Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Hans Mortelmans & Groep - Onstaerflijkad

Orig. "Onsterfelijkheid"

Ingetipt deur Grytolle
Aentwaerpsen tekst  

Onstaerflijkad

Onstaerflijkad
 
het is ons ni' vergund
achter 't gordijn te lóere
mor ne mens was alted al curieus
wie denkt on diên bliêke voyageur diên ons komd vlóere
wörd vanzelfsprekend religieus
 
ne rijke man ad z'n piramide
nen aerme mens alliên mor theorie
en ik, en da klinkt meschien morbide
ik eb wa' da betreft wa minder fantasie
 
want, as den engel komd
en a blaasd oep z'n troempet
oemda' de schepper mij wild ondervrage
ik wör ni wakker, niê, ik völ me góe in m'n skelet
ik blijf ligge vör iêwig en drij dage
löpt m'n graf gerust vörbij
onstaerflijk zen, 't is niks vör mij
ziede mij al loêpe meh' die engelevleugels aan?
 
dolend dör et emelspaerk
iedere zondag nor de kaerk
en da' vör iêwig
'k wör al giêwerig
niê, löt mij mor gaan
 
refrein:
nor et laend, wor de wekkers slape
wor niks of niemand nog beweegd
löt mij nor et zwette schoolbord gape
wor alle letters schoên zen afgeveegd
 
en stot 'er zö ne vierarmige god vör m'ne zaerk
oemda 't tijd is oem te reïncarnere
dan zeg ekik: salut meniêr, ik zen ni van ae kaerk
de piere zulle mij meh smaak vertere
 
löpt m'n graf gerust vörbij
onstaerflijk zen, 't is niks vör mij
ziede mij al onderd kiêr etzelfsten ondergaan?
alted wer mislukke en dan wederoepstaan
en da' vör iêwig, ik wör al giêwerig
niê, löt mij mor gaan
 
(refrein)
 
en ligge der na onderd jaar nog bloemmen oep m'n graf
oemda 'k nen eld zen uit de vaderlaends' histore
da's dan nog aerger dan verrijzenis of de iêwige straf
en nen doeie dan gerechte potverdore
 
löpt m'n graf gerust vörbij
onstaerflijk zen, 't is niks vör mij
ziede mij al in die encyclopedieën staan
ze speure tot in 't ondergóed nor spore van genie
dad is toch onfatsoendelijk, dad is gen poeiezie
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!