Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Katastroof - Relase

Orig. "Relatie"

Ingetipt deur Grytolle
Aentwaerpsen tekst  

Relase

der zit sleet oep ons relase
der zit roest oep ons mashing
't is gewoên een constatase
'k kan oewe smóel soems ni miêr zing
gij kund niks van mij verdrage
dan wer zen ek lucht vör au
al wa' gij nog dóe, is zage
gij vuld niks ni miêr vör mij
as ge mij kund affrontere
zedde gij der gêre bij
lak as 'kik au kan kleinere
echt ni moeilijk vör mij
toch ware wij oêt is e koppel
waardad iederiên van dacht
"die zen vör mekaar gebore
wad een iêned, wad een kracht
gemeenschappelijk' interesse
ge must ze same bezig zing
zoveul vijve, zoveul zesse
echt een groêt uitzondering"
 
mor wad is 'er van gekome
van dad uwelijksgeluk
als de sleur is tóegenomen
de maatschappelijken druk?
ik zing twiê misnóegde mense
meh een bakkes vol chagrijn
die niks liever zouwe wense
dan alliên en vrij te zijn
't is de schuld van olle móeder,
't is de schuld van mijn beróep
't is de schuld van au karakter
't is de schuld van mij geróep
al die ruzes over kindere
die der noêt ni zouwe zijn
over d'afgunst van ons vriende
over uiterlijke schijn
gij sprekt van protectionisme
ik gewoên van zjaloezie
wie was eigelak den dup?
wie was er na zjalóes oep wie?
 
ik zit soems nor au te lóere
stiekem achter m'n gazet
of as ik vör de flim is mijne
zonnenbril eb oepgezet
en dan moet 'kik alt bekenne
a 'k u zoê oepzij zing staan
da' gij wad au figuur betreft
oeweige noêt ed late gaan
en soems zing 'k nog efkes 't kind
da 'kik zoe dikkels in au vond
de zachted van oew oêge compenseerd
die ard'ed rond diê mond
óe dikkels denk 'k "ge meu' ze ratte
die fatale vrou van mij"?
mor 't is eigelijk ni te schatte
wa' ze wakker oud in mij
en dan vuul 'k mij zoe gevange
en gekluisterd in eur net
blik oep oneindig en verstaend oep nul
gon 'k trug meh eur nör bed
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!