Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Katastroof - Lot de Wapper mor kome

Orig. "Laat de Wapper maar komen"

Iederiên is tege de Lange Wapper, dus is Katastroof er radicaal veur.

Ingetipt deur Grytolle
Aentwaerpsen tekst  

Lot de Wapper mor kome

Iedere waerkmens diê wet et al wel
wilde nör 't stad mutte deur nen tunnel
de Kennedy, de Craeybeckx of de Lifkesoek
wij verslijte daar dagelijks uren ons broek
 
Gepushte petieses, mislukte BV
die lulle mor raak oep lokale TV
den olifant baard uiteindelijk een mug
en wij róepe luid: "Nor ier meh' die brug!"
 
Refrein:
Lot de Wapper mor kome - nor ier meh' die brug
dan is al diê ziêver achter de rug
lot de Wapper mor komen - a moest der al staan
dan zen al die files vör altijd gedaan
 
Een brug is iet sierlijk, grotesk, elegaent
een schoên panorama van 't Sint-Anna-straend
een pracht van een skyline da' vinde wij tof
wa betiêkend uiteindelijk da bitshe fijn stof?
 
De konijnepijp is oek nen tunnel
ge kund der ni aseme, maar stikke goh wel
en ier ee' z'neige noêt iemand gemoeid
waaroem wörd ochaerme die brug dan verfoeid?
 
(refrein)
 
Die brug oud oek grondig 't verkiêr uit de stad
zoe oêg wörd der gin grafitti oep geklad
ze trekt oek toeristen aan lak een magneet
en binnen e jaar iêt ze de Golden Gate
 
Die gouwe verbinding langs d'Oêsterwiêl
gefd waerkgelegenad vör 't personiêl
misschin mag et groêter wörren oepgevat
meh allemol brugge rond ons koekkestad
 
(refrein)
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!