Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Ginne flash player g'installeerd.
Aentwaerpsen Jukebox
by Flash MP3 Player

Reakses

Mir...

Forums

Mir...
Den boek ba deze site!

LinksGet Firefox

Aentwaerpse WoordenboekDen online Aentwaerpse woordenboek bevat vr de moment 17211 vrme van 2735 woorden en wrd nog alted uitgebreid. De recentst tegevegde woorde zen bit, kiekebolle, ontrent, afblotte en bainflaense.

Ge kund deze woordenboek oep drei maniere raadplege: De woordenboek gebrkt d'Aentwaerpse spelling van den boek Antwerps schrijven, worin dad iederen Aentwaerpse klaenk z'n eige notasen ee. Bizonder notases zen: Leesd oem alles ge te verstaan oek et volgende:
A' ge wild bijdragen on de woordenboek, vuld dan onze lijst van onbevestigd' en ni-complete woorden aan of suggereerd nief woorden of veraenderingen oep et Woordeschat forum!

Woorde van den dag


ofda

 of 

ofda'

    
[ovda]
 
 voegw. 
ofda[d]
alsof     
  • de mor ofda' ge mij ni ord
  • oep 't staduis doeng ze precies ofda' ze van teten of blaze wete
+ door Krommenaas

wallebakke

    
[wallebakk]
 
 ww. 
 
wallebakke(n)
feesten - zeer uitbundig uitgaan, stevig op zwier gaan
  • awel, zedde gon ere, beren en wallebakke?
+ door derek

zollezjie

    
[zollzjie]
 
 zn. (v) 
 
de ~
- variant van zolozjie
dierentuin - Fr. zoologie
  • godde mee nor de zollezjie?
+ door Krommenaas

nestel

    
[nstl]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, nestels, nesteltshe
schoenveter
  • knoept oe nestels vast of ge ligd sevves oep oe bakkes
+ door Krommenaas

Frut

, de ~
    
[frut]
 
 zn. (m) 
 
Frut
Gazet van Antwerpen - oude bijnaam voor deze krant, gebaseerd op het feit dat men vroeger frut in krantenpapier verpakte
  • der stod een foto van ae in de Frut
+ door Krommenaas

Vrage? Kekt ist in den uitleg ba de woordenboek

Suggestes of oepmaerkinge? Lot z'ons weten oep et forum.