Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Reakses

17/03 margo
10/02 Hermans Ludo
10/02 Hermans Ludo
Mir...

Forums

Mir...
Den boek ba deze site!

LinksGet Firefox

Aentwaerpse WoordenboekDen online Aentwaerpse woordenboek bevat vr de moment 17211 vrme van 2735 woorden en wrd nog alted uitgebreid. De recentst tegevegde woorde zen bit, kiekebolle, ontrent, afblotte en bainflaense.

Ge kund deze woordenboek oep drei maniere raadplege: De woordenboek gebrkt d'Aentwaerpse spelling van den boek Antwerps schrijven, worin dad iederen Aentwaerpse klaenk z'n eige notasen ee. Bizonder notases zen: Leesd oem alles ge te verstaan oek et volgende:
A' ge wild bijdragen on de woordenboek, vuld dan onze lijst van onbevestigd' en ni-complete woorden aan of suggereerd nief woorden of veraenderingen oep et Woordeschat forum!

Woorde van den dag


probase

    
[probaas]
 
 zn. (v) 
 
een/de probase(n), probases, probaseke(?)
proef, poging, probeersel
  • "assangseur" is een goei probasen oem e Fraens linwoord te veraentwaerpse
+ door Grytolle

kastaer

    
[kastaer]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, kastaere(n)
groot ding of persoon
  • aewe kleinen is ne kastaer zenne
  • is da ne kastanje? amai wa ne kastaer!
+ door Krommenaas

te

    
[t]
 
 bijw. 
 
v/mv/o: t(e)
 
te, in hogere mate dan wenselijk
  • ne veul ten dikke vent
+ door Grytolle
error

nagelenbuik

    
[naaglnbuik]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~
navel     
  • trekt oe trui is oemlig, ik kan oewe nagelenbuik zing
+ door Krommenaas

ikenisse

    
[ikniss]
 
 zn. (mv) 
 
ikenisse(n)
lies     
  • 'k em zir on m'n ikenisse
+ door Krommenaas

Vrage? Kekt ist in den uitleg ba de woordenboek

Suggestes of oepmaerkinge? Lot z'ons weten oep et forum.