Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Katastroof - Zelf doeng 'k et oek

Orig. "Zelf doen 'k et ook"

Ingetipt deur Grytolle
Aentwaerpsen tekst  

Zelf doeng 'k et oek

die vuil kapitaliste, die doeng alles vör de poeng
oem uneige te verrijke zouwe z'ongelukke doeng
ze ston te pakke, lije vör e stukske van de koek
en ik maak van m'n kloête, mor zelf doeng 'k et oek
 
a' ze zjendaerme zing, dan doeng de mense allemaal stoem
ze rije godverdoemme twiê-drij-vier-vijf straten oem
ze schijte van de schrik derbij nog allemaal in un broek
en ik maak van m'n kloête, mor zelf doeng 'k et oek
 
den dag van tegewoordig waerkt iederiên in et zwart
ze verdiene ?na? in ure nog een vette pree apart
et geld van de gemiênschap ?vaald? oep unne zwarten boek
en ik maak van m'n kloête, mor zelf doeng 'k et oek
 
ge moet mor efkes rondzing, en ge zie rasiste staan
et is van vettigen Turk, ?Walioot? of Marokkaan
die make ze dan uit vör ne makak of nen tshoektshoek
en ik maak van m'n kloête, mor zelf doeng 'k et oek
 
ons vader, da's ne zuiper, diên is alle dagen zat
per dag zoe ?oem in bij? het anderalf vat
as 'kik em wer zing zitte in z'n stamkróeg oep den oek
dan maak 'kik van m'n kloête, mor zelf doeng 'k et oek
 
me wijf kan iêl góe koke, 't smokt allemol eve fijn
ze mokt de beste sauskes en ze denkt ni on eur lijn
ze wörd van al da frête nog zoê vet gelak een kloek
en ik maak van m'n kloête, mor zelf doeng 'k et oek
 
seg, zoê'ne seksboetiek, dör kan ekik nah toch ni bij
wad a' ze dör verkoêpe, da's toch echt smeêrlapperij
as 'kik de jeugd zing lóeren in zoe'ne vuile viezen boek
dan maak 'kik van m'n kloête, mor zelf doeng 'k et oek
 
m'n mate, da' zen vetzakke, ja da' zen z'allemaal
hun vrouke ?dragen ores?, het is iet kolossaal
ze kunne nog gin griet zing of ze springen uit un broek
en ik maak van m'n kloête, mor zelf doed 'em et oek
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!