Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - De politieken tóer

Orig. "De politieken toer"

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

De politieken tóer

De politieke loer
Et is een keus die 'k noêt verstoeng
Ht is een keuze die ik nooit verstond
zoê'n carrière in politiek
zo'n carrière in de politiek
dad is vör ne mens toch ni te doeng
dat is voor een mens toch niet te doen
dan wörd em ziek melancholiek
dan wordt hij ziek melancholiek
 
Dan wörd 'em oud veur z'nen tijd
Dan wordt hij oud voor zijn tijd
blust z'n joenge jaren uit
blust zijn jonge jaren uit
in de zure wijn van 's laends beleid
in de zure wijn van 's lands beleid
diê de beste maag verdraaid
die de beste maag verdraait
 
En alle grade van depresse
En alle graden van depressie
ligge kwijlend oep de lóer
liggen kwijlend op de loer
a' g'oeweige lot verleie
als je jezelf laat verleiden
deur de politieken tóer
door de politieke loer
 
Meh politiek in oe gedachte
Met politiek in je gedachten
ne partijethiek in oe banier
een partijethiek in je banier
lot oe imponere deur de macht
laat je imponeren door de macht
die ge veroêverd meh plezier
die je verovert met plezier
 
Mor oep oe dak of onder oe bed
Maar op je dak of onder je bed
lee' de vijand oep de lóer
ligt de vijand op de loer
edd' is ne menuut ni oepgelet
heb je eens een minuut niet opgelet
speld 'em oe ne vuilen tóer
draait hij je een vuile loer
 
Want alle grade van intrige
Want alle graden van intrige
ligge grijnzend oep de lóer
liggen grijnzend op de loer
a' g'oeweige lot verleie
als je jezelf laat verleiden
deur de politieken tóer
door de politieke loer
 
Rechs radicaal, conservatief,
Rechts radicaal, conservatief,
midde lings of liberaal
midden links of liberaal
't komd 'er ni oep aan
het komt er niet op aan
't vörnaamsten is mediagenieke taal
het voornaamste is mediagenieke taal
 
Meh oe presence en oewe flair
Met je presence en je flair
loenkte nor de kijker thuis
lonk je naar de kijker thuis
nonchalaent en zjust ni te vulgair
nonchalant en net niet te vulgair
nor de wette van de buis
naar de wetten van de buis
 
Want de miêning van de massa
Want de mening van de massa
lee' gezellig oep de lóer
ligt gezellig op de loer
a' g'oeweige lot verleie
als je jezelf laat verleiden
deur de politieken tóer
door de politieke loer
 
Mor ge zuld zing 't god in de mist
Maar je zal zien het gaat in de mist
der waaid verwarring deur ons vaderlaend
er waait verwarring door ons vaderland
miênige jezuïet wörd Maoist
menige jezuïet wordt Maoist
de socialist ne flamingaent
de socialist een flamingant
 
Zet me dus ni oep oewe lijst
Zet me dus niet op je lijst
et is ne welgemiênde raad
het is een welgemeende raad
zet mij oep et straend van Knokke-Heist
zet mij op het strand van Knokke-Heist
zonder politiek mandaat
zonder politiek mandaat
 
Want alle grade van vergissing
Want alle graden van vergissing
lage giêwend oep de lóer
lagen geeuwend op de loer
a 'k m'neige liet verleie
als ik mezelf liet verleiden
deur de politieken tóer
door de politieke loer
a 'k m'neige liet verleie
als ik mezelf liet verleiden
deur de politieken tóer
door de politieke loer
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!