Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Axl Peleman - Suzy maske

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

Suzy maske

Suzy meisje
Tekst & muziek: Axl Peleman
De jare seeftig, zen soems toch raar gewest
De jaren 70, zijn soms toch raar geweest
noêt den beste, ik dee pertang m'n best
nooit de beste, ik deed nochtans m'n best
zelfs meh turne, toch was 'kik alted lest
zelfs bij turnen, toch was ik altijd laatste
 
Bonnekes koêpe vör e fleske chocomel
Bonnetjes kopen voor een flesje chocomelk
diê van 't virde gaf nogal rap een lel
die van 't vierde jaar gaf nogal snel een lel
de kleinen dikke, a' g'em zie, ge kend 'em wel
de kleine dikke, als je hem ziet ken je hem wel
 
Refrein:
Ik oop da' gij mij nog kend
Ik hoop dat jij mij nog kent
ik zen diê meh' z'n accent
ik ben die met z'n accent
 
Roger Iêle, diê mens is oek al doêd
Roger Eelen, die mens is ook al dood
diê z'n aende, ware gemokt van loêd
diens handen, waren gemaakt van lood
en mor blête, oep oens mae eure schoêt
en maar huilen, op mijn moeder haar schoot
 
Suzy Egers, da was m'n iêste lief
Suzy Egers, dat was m'n eerste lief
slim blond maske, razend knap en iêl sportief
slim blond meisje, razend knap en heel sportief
eur kazakske, bleef iêwig splinternief
haar boekentas, bleef eeuwig splinternieuw
 
(refrein)
 
Ik wou ae mor gij wou mij ni miêr
Ik wou jou maar jij wou mij niet meer
zoeiet dóe' vör, vör kinderen iêl veel ziêr
zoiets doet voor, voor kinderen heel veel pijn
'k was 'er over mor pas na een jaar of vier
'k was er over maar pas na een jaar of vier
 
Suzy maske, dees lieken is vör ae
Suzy meisje, dit liedje is voor jou
'k zen nae vader en 'k eb een supervrou
ik ben nu vader en ik heb een supervrouw
lot is wete óe dad et ga meh ae
laat eens weten hoe het gaat met jou
 
G'ed nae wörschijnlijk ne vent
Je hebt nu waarschijnlijk een vent
diên iet van boekouwe kend
die iets van boekhouden kent
mor opelijk zedde content
maar hopelijk ben je tevreden
meh wad et lêven ae brengd
met wat het leven jou brengt
 
(refrein)
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!