Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - Makkers lot ons nor Messias gaan

Orig. "Makkers laat ons naar Messias gaan"

Karstlieken uit et arrondissement Hazebrouck in Fraens Vlaandere (De Coussemaecker, 1856).
Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst  

Makkers lot ons nor Messias gaan

Trad. Arr. W. van de Velde
Makkers lot ons nor Messias gaan
mij dunkt dees is de baan
kom goh mor voêrt
eej zied eej oêrd
ik em et wel verstaan
liênd oêren oem t'oêre de schaar
der engele mengele snaar
en luiten en fluite tegaar
 
Dees kleêrad de waarad vertoênd
geboêdschapt on m'nen bróeder
zie' dor 't Kinneke wier gekroênd
in de stal meh' z'n lieve Móeder
die zoe aermelak woênd
mor lot ons evewel gaan
ons giften offeren aan
diê zoê oêtmóedige God
in dees zoe verwörpe slot
(x2)
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!