Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Fixkes - Zjust lek in de film

Orig. "Just lek in de film"

Ingetipt deur Grytolle
Aentwaerpsen tekst  

Zjust lek in de film

soems laat ek iet valle en edde gij da' gezien
soems staade veu m'n deur en moette mij iet vertelle
en ik zeg: kom binne, zet u, wa' drinkte gij?
en gij goh' gewoên direct vör de roêie wijn
 
en ik zeg iet da Humphrey Bogart zou zegge
en m'n bed is oepgedekt
en ik eb eroep gelet da 'k al m'n goei cd's van boven eb gelegd
en alles is perfect
 
refrein:
zjust lek in de film
en we dóen et iêl de nacht
zjust lek in de film
zjust lek in de film
 
en soems zien ek u valle en ik elp u dan recht
lek in diên iêne film, alleh, óe iêt 'em weer?
ik eb dees sceên al zoe veel gerepeteerd
moh vör de bloopers dóen we gauw nog iênen take
 
(refrein)
10 reakses (recentste iêst)
Grytolle 11 meêrt 2010, 10:45
Ja, dien indruk em ekik o^ek... W8 mor totda Gé metas antw in 1 vd gastnummers eh go^erd xD di^e gebrökt zelfs leuk
Doederik 11 meêrt 2010, 10:36
k denk van wel ja.

PS just d 1e twiê liekes van de CD g'oêrd, ze zen wel wer e stukske richting Verk Vl oepgeschove percies.
Grytolle 10 meêrt 2010, 20:04
ik bedoel, is de sameval der oek altij in woorde gelak as "sceên"?
Doederik 10 meêrt 2010, 18:46
Jenesaispas. Gefd trouwes is e veurbeld, zoevöl Fraense woorde meh -ld, -nd meh uitgesproke eind-d, meh e miêrvoud oep -e ken ek ni.
Grytolle 10 meêrt 2010, 18:43
oêk alted in Fraense liênwoorde?
Doederik 10 meêrt 2010, 16:44
Mor de fikskes zen van Stabroek. En in 'echt' polders klinkt ei/ij altijd as èè, veur ne medeklinker toch, in 't Zaendvlits rijme bvb. lève (leven) meh olijve (olijven). Mor dad is mor in e klein stuk van 't Belgs Brabands, de miêste dialecten emme namelijk nog een oa/aa/ae-achtige klaenk vör de ei/ij dus dan vald die ni same me' de è; b'alven in 't Verk Vl dus.

'k Zal testrak tuis is löstere.
Grytolle 10 meêrt 2010, 15:25
Diederik: als ge nor dees lieke lösterd oêrde duidelijk da eê en ij/ei samengevalle zen oek bij de fixkes (tenzij eê > ee)... soems kunde wel nen ä-achtigere klank oêre, mor vör zoevaer 'k mij kan erinneren alliên mor in 't woord "gêre"

Eigentlijk zingt 'em ier dus "k eb dees scein al zoeveel gerepeteerd"
Krommenaas 10 meêrt 2010, 13:12
ah 'k em nau pas deur da 't over Humphrey Bogart goh. neje, gewoên [boogart]
Krommenaas 6 meêrt 2010, 11:17
noêt g'oêrd
Grytolle 6 meêrt 2010, 11:15
Zoude golle "boêgerd" zegge? (komd namelijk van boêmgaard)
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!