Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Reakses

Miêr...

Forums

Miêr...
Den boek ba deze site!

LinksGet Firefox

Aentwaerpse WoordenboekDen online Aentwaerpse woordenboek bevat vör de moment 17211 vörme van 2735 woorden en wörd nog alted uitgebreid. De recentst tóegevóegde woorde zen biêt, kiekebolle, ontrent, afblotte en baiênflaense.

Ge kund deze woordenboek oep drei maniere raadplege: De woordenboek gebrökt d'Aentwaerpse spelling van den boek Antwerps schrijven, worin dad iederen Aentwaerpse klaenk z'n eige notasen ee. Bizonder notases zen: Leesd oem alles góe te verstaan oek et volgende:
A' ge wild bijdragen on de woordenboek, vuld dan onze lijst van onbevestigd' en ni-complete woorden aan of suggereerd nief woorden of veraenderingen oep et Woordeschat forum!

Woorde van den dag


alt

    
[alt]
 
 bijw. 
- verkorte vorm van altijd
altijd     
  • wij zen nog alt bijiên
+ door Krommenaas

knoddigord

    
[knoddëgort]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, knoddigorde(n)
schattig jongetje
  • aewe zöng is echt ne knoddigord
+ door Krommenaas

koffeklatsh

    
[koffëklatsh]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~
koffiekransje - bijeenkomst waarbij gebabbeld en koffie gedronken wordt
  • 'k gon ba ons Marie oep koffeklatsh
+ door Krommenaas

truut

    
[truut]
 
 zn. (m) 
 
den ~
flauwe kul, zever
  • da's ginnen truut
  • 'k zen auwen truut beu
+ door Krommenaas

mözze

    
[mözzë]
 
 ww. 
 
mözze(n)
 
- mösde(n)
 
- gemösd
zeuren     
  • loept zoe ni te mözze!
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van mözze
ik möswij mözze(n)
gij mösd
mösd(e) gij
golle mösd
  ↔ mösd(e) golle
ij mösdzun mözze(n)
OVT-vervoeging van mözze (zwak)
ik mösde(n)wij mösde(n)
gij mösde(n)
mösde(n) gij
golle mösde(n)
  ↔ mösde(n) golle
ij mösde(n)zun mösde(n)

Vrage? Kekt iêst in den uitleg ba de woordenboek

Suggestes of oepmaerkinge? Lot z'ons weten oep et forum.