Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Katastroof - God goh' dod

Orig. "God gaat dood"

Ingetipt deur Grytolle
Aentwaerpsen tekst  

God goh' dod

God goh' dod, da' ziede zo, z'ne winkel, di loept leeg
'k denk dad 'em veurig weekend aemper twelf klaente kreeg
dement, mir dod as lvend, zoe oud as God himself
gistere was 't nog een dozijn, vandaag helaas nog elf
 
God goh' dod, da' ziede zo, bekan een lege kaerk
den elft van z'n pastors is al oep zuuk nor aender waerk
van mense meh een reping is 'er niks ni mir te zing
gistere zag 'kik er nog elf, vandaag nog amper twelf-elf-ting
 
God goh' dod, da' ziede zo, hij is zoe af on 't takele
wroem ded 'em zoe af en te nog is ni wa mirakele?
e wonderken oep tijd en stond, dan kreeg 'em onze zege
gistere ware we nog meh ting, nah nog meh amper twelf-elf-ting-nege
 
God goh' dod, da' ziede zo, alsmor minder mense
en die da nog gelovig zen, gon nr de concurrense
nr Bedha en nr Allah, die komen on de macht
de Christene, die staerven uit, ik telden er nog twelf-elf-ting-nege-acht
 
God goh' dod, da' ziede zo, da ligd on z'n gebode
on die aentieke dinges wild gi mens z'neigen oude
wroem oud 'em die ouwerwetse norme toch in lve?
gistere ware we nog meh acht, vandaag nog maar meh twelf-elf-ting-nege-acht-zeve
 
God goh' dod, da' ziede zo, da komd dr zijne paus
God, smet di nah toch buite, gefd din ouwe zak z'n saus
as gij ni in goh' grijpe, god oe zaak straks oep de fles
gistere nog meh' zevene, vandaag exact nog twelf-elf-ting-nege-acht-zeve-zes
 
God goh' dod, da' ziede zo, et volk krijgd verstaend
gij ield ze vruger loemp en aerm meh schaai en oek meh schaend
mor same meh' vruitgang krege z'arses in un lijf
gistere telde 'k er nog zes, vandaag mor amper twelf-elf-ting-nege-acht-zeve-zes-vijf
 
God goh' dod, da ziede zo en ij is ni te troste
z'n vroukes lopen in vr in allemol weg uit 't kloster
hp, un kapken over d'aag, straks zen der gin ni mir
gistere nog een aendsvol, en nae nog amper twelf-elf-ting-nege-acht-zeve-zes-vijf-vier
 
God goh' dod, da' ziede zo, z'n pijp goh stillekes uit
eed iemand soems compasse, mij scheel et zjust gin fluit?
voeld iemand zich gerepen, verlost 'em uit ze lije
want meh nog ine minder, zen wij nae nog meh twelf-elf-ting-nege-acht-zeve-zes-vijf-vier-drij
 
God goh' dod, da' ziede zo, zoevaer is 't kunne kome
de heilige drijvuldig'ad is oek al afgenome
intshe gaf 'er zijne gist, al weet ek ni' zjust wie
as 'kik nog ge kan telle, restere der nog twelf-elf-ting-nege-acht-zeve-zes-vijf-vier-drij-twi
 
God goh' dod, da' ziede zo, a staerfd zingderoge
koek van eige dig, Hosanna in den oge
et eed ier laenk genoeg gedurd, oep is di pot meh' vet
ik geef de pijp on Maarte, et eind van d'estafet
14 reakses (recentste ist)
Krommenaas 26 november 2010, 15:35
Aangepast want was tege de regels en lastig oem te leze
Grytolle 24 november 2010, 15:33
Oep sich is er niks onlogisch on oem -[d] en -['] t'onderscheide, mor ge meug et aanpassen a' ge wild
Doederik 23 november 2010, 19:58
Hmm deur de verwarring klopt m'n argumentasen ierveur ni echt;
mor iig blefd "god god dod" er il nodelos verwarrend uitzing en zoude die 2de "god" verwarre meh et iste substantief god ipv et waerkwoord.

Mor de belangrekste reden is nog alted da' ge zoe een onnodige discrepaense kregd tusse den uitgaenk [d] en [']

*meh' den deze*; want de vrm 'med' bestoh ni; 't is ni "med een blik bone"
dus 't is totaal belachelak oem de regel veur klinkers aenders te doeng bah [d] as bah ['].
Dus oek: *go(h)' den dezen ale*
Doederik 23 november 2010, 16:40
Oemda' g' ier "god" as /got/ zou leze, etzelfste as et zn. God dus.
In samestellingen is er e verschil tussen Ollandsen en Vlomse d+d misschings, mor 't is ier gin samestelling mor 2 aparte woorde.
As ge zou' zegge, God doet de afwas zoude dad oek uitspreken as got-toet den afwas en ni Go-d-oet den afwas.
Grytolle 23 november 2010, 13:14
g'ed nog ni g'antwoord wroem da' ge d'assimilasen oep z'n ollands zou lezen :p
Doederik 22 november 2010, 17:22
da mut ier nog alted veraenderd wrren e:P
Grytolle 16 december 2009, 15:11
of gewon "aenddoek"
Grytolle 16 december 2009, 15:11
zoude dad oek doeng meh "die aen*d d*ook nor beneje"? want da's echt etzelfste
Doederik 16 december 2009, 15:10
da', go' enz is iig et gemakkelijksten oem te gebruiken a' ge schrijfd. dan volgde gewon ne gemakkelijken ofdregel.
god dod zou ek ider as go-d-od meh een d uitspreken as go' dod
Grytolle 16 december 2009, 15:06
*meh' den di

't is gewoon wa-g-et beste leesd :p

god dod, colliese van d/t en d/t wrd alted [t]

'k zing gin reden in wroem da /d/ eureigen ider zou gedrage lak ne fricatief dan as ne klinker, 't is gewon een aender restaent van de vruger alted uitgesproke d in die woorde en e ge da mut spellen is ni echt te beredenere dus we kieze best wa m'et schunste vinde
Doederik 16 december 2009, 14:38
En gij di zo van regelmatige regels oud... oem veur een d ni ' mor d te schrijve mok et allin nog mor ingewikkelder en onregelmatiger (want me' den di; mor god den di?)

een /d/ is b mij wete ginne klinker trouwes :P dus of een d veur ne klinker trugkird of ni doe' der ni toe (doed der ni toe?)
Krommenaas 16 december 2009, 14:03
en da's dus fout :p
Grytolle 16 december 2009, 13:55
'k schrijf da normaal gezien altijd zo als 't een woord is waar de d wel soms word uitgesproken ("meh'" en "ni'" schrijf ek dus wel zonder d omda ze normaal gezien ni terugkeerd voor klinkers)
Doederik 16 december 2009, 13:36
god go(h)' dod, of is die god god een woordspeling? (on den orginelen tittel te zing ni)
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de krte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = gelak in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'imol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd mir over d'Aentwaerpse spelling!