Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Fixkes - Tijger

Ingetipt deur Grytolle
Aentwaerpsen tekst  

Tijger

ja, schat, ik weet, ni iederiên
leesd 's morges veur öt z'n gazet
en ik zal nog is iet zegge
da boek neffest m'n bed
'k eb dör al een maand of zeve
niemer in geleze
nog vijf en ik kan e fiêshe geve
 
en als de wêreld tege dan nog besta
zal ek nog alted ni mee nor 't toniêl zen gegaan
 
dad oud mij allemol ni bezig
de vrage van m'n lêve zen: óe laat begind de foetbal?
wa' gaan we weeral ete?
en van tijd tot tijd: wie zou er winne
nen tijger of ne liêw?
ja, daar lig 'kik al is wakker van
ge zegd da' ge da schattig vind
mor ik weet da blefd ni' dure
want oêre krijge mure na nen tijd
en dan zitte daar meh al uwe spijt
2 reakses
Grytolle 10 meêrt 2010, 14:03
idd meh f :p ik kan et verschil zelf ni zoe góe horen zonder oep te lette en ik lette ni oep oemda 'k ni wist dat er nen twidde variant meh f bestoeng
Doederik 10 meêrt 2010, 11:29
de voetbal, ni de foetbal? bij mijn wete altijd me een f-
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!