Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Ginne flash player g'installeerd.
Aentwaerpsen Jukebox
by Flash MP3 Player

Reakses

13/06 Andy
28/05 Krommenaas
28/05 Manni De Backer
25/05 Markske
15/05 Suzanne Turf
Mir...

Forums

Mir...
Den boek ba deze site!

LinksGet Firefox

Aentwaerpse WoordenboekDen online Aentwaerpse woordenboek bevat vr de moment 17204 vrme van 2733 woorden en wrd nog alted uitgebreid. De recentst tegevegde woorde zen ontrent, afblotte, bainflaense, afbiljaere en afbite.

Ge kund deze woordenboek oep drei maniere raadplege: De woordenboek gebrkt d'Aentwaerpse spelling van den boek Antwerps schrijven, worin dad iederen Aentwaerpse klaenk z'n eige notasen ee. Bizonder notases zen: Leesd oem alles ge te verstaan oek et volgende:
A' ge wild bijdragen on de woordenboek, vuld dan onze lijst van onbevestigd' en ni-complete woorden aan of suggereerd nief woorden of veraenderingen oep et Woordeschat forum!

Woorde van den dag


meschin

    
[mschin]
 
 bijw. 
- variant van misschin
misschien
  • meschin zulle we morge stromafwaarts vre
+ door Krommenaas

alge

    
[alge]
 
 bijw. 
gelukkig
  • 'k zen m'ne paraplu vergete, alge da 't ni regend
  • da weegd ni' veul eh? alge!
+ door Krommenaas

strunkele

    
[strunkl]
 
 ww. 
 
strunkele(n)
 
- strunkelde(n)
 
- gestrunkeld
struikelen
  • strunkeld ni over den drpel a' ge binnekomd
  • ik strunkel en ik wr knalrod
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van strunkele
ik strunkelwij strunkele(n)
gij strunkeld
strunkeld(e) gij
golle strunkeld
  ↔ strunkeld(e) golle
ij strunkeldzun strunkele(n)
OVT-vervoeging van strunkele (zwak)
ik strunkelde(n)wij strunkelde(n)
gij strunkelde(n)
strunkelde(n) gij
golle strunkelde(n)
  ↔ strunkelde(n) golle
ij strunkelde(n)zun strunkelde(n)

lest

    
[lst]
 
 bijw. 
onlangs     
  • ne vrind van mij is lest getroud
+ door Krommenaas

fezele

    
[feezl]
 
 ww. 
 
fezele(n)
 
- fezelde(n)
 
- gefezeld
fluisteren
  • 'k zat tijdes die veurstelling neffe mense die il den tijd on 't fezele ware
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van fezele
ik fezelwij fezele(n)
gij fezeld
fezeld(e) gij
golle fezeld
  ↔ fezeld(e) golle
ij fezeldzun fezele(n)
OVT-vervoeging van fezele (zwak)
ik fezelde(n)wij fezelde(n)
gij fezelde(n)
fezelde(n) gij
golle fezelde(n)
  ↔ fezelde(n) golle
ij fezelde(n)zun fezelde(n)

Vrage? Kekt ist in den uitleg ba de woordenboek

Suggestes of oepmaerkinge? Lot z'ons weten oep et forum.