Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Ginne flash player g'installeerd.
Aentwaerpsen Jukebox
by Flash MP3 Player

Reakses

19/01 Bon
07/01 oscar
21/11 Doederik
16/11 a moeder
Mir...

Forums

Mir...
Den boek ba deze site!

LinksGet Firefox

Aentwaerpse WoordenboekDen online Aentwaerpse woordenboek bevat vr de moment 17211 vrme van 2735 woorden en wrd nog alted uitgebreid. De recentst tegevegde woorde zen bit, kiekebolle, ontrent, afblotte en bainflaense.

Ge kund deze woordenboek oep drei maniere raadplege: De woordenboek gebrkt d'Aentwaerpse spelling van den boek Antwerps schrijven, worin dad iederen Aentwaerpse klaenk z'n eige notasen ee. Bizonder notases zen: Leesd oem alles ge te verstaan oek et volgende:
A' ge wild bijdragen on de woordenboek, vuld dan onze lijst van onbevestigd' en ni-complete woorden aan of suggereerd nief woorden of veraenderingen oep et Woordeschat forum!

Woorde van den dag


doddeler

    
[doddlr]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, doddelers, doddelerreke
stotteraar
  • ge meu ni lache meh' din doddeler
+ door Krommenaas

foefke

    
[foefk]
 
 zn. (o) 
 
e/et foefke(n), foefkes
smoes     
  • durfd wer ni meh een foefken afkomen eh!
+ door Krommenaas

poeffel

    
[poefl]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, poeffels, poeffelke
pukkel, puist, bobbel
  • a ee ne farme poeffel oep z'n aend
+ door Grytolle

spel

, da ~
    
[spl]
 
 pers. vnw. 
dat ding - onbestemd onderwerp
  • gij ed da spel al il den avend in oew aend
  • zalig zij den dag da' da spel zal explodere
+ door Krommenaas

mashoeffel

    
[mashoeffl]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, mashoeffels, mashoeffelke
1 slonzige vrouw
  • een slonzig vroumens dad is een mashoeffel
2 zwaarlijvige vrouw
  • die mashoeffel ee mij bekan oemvaer gelope
3 meisje     
  • da's een schon mashoeffel
4 vagina     
  • alf Aentwaerpen eed eur mashoeffel al gezing
+ door Krommenaas

Vrage? Kekt ist in den uitleg ba de woordenboek

Suggestes of oepmaerkinge? Lot z'ons weten oep et forum.