Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Sint Andries MC's - Veel vijven en zesse

Orig. "Veel 5ve en 6se"

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst  

Veel vijven en zesse

Ik zen et zat van al 't nat gebabbel
en oêge sabbel
der wörd geboêrd vör wa schnabbels
en zoe ee 't nog noêt gekabbeld
der wörd gekloêt tot et rammeld
spreekwoordelijk gescrabbeld
zoe góed as ??stron de hand
en ongestoêrd in 't rond gebrabbeld
rotte appels en ze taste de rest van de maend aan
lot et ni te laenk staan
want ze blijven unne gaenk gaan
vervelend
enerverend
circulerend
as de nacht aankomd
komd der een vracht aan van clichés
die al lang in de gang staan
woorden in ontbinding
en ik spreek öt ondervinding
wa' der ammol zoe ni' gezee wörd
in een onderlinge verbinding
een slecht contact
oemda' der zjust informasen ontbrak
een ??diêl ??mon brake
mensen moeten in et gehiêl ontwake
ik schriêw et van de dake
meh stofdiêltshes tusse de kake
verbale uitsprake
die de mentaal rake
der ware bepaalde zake
die mij stoêrden in de scene
ik moet er niks ni miêr van weten
of oêren of van zien
 
Refrein:
Veel vijven en zessen
zes zeven oep zeve
van den ak oep den tak
van de nul noh de nege
nog mor van skills gezwegen
is vörniet gekregen
ons wörd niks verwete
kört oep den draad en geschete
 
As ek van ae was zou 'k beginne
meh af te wegen of da 'k mij oêt nog zou bewege
aewe kees is plat diê van ons goe ??
g'ed der gelege
want wij kunne tegen aewe staenk ni' góe tege
'k zal m'ne frak toch zoewizoê
on ae schijt ni ??moge vege
golle kregen oep elle kop
ginne platte kak in pakskes
ge flowt zwakskes
verkoept watte? stront in zakskes
ik drop dees oep mijn gemakske
zonder blasé
oh nee
zedde mee
meh' de ??rehzee A L E?
zeven oep zeve, tien oep tien
al die getalle
dad oêrdiêl is gevalle
'k eb er oek mor twiê serieuze ballen
on mij lijf
schrijf en leef
blijf en geef
mij de vijf
ik ??streep en drei
gij kund persies den boêm
de trappe van tekste meh wa stroêm in
wie past er schoên in
die fucking goei ??boênin
de caravanstashers
den overal crasher
van den ak oep den tak veruizer
wa? den deurflasher
den Aentwaerpsen ip-opbakker
tegen aewen bek smakker
elken dag constant bereid
in z'n pijp
zonder al te veel vijven en zesse
zonder te kresse
drop et is de ??
wij zulle noêt ni flesse
stresse
kunde gon dóen
??wa kunt ae bille roêd blóed ??gloeie
lot ae achter doêdbloeien
ondertusse vloeie
tekstueel ??? blijve
wel verschroeiend schrijve
ideeë beginne rijve
meh vieren een kwartet
dobbel tel en eigelijk ??casht
vör de fun oek nog vet
eige flow en ??
dag en nacht
de deur stod ope ge zeh welkom
lot die rhymes plakken oep den beat
want et is ni snel bon
MC póezewoefke
zied ier van mijn sloefke
legd die naald in da' groefke
en kamd ni af meh een foefke
 
(refrein)
 
Eej, gij zeh' gepakt en gezakt
meh' geziêver en gezeik
da's verdacht geklap
verpakt meh' veel lawijt
achterklap
alles wörd verkracht
niks moet alles mag
en who? eed al die regels bedacht
zie' die woorde springe
verbuige die zinne
lot die letters mor beginne
vlotshes rötshes on mekaar binde
gelak snelbinders tusse mijn wiel
ni' verre vaniên
gij zegd oemmes ni alles
en trekt de context ötiên
ge zed een blok on mijn biên
kan ni alles doeng oep een aender
'k eb er oek mor twiê
en 'k weet da 'k er even ard vör waerk
dan mijn maten on de kaerk
aens vervaegde z'ne zaerk
mij lief zat oep een aender
mijn budget ?? bepaerkt
da' zee pats in mijn kopke
??? zotke
't is soems springen in 't leve
meh al die straffe strakke blondshes
en da blefd mor bezig
zonder respect of medeleve
gi ?? van spreke
?? weral beweze
ötlegge ötlekke
ik zen flöstergesprekke
dees gesprekke trekke tijd
vör ae gebedshe te zegge
'k zit ae los tussetrekke
oep ae plots maat lösterd góe
ae fabeltshen is uit
oêgskes dicht snaveltshes tóe
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!