Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Reakses

08/07 Michel vercammen
13/06 rogiers emilius
Miêr...

Forums

Miêr...
Den boek ba deze site!

LinksGet Firefox

Aentwaerpse WoordenboekDen online Aentwaerpse woordenboek bevat vör de moment 17211 vörme van 2735 woorden en wörd nog alted uitgebreid. De recentst tóegevóegde woorde zen biêt, kiekebolle, ontrent, afblotte en baiênflaense.

Ge kund deze woordenboek oep drei maniere raadplege: De woordenboek gebrökt d'Aentwaerpse spelling van den boek Antwerps schrijven, worin dad iederen Aentwaerpse klaenk z'n eige notasen ee. Bizonder notases zen: Leesd oem alles góe te verstaan oek et volgende:
A' ge wild bijdragen on de woordenboek, vuld dan onze lijst van onbevestigd' en ni-complete woorden aan of suggereerd nief woorden of veraenderingen oep et Woordeschat forum!

Woorde van den dag


bróes

    
[bróes]
 
 zn. (m) 
 
den ~
schuim - ook figuurlijk op iemands lippen
  • a od den bróes oep z'ne mond, ze musten 'em van den aanouwer van z'n vrou afouwe
+ door derek

lamere

    
[lameerë]
 
 ww. 
 
lamere(n)
 
- lameerde(n)
 
- gelameerd
kletsen, babbelen
  • die vrouwe ston daar al nen alven dag te lamere
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van lamere
ik lameerwij lamere(n)
gij lameerd
lameerd(e) gij
golle lameerd
  ↔ lameerd(e) golle
ij lameerdzun lamere(n)
OVT-vervoeging van lamere (zwak)
ik lameerde(n)wij lameerde(n)
gij lameerde(n)
lameerde(n) gij
golle lameerde(n)
  ↔ lameerde(n) golle
ij lameerde(n)zun lameerde(n)

oepschöffele

    
[oepschöffëlë]
 
 ww. 
 
oepschöffele(n)
 
- schöffelde(n) oep
 
- oepgeschöffeld
opschuiven
  • schöffeld is oep?
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van oepschöffele
ik schöffel oepwij schöffele(n) oep
gij schöffeld oep
schöffeld(e) gij oep
golle schöffeld oep
  ↔ schöffeld(e) gollen oep
ij schöffeld oepzun schöffele(n) oep
OVT-vervoeging van oepschöffele (zwak)
ik schöffelde(n) oepwij schöffelde(n) oep
gij schöffelde(n) oep
schöffelde(n) gij oep
golle schöffelde(n) oep
  ↔ schöffelde(n) gollen oep
ij schöffelde(n) oepzun schöffelde(n) oep

a

    
[a]
 
 pers. vnw. 
hij - onderwerpsvorm, gereduceerde vorm van ij
  • a ee' zwart aar
+ door Krommenaas

knóesel

    
[knóesël]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, knóesels
enkel     
  • ae kat eed in mijn knóesels gebete
+ door Krommenaas

Vrage? Kekt iêst in den uitleg ba de woordenboek

Suggestes of oepmaerkinge? Lot z'ons weten oep et forum.