Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Reakses

08/07 GARVAN MAIREAD
20/06 Doederik
Miêr...

Forums

Miêr...
Den boek ba deze site!

LinksGet Firefox

Aentwaerpse WoordenboekDen online Aentwaerpse woordenboek bevat vör de moment 17215 vörme van 2736 woorden en wörd nog alted uitgebreid. De recentst tóegevóegde woorde zen Palase, biêt, kiekebolle, ontrent en afblotte.

Ge kund deze woordenboek oep drei maniere raadplege: De woordenboek gebrökt d'Aentwaerpse spelling van den boek Antwerps schrijven, worin dad iederen Aentwaerpse klaenk z'n eige notasen ee. Bizonder notases zen: Leesd oem alles góe te verstaan oek et volgende:
A' ge wild bijdragen on de woordenboek, vuld dan onze lijst van onbevestigd' en ni-complete woorden aan of suggereerd nief woorden of veraenderingen oep et Woordeschat forum!

Woorde van den dag


kramakkelijk

    
[kramakkëlëk]
 
 bn. 
 
kramakkelijk
 
- kramakkelijker - kramakkelijkste
wankel     
  • da kaske zie' der nogal kramakkelijk uit
+ door Krommenaas
Verbuiging van kramakkelijk
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudkramakkelijke[n]kramakkelijk(e)kramakkelijk
meervoudkramakkelijk(e)

völksblek

    
[völlëksblék]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, völksblekke(n), völksblekske
- variant van vuilblek
vuilblik - wordt gebruikt in combinatie met een handvleugel (aendvleugel); stoffer en blik
  • oud da' völksblek oep de grond, da 'k diê roemmel deroep kan kêre
+ door derek

beleke

    
[beelëkë]
 
 zn. (o) 
 
een/et beleke(n), belekes
1 prentje - een foto of tekening
  • ik keek gisterenavend in den encyclopedie vöral iêl aandachtig nor de belekes
2 plaatje     
  • ze bezing oe altijd vies a' ge ni in 't beleke past
+ door Krommenaas

frennekes

    
[frénnëkës]
 
 zn. (mv) 
franje - draadjes of reepjes stof aan een tapijt of kledingstuk
  • ze dróeg nen jeansrok meh frennekes
+ door Krommenaas

kerieuzeneuzemosterdpot

    
[kërjeuzëneuzëmostërtpot]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~
nieuwsgierigaard - kindertaal
  • gij se kerieuzeneuzemosterdpot, lot ons is meh rust
+ door Krommenaas

Vrage? Kekt iêst in den uitleg ba de woordenboek

Suggestes of oepmaerkinge? Lot z'ons weten oep et forum.