Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Ginne flash player g'installeerd.
Aentwaerpsen Jukebox
by Flash MP3 Player

Reakses

15/10 Fvr
15/10 paul avermaete
24/09 Manuela
23/09 ivo dubois
10/09 Krommenaas
Mir...

Forums

Mir...
Den boek ba deze site!

LinksGet Firefox

Aentwaerpse WoordenboekDen online Aentwaerpse woordenboek bevat vr de moment 17204 vrme van 2733 woorden en wrd nog alted uitgebreid. De recentst tegevegde woorde zen ontrent, afblotte, bainflaense, afbiljaere en afbite.

Ge kund deze woordenboek oep drei maniere raadplege: De woordenboek gebrkt d'Aentwaerpse spelling van den boek Antwerps schrijven, worin dad iederen Aentwaerpse klaenk z'n eige notasen ee. Bizonder notases zen: Leesd oem alles ge te verstaan oek et volgende:
A' ge wild bijdragen on de woordenboek, vuld dan onze lijst van onbevestigd' en ni-complete woorden aan of suggereerd nief woorden of veraenderingen oep et Woordeschat forum!

Woorde van den dag


veurallevalleveur

    
[allvallveur]
 
 uitdr. 
just in case; om mogelijke ongevallen of ongemakken te voorkomen
  • slt mor een reisverzekering af, veurallevalleveur
+ door Krommenaas

konshuus

    
[konshuus]
 
 bijw. 
1 om te lachen
  • ge moet ni kwaad zen, 't is mor konshuus
2 heimelijk, tersluiks
  • ze keek is konshuus nr de klep van m'n broek
3 kwansuis - zogenaamd, quasi
  • ze gaf oe konshuus gelijk
+ door Krommenaas

koffe

    
[koff]
 
 zn. (m) 
 
ne/de koffe(n), koffeke
koffie     
  • en ile slappe koffe dad is zeik van beremie
+ door Krommenaas

poeppelerezat

    
[poepplerezat]
 
 bijw. 
stomdronken
  • a is wer poeppelerezat thuisgekome
+ door Krommenaas

febke

    
[fbk]
 
 zn. (o) 
 
e/et febke(n), febkes
- variant van febbeke(n)
lievelingetje - de favoriet van de leraar of van de baas; syn. febbekak
  • oep 't school was 'kik et febke van den ir
+ door Krommenaas

Vrage? Kekt ist in den uitleg ba de woordenboek

Suggestes of oepmaerkinge? Lot z'ons weten oep et forum.