
deuren opene wor d'aendere zjust dichtgaan?
eb ek et zjuste ding gedaan?
de tekomst zal et uitwijze
mor wijs et uit noh mij
we zulle wel zien meh' de getijde
over et wegwijze gon ek nae wel best effe zwijge
'k zen zoedanig de weg kwijt
da'k compassen em meh m'neige
 
serieus of wa KG?
pffff, amai 't zal nog ni' zen Scale
wijsd mij 't noorde gast
 
(refrein)
 
Zen ek blind?
oe vin ekik de weg deur 't labyrint?
zonder pollekes vastouwe
gelak een klein bltend kind
vind mor is de zjuste route
over de macadam of grind
persies of da' gij ne steilen baergwaend beklimd
mor bezind veur da' ge begind
en klimd en scheerd die oge toppe
waerkt nor ae del te
oek al zedde gij on 't doppe
ik blijf rhymes droppe
totda' da' deurdringd in olle kopkes
zonder 't legge van laendmijne
vallen of smerige stropkes
veruisd langs de wegewaerke
drpkes steden en kaerke
'k eb gepikt oep beton
buiten en in paerken en paerke
m'neigen on 't verstaerke
en ik wruut gelak een vaerke
zitte gij in de put
zeg et ??swart
dan kom ekik schijne
meh mijn ??faerke
loept oep 't gevoel
de ??boetin aan??
rechtuit nor et licht
concentreerd ae energie
gelak nen bliksemschicht
in vogelvlucht
den buitelucht
wrd mijn hart gelucht
en deze song berucht
a' di mike wrd ingeplugd
 
Is et dad aend of dees aend?
deze kaent, den aendere kaent?
truggon nor de orsproeng
wel lifst meh een aender verstaend
oep een aender baendfrekwensen
in de darde dimense
zien ek spartele de mense
zonder ??spensen en meh sens
van wad a technisch correct is
bove etgeen da' verkird is
volgd aewe weg
vermijd de plts wr zwaar verkir is
en allerist de koplichte
veur de roei stoplichte
want ongerichte pijle
laten ae in 't nikske zeile
vr mijlen en mijle
meters na kilometer
oep aewe meter geteld
zedde dan beter gesteld?
'k weet et ni
lsterd ist nor wad ae gewete verteld
en nemd derna ae besluit
nae is 't moment
goh' vruit
en voluit
al is 't een veurruit
meh regeslag
da's tegeslag
misschin komd der wel ne start
oep nen beteren dag
dus oewe wegwijzer negere
blefd tegedraads
as twirichtingsverkir
in een dodlopende straat maat
 
(refrein x3)
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de krte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = gelak in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'imol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd mir over d'Aentwaerpse spelling!