Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Ginne flash player g'installeerd.
Aentwaerpsen Jukebox
by Flash MP3 Player

Reakses

16/06 eddy
15/06 Zara
15/06 Zara
12/06 Paul Lammers
11/06 Peter D'Antwerpen
Mir...

Forums

Mir...
Den boek ba deze site!

LinksGet Firefox

Aentwaerpse WoordenboekDen online Aentwaerpse woordenboek bevat vr de moment 17211 vrme van 2735 woorden en wrd nog alted uitgebreid. De recentst tegevegde woorde zen bit, kiekebolle, ontrent, afblotte en bainflaense.

Ge kund deze woordenboek oep drei maniere raadplege: De woordenboek gebrkt d'Aentwaerpse spelling van den boek Antwerps schrijven, worin dad iederen Aentwaerpse klaenk z'n eige notasen ee. Bizonder notases zen: Leesd oem alles ge te verstaan oek et volgende:
A' ge wild bijdragen on de woordenboek, vuld dan onze lijst van onbevestigd' en ni-complete woorden aan of suggereerd nief woorden of veraenderingen oep et Woordeschat forum!

Woorde van den dag


knijt

, gin ~
    
[knijt]
 
 uitdr. 
geen zier
  • ik gelof van al di ziver nah is zjustekes gin knijt
  • mor ze gefd der ochaerme gin knijt oem
+ door Krommenaas

petotter

    
[ptottr]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, petotters, petotterke
dreumes - klein kind
  • ik was nog ne petotter toeng da w'ier zen kome wone
+ door Krommenaas

bloemekee

    
[bloemkee]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, bloemekees, bloemekeeke
bloemenruiker - afgeleid van bloeme (bloemen) en Fr. bouquet [boek]
  • 'k em eur ne schonen bloemekee gekocht oem et ge te make
+ door Krommenaas

pitterselle

    
[pittrsll]
 
 zn. 
 
pitterselle(n)
- variant van pittersele(n)
peterselie
  • bloemkol meh witte saus en pittersellen is lakker
+ door Doederik

bedimet

    
[bdimt]
 
 bijw. 
1 later, maar na een kortere tijdspanne dan men aangeeft met straks; ook bedime, bediment; syn sebiet; mogelijk van Eng. be damned, een uitdrukking die veel gebruikt werd in maritieme milieus
2 wacht even - wees geduldig
  • zedde kler? gon we nah deur? - bedimet!
+ door Krommenaas

Vrage? Kekt ist in den uitleg ba de woordenboek

Suggestes of oepmaerkinge? Lot z'ons weten oep et forum.