Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Hans Mortelmans & Groep - Hilde

Ingetipt deur Grytolle
Aentwaerpsen tekst  

Hilde

ik heb Hilde truggevonde
ik heb Hilde truggezing
Hilde, toppunt van de zonde
in een lijf van zeveting
Hilde van wi mense zeje:
"da kind is vör nikske bang"
dad is allemol jare 'leje,
en den tijd goh' z'ne gaenk
goh' z'ne gaenk
 
Hilde meh ör witte taende
Messalina van Westmall'
femme fatale der muzikaenten
integraal een iêt geval
roeie lippe
groêten bóezem
welke vent lopt dör vörbij?
niê merci, da was nikske vör mij
 
ik heb Hilde truggevonde
ik heb Hilde truggezing
ni in Amsterdam of Londe
mor gewoên oep den tram ting
meh ne netzak vol commishes
een doês poeier vör de was
ik doecht: "baby you're so vicious"
moh da kwam ni miêr van pas
ni miêr van pas
 
Hilde meh ör ronde bille
Alma Mahler van 't orkest
Hilde die ik wel zou wille
mor zoe stóer zen 'k noêt gewest
ik bleef liever balaencere
oêg bove da massagraf
niê merci, ik bleef 'er liever af
 
ik heb Hilde truggevonde
ik heb Hilde truggezing
een gewoêne en gezonde
vrou van twi kiêr zeveting
twiê klein mannen on eur biêne
en nog iêntshen in de maak
mor 'k ad trac tot in m'n tiênen
en wer vlinders in den buik
 
ja, da meh ör witte taenden
messalina van Westmall'
femme fatale der muzikaente
integraal een iêt geval
wor is Hilde toch gebleve,
zot' Hilden uit den tijd?
och, ik kan er wel meh lêve
moh 'k vuul toch een bitshe spijt
een bitshe spijt
1 reakse
Vincent Schaack 18 juni 2012, 18:39
Kan iemand de akkoorden terugvinden? Het lukt me niet.
bedankt.
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!