Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Ginne flash player g'installeerd.
Aentwaerpsen Jukebox
by Flash MP3 Player

Reakses

18/11 De Scheerder Kim
14/11 Wenzel Ronald Joseph
14/11 Mr Arnoid Weman
14/11 Mr Arnoid Weman
14/11 Mr Arnoid Weman
Mir...

Forums

16/11 Bert
15/11 ibiesiejule
15/11 ibiesiejule
09/11 ibiesiejule
09/11 ibiesiejule
09/11 ibiesiejule
09/11 ibiesiejule
09/11 ibiesiejule
09/11 ibiesiejule
09/11 ibiesiejule
Mir...
Den boek ba deze site!

LinksGet Firefox

Aentwaerpse WoordenboekDen online Aentwaerpse woordenboek bevat vr de moment 17204 vrme van 2733 woorden en wrd nog alted uitgebreid. De recentst tegevegde woorde zen ontrent, afblotte, bainflaense, afbiljaere en afbite.

Ge kund deze woordenboek oep drei maniere raadplege: De woordenboek gebrkt d'Aentwaerpse spelling van den boek Antwerps schrijven, worin dad iederen Aentwaerpse klaenk z'n eige notasen ee. Bizonder notases zen: Leesd oem alles ge te verstaan oek et volgende:
A' ge wild bijdragen on de woordenboek, vuld dan onze lijst van onbevestigd' en ni-complete woorden aan of suggereerd nief woorden of veraenderingen oep et Woordeschat forum!

Woorde van den dag


febbeke

    
[fbbk]
 
 zn. (o) 
 
e/et febbeke(n), febbekes
lievelingetje - de favoriet van de leraar of van de baas; syn. febbekak
  • a is 't febbeke van alle lirare
+ door Krommenaas

olleneige

    
[ollneig]
 
 wederk. vnw. 
olleneige(n)
jezelf - wederkerend voornaamwoord voor de tweede persoon meervoud, volle vorm
  • edde gollen olleneigen al is ge bezing?
  • g'ed olleneige ni' gemokt
+ door Krommenaas

doddeler

    
[doddlr]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, doddelers, doddelerreke
stotteraar
  • ge meu ni lache meh' din doddeler
+ door Krommenaas

zjo

    
[zjoo]
 
 zn. (m/v) 
 
een/ne/de ~
slons     
  • ist was et Anita, die vettige zjo
+ door Krommenaas

alwafet

    
[alwafet]
 
 bijw. 
om de haverklap - zou een verbastering zijn van "alle vijf voet"
  • 'k moet alwafet nor de WC
+ door Krommenaas

Vrage? Kekt ist in den uitleg ba de woordenboek

Suggestes of oepmaerkinge? Lot z'ons weten oep et forum.