Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Opeloês - Schatteke, komd toch trug

Orig. "Schatteke, kom toch terug"

Ingetipt deur Grytolle
Aentwaerpsen tekst  

Schatteke, komd toch trug

"Schatteke, komd toch trug" is den titel van dees lied
speciaal vör ae geschreve nada' ge mij verliet
et lot diepe wonde achter na een uwelijk van ting jaar
een lêve zonder ae vald toch mij behoêrlijk zwaar
 
Dus schatteke komd toch trug, ik kan et ni miêr aan
m'n goesting kunne doeng, m'n eige gange gaan
meh m'n mate van vruger em 'k al iêl wa lol getrapt
meh ae gevuul vör umor is dad iet da' ge ni snapt
 
Ja, schatteke komd toch trug, helpt mij oep 't rechte pad
ik bou alle dage fiêshes, ik zuip mij stiepelzat
et is ier de zuten inval, ons uis is soems te klein
dus komd trug en kekt ze buite meh oe bakkes van azijn
 
Ja, schatteke komd toch trug want et is oêgen tijd
oem den afwas is te dóen, de was leed overal verspreid
de rame zen zoe vettig, ge kund der aemper nog deur kijke
et begind ier stillekes aan oep een vuilnisbelt te lijke
 
Ja, schatteke komd toch trug, da' vald begod ni mee
te moete concludere da 'kik toékoom meh mijn pree
dus spoeid oe nae mor gau oem nog is te gon shoppe
zoeda 'kik trug weet weroem da 'k overure moet kloppe
 
Ja, schatteke komd toch trug, het is begod ginne lach,
van drij kiêr in de mönd nor drij kiêre per dag
ja, ge hed da' góe begrepe, ik doeng 'kik góe m'n best
gij zed een coole kut vergeleke meh' de rest
 
Ja "Schatteke, komd toch terug" speciaal vör ae geschreve
mor ge zie' da 'k zonder ae oêk wel kan overlêven
en ik denk nae bij m'n eige: "ad ek da mor gewete
ik ad ekik veule rapper da wijf buite gesmete"
ja
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!