Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Axl Peleman - Pae

Orig. "Pa"

Aentwaerpse cover van een bekend lieke van Dóe Mor. Et filmke toênd een oepvóering oep de nacht van et openbaar vervóer (Aentwaerpe, 15 september 2007).
Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

Pae

Zoeas da' gij dör zit
Zoals jij daar zit
oew are bekan wit
je haren bijna wit
de rimpels oep oew aende
de rimpels op je handen
 
zoe vrindelijk en zacht
zo vriendelijk en zacht
wie ad dad oêt gedacht
wie had dat ooit gedacht
ge zeh' zoeveul veraenderd
je bent zoveel veranderd
 
ik wier ni wa' gij wou
ik werd niet wat jij wou
moh vader, lösterd nae
maar vader luister nu
ik doeng de dinges die da 'kik doeng
ik doe de dingen die ik doe
meh mijn oêge tóe
met mijn ogen dicht
 
gij word iêl wa' van plan
jij was heel wat van plan
moh daar kwam weinig van
maar daar kwam weinig van
ik lever gin prestases
ik lever geen prestaties
 
ik em ni' veul geliêrd
ik heb niet veel geleerd
deed alles zjust verkiêrd
deed alles net verkeerd
ad moeite meh relases
had moeite met relaties
 
ik loêp ni in de rij
ik loop niet in de rij
ik breek en vecht me vrij
ik breek en vecht me vrij
ik doeng de dinges die da 'kik doeng
ik doe de dingen die ik doe
meh mijn oêge tóe
met mijn ogen dicht
 
dóed oewe frak dicht
doe je jas dicht
dóe ne plastron aan
doe een das aan
en wast iêst oew aende
en was eerst je handen
 
en kamd oew are
en kam je haren
rechte schouwers
rechte schouders
en denkt on oe taende
en denk aan je tanden
 
blefd ni plakke
blijf niet plakken
regelrecht nor uis
regelrecht naar huis
en sprekt meh twiê woorde
en spreek met twee woorden
 
steld oe proper veur
stel je netjes voor
et zoeas da 't moet
eet zoals het moet
en zeg u
en zeg u
 
ik ston ier en ik zing
ik sta hier en ik zing
ik doeng giên aender ding
ik doe geen ander ding
da moette acceptere
dat moet je accepteren
 
mor lösterd nah toch, pae
maar luister nou toch pa
et is nog ni te laat
het is nog niet te laat
van 't lêve kunde liêre
van 't leven kan je leren
 
ik weet ni waar da 'k staan
ik weet niet waar ik sta
loêp niemand achterna
loop niemand achterna
ik doeng de dinges da 'kik doeng
ik doe de dingen die ik doe
meh mijn oêge tóe
met mijn ogen dicht
 
blefd ni plakke
blijf niet plakken
regelrecht nor uis
regelrecht naar huis
en sprekt meh twiê woorde
en spreek met twee woorden
 
steld oe proper veur
stel je netjes voor
et zoeas da 't moet
eet zoals het moet
en zeg u
en zeg u
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!