Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - De kleure van de stede

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

De kleure van de stede

De kleuren van de steden
In de kleure van de stede
In de kleuren van de steden
vald de wereld in z'n ploei
valt de wereld in zijn plooi
oep z'n plöts en oep z'n poête
op zijn plaats en op zijn poten
en a proenkt er meh' den toei
en hij pronkt er met de tooi
 
van de schitterende toêne
van de schitterende tonen
uit et prisma zonder toêm
uit het prisma zonder toom
waar da mense kunnen woêne
waar mensen kunnen wonen
in ne polychromen droêm
in een polychrome droom
kunnen woênen in ne polychromen droêm
kunnen wonen in een polychrome droom
 
Lot de kleure van de steden
Laat de kleuren van de steden
ons verleië tot ne lach
ons verleiden tot een lach
en belette da we kwijnen
en beletten dat we kwijnen
in bedenkelijk gedrag
in bedenkelijk gedrag
 
lak verstiênde parvenukes
zoals versteende parvenuutjes
zonder leven in un lijf
zonder leven in hun lijf
zonder bloemme veur de rame
zonder bloemen voor de ramen
van un standingvol bedrijf
van hun standingvol bedrijf
veur de rame van un standingvol bedrijf
voor de ramen van hun standingvol bedrijf
 
Meh acryl of zuiver ole
Met acryl of zuivere olie
meh pastel of aquarel
met pastel of aquarel
in de jacht van alle dage
in de jacht van alle dagen
zen er kleuren in et spel
zijn er kleuren in het spel
 
die de strate maquillere
die de straten maquilleren
tot verleidelijke dams
tot verleidelijke dames
die uneigen etaleren
die zichzelf etaleren
in de lichte van de trams
in de lichten van de trams
etaleren in de lichte van de trams
etaleren in de lichten van de trams
 
Goh mor zing en constatere
Ga maar zien en constateren
da' de regenboog verblikt
dat de regenboog verbleekt
in et móedig reflectere
in het moedig reflecteren
van de vaerf die ge rikt
van de verf die je ruikt
 
oep de deuren en de mure
op de deuren en de muren
van café en restaurant
van café en restaurant
ba Chinezen en Liguren
bij Chinezen en Liguren
in Shanghai en Avignon
in Shanghai en Avignon
ba Chinezen in Shanghai en Avignon
bij Chinezen in Shanghai en Avignon
 
't Is uit vrije wil gekome
't Is uit vrije wil gekomen
da'k de stad ni miêr verlaat
dat ik de stad niet meer verlaat
is 't in Gent Madrid of Roême
is 't in Gent Madrid of Rome
'k vuul mah 't beste in een straat
'k voel mij 't beste in een straat
 
tusse menselijke kleure
tussen menselijke kleuren
tusse koemmer en jolijt
tussen kommer en jolijt
en demone die me sleure
en demonen die me sleuren
langs de wege van den tijd
langs de wegen van de tijd
 
totda woorden en gedachten
tot woorden en gedachten
onverbiddelijk vergaan
onverbiddelijk vergaan
en de kleure van de stad
en de kleuren van de stad
ni miêr bestaan
niet meer bestaan
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!