Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Sint Andries MC's - Veel vijven en zesse

Orig. "Veel 5ve en 6se"

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst  

Veel vijven en zesse

Ik zen et zat van al 't nat gebabbel
en oge sabbel
der wrd gebord vr wa schnabbels
en zoe ee 't nog not gekabbeld
der wrd geklot tot et rammeld
spreekwoordelijk gescrabbeld
zoe ged as ??stron de hand
en ongestord in 't rond gebrabbeld
rotte appels en ze taste de rest van de maend aan
lot et ni te laenk staan
want ze blijven unne gaenk gaan
vervelend
enerverend
circulerend
as de nacht aankomd
komd der een vracht aan van clichs
die al lang in de gang staan
woorden in ontbinding
en ik spreek t ondervinding
wa' der ammol zoe ni' gezee wrd
in een onderlinge verbinding
een slecht contact
oemda' der zjust informasen ontbrak
een ??dil ??mon brake
mensen moeten in et gehil ontwake
ik schriw et van de dake
meh stofdiltshes tusse de kake
verbale uitsprake
die de mentaal rake
der ware bepaalde zake
die mij storden in de scene
ik moet er niks ni mir van weten
of oren of van zien
 
Refrein:
Veel vijven en zessen
zes zeven oep zeve
van den ak oep den tak
van de nul noh de nege
nog mor van skills gezwegen
is vrniet gekregen
ons wrd niks verwete
krt oep den draad en geschete
 
As ek van ae was zou 'k beginne
meh af te wegen of da 'k mij ot nog zou bewege
aewe kees is plat di van ons goe ??
g'ed der gelege
want wij kunne tegen aewe staenk ni' ge tege
'k zal m'ne frak toch zoewizo
on ae schijt ni ??moge vege
golle kregen oep elle kop
ginne platte kak in pakskes
ge flowt zwakskes
verkoept watte? stront in zakskes
ik drop dees oep mijn gemakske
zonder blas
oh nee
zedde mee
meh' de ??rehzee A L E?
zeven oep zeve, tien oep tien
al die getalle
dad ordil is gevalle
'k eb er oek mor twi serieuze ballen
on mij lijf
schrijf en leef
blijf en geef
mij de vijf
ik ??streep en drei
gij kund persies den bom
de trappe van tekste meh wa strom in
wie past er schon in
die fucking goei ??bonin
de caravanstashers
den overal crasher
van den ak oep den tak veruizer
wa? den deurflasher
den Aentwaerpsen ip-opbakker
tegen aewen bek smakker
elken dag constant bereid
in z'n pijp
zonder al te veel vijven en zesse
zonder te kresse
drop et is de ??
wij zulle not ni flesse
stresse
kunde gon den
??wa kunt ae bille rod bled ??gloeie
lot ae achter dodbloeien
ondertusse vloeie
tekstueel ??? blijve
wel verschroeiend schrijve
idee beginne rijve
meh vieren een kwartet
dobbel tel en eigelijk ??casht
vr de fun oek nog vet
eige flow en ??
dag en nacht
de deur stod ope ge zeh welkom
lot die rhymes plakken oep den beat
want et is ni snel bon
MC pezewoefke
zied ier van mijn sloefke
legd die naald in da' groefke
en kamd ni af meh een foefke
 
(refrein)
 
Eej, gij zeh' gepakt en gezakt
meh' geziver en gezeik
da's verdacht geklap
verpakt meh' veel lawijt
achterklap
alles wrd verkracht
niks moet alles mag
en who? eed al die regels bedacht
zie' die woorde springe
verbuige die zinne
lot die letters mor beginne
vlotshes rtshes on mekaar binde
gelak snelbinders tusse mijn wiel
ni' verre vanin
gij zegd oemmes ni alles
en trekt de context tin
ge zed een blok on mijn bin
kan ni alles doeng oep een aender
'k eb er oek mor twi
en 'k weet da 'k er even ard vr waerk
dan mijn maten on de kaerk
aens vervaegde z'ne zaerk
mij lief zat oep een aender
mijn budget ?? bepaerkt
da' zee pats in mijn kopke
??? zotke
't is soems springen in 't leve
meh al die straffe strakke blondshes
en da blefd mor bezig
zonder respect of medeleve
gi ?? van spreke
?? weral beweze
tlegge tlekke
ik zen flstergesprekke
dees gesprekke trekke tijd
vr ae gebedshe te zegge
'k zit ae los tussetrekke
oep ae plots maat lsterd ge
ae fabeltshen is uit
ogskes dicht snaveltshes te
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de krte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = gelak in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'imol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd mir over d'Aentwaerpse spelling!