Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - 'k Eb vanalles geprobeerd

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

'k Eb vanalles geprobeerd

'k Heb vanalles geprobeerd
'k Eb vanalles geprobeerd
'k Heb vanalles geprobeerd
oem wa rust te kunne vinde
om wat rust te kunnen vinden
'k eb vanalles geprobeerd
'k heb vanalles geprobeerd
mor de roemmel diê m'n oêre
maar de rommel die m'n oren
zonder oepouwe komd stoêre
zonder ophouden komt storen
eed al laenk getriomfeerd
heeft al lang getriomfeerd
mor 'k eb vanalles geprobeerd
maar 'k heb vanalles geprobeerd
 
'k Eb geraniums geplaent
'k Heb geraniums geplant
oep et graf van groête woorde
op het graf van grote woorden
'k eb geraniums geplaent
'k heb geraniums geplant
mor ik eb ze zing verdroêge
maar ik heb ze zien verdrogen
ze vergeelde veur m'n oêge
ze vergeelden voor m'n ogen
in dad uitgestörve zaend
in dat uitgestorven zand
'k em m'n geraniums verbraend
'k heb m'n geraniums verbrand
 
Virde wereld suggereerd
Vierde wereld suggereert
lot de rijke 't spel betale
laat de rijken 't spel betalen
virde wereld suggereerd
vierde wereld suggereert
mor is aermoei een rede
maar is armoede een reden
da ne mens z'ne Mercedes
dat een mens zijn Mercedes
en z'n sportkar liquideerd
en z'n sportkar liquideert
oek al is 'em gegeneerd
ook al is hij gegeneerd
 
't Wörd gezoengen en gezee
't Wordt gezongen en gezegd
de sinjore zen raciste
de sinjoren zijn racisten
't wörd gezoengen en gezee
't wordt gezongen en gezegd
mor 't begind mah te vervele
maar 't begint me te vervelen
kop van jut te moette spele
kop van jut te moeten spelen
vör den iêlen assemblé
voor de hele vergadering
mor 't wörd gezoengen en gezee
maar 't wordt gezongen en gezegd
 
Tusse reste van et bal
Tussen resten van het bal
lee' de wereld te verduffe
ligt de wereld te verduffen
tusse reste van et bal
tussen resten van het bal
mor ne zanger lot z'n eige
maar een zanger laat zich
deur gin schimmelzikte krijge
door geen schimmelziekte krijgen
'k vier de leste carnaval
'k vier het laatste carnaval
oep de reste van et bal
op de resten van het bal
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!