Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Ginne flash player g'installeerd.
Aentwaerpsen Jukebox
by Flash MP3 Player

Reakses

27/06 Jo Van Herck
26/06 Daniil uit't Calvijn op een ezel zonder brein
13/06 Andy
Mir...

Forums

Mir...
Den boek ba deze site!

Links



Get Firefox

Aentwaerpse Woordenboek



Den online Aentwaerpse woordenboek bevat vr de moment 17204 vrme van 2733 woorden en wrd nog alted uitgebreid. De recentst tegevegde woorde zen ontrent, afblotte, bainflaense, afbiljaere en afbite.

Ge kund deze woordenboek oep drei maniere raadplege: De woordenboek gebrkt d'Aentwaerpse spelling van den boek Antwerps schrijven, worin dad iederen Aentwaerpse klaenk z'n eige notasen ee. Bizonder notases zen: Leesd oem alles ge te verstaan oek et volgende:
A' ge wild bijdragen on de woordenboek, vuld dan onze lijst van onbevestigd' en ni-complete woorden aan of suggereerd nief woorden of veraenderingen oep et Woordeschat forum!

Woorde van den dag


jasse

    
[jass]
 
 ww. 
 
jasse(n)
 
- jaste(n)
 
- gejast
schillen
  • a' gij de petatte jast zal ekik z'in fritshes snije
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van jasse
ik jaswij jasse(n)
gij jast
jast(e) gij
golle jast
  ↔ jast(e) golle
ij jastzun jasse(n)
OVT-vervoeging van jasse (zwak)
ik jaste(n)wij jaste(n)
gij jaste(n)
jaste(n) gij
golle jaste(n)
  ↔ jaste(n) golle
ij jaste(n)zun jaste(n)

mashoeffel

    
[mashoeffl]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, mashoeffels, mashoeffelke
1 slonzige vrouw
  • een slonzig vroumens dad is een mashoeffel
2 zwaarlijvige vrouw
  • die mashoeffel ee mij bekan oemvaer gelope
3 meisje     
  • da's een schon mashoeffel
4 vagina     
  • alf Aentwaerpen eed eur mashoeffel al gezing
+ door Krommenaas

beleke

    
[beelk]
 
 zn. (o) 
 
een/et beleke(n), belekes
1 prentje - een foto of tekening
  • ik keek gisterenavend in den encyclopedie vral il aandachtig nor de belekes
2 plaatje     
  • ze bezing oe altijd vies a' ge ni in 't beleke past
+ door Krommenaas

buite

, den ~
    
[buit]
 
 zn. (m) 
 
buite(n)
het platteland
  • ik eb een uis gekocht oep den buite
  • oep eur achtting jaar kwam ze van den buite
+ door Krommenaas

bottere

    
[botr]
 
 ww. 
 
bottere(n)
 
- botterde(n)
 
- gebotterd
kabaal maken
  • botterd ni' zo oep din trap!
+ door Grytolle
OTT-vervoeging van bottere
ik botterwij bottere(n)
gij botterd
botterd(e) gij
golle botterd
  ↔ botterd(e) golle
ij botterdzun bottere(n)
OVT-vervoeging van bottere (zwak)
ik botterde(n)wij botterde(n)
gij botterde(n)
botterde(n) gij
golle botterde(n)
  ↔ botterde(n) golle
ij botterde(n)zun botterde(n)

Vrage? Kekt ist in den uitleg ba de woordenboek

Suggestes of oepmaerkinge? Lot z'ons weten oep et forum.