Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Reakses

Mir...

Forums

Mir...
Den boek ba deze site!

LinksGet Firefox

Aentwaerpse WoordenboekDen online Aentwaerpse woordenboek bevat vr de moment 17211 vrme van 2735 woorden en wrd nog alted uitgebreid. De recentst tegevegde woorde zen bit, kiekebolle, ontrent, afblotte en bainflaense.

Ge kund deze woordenboek oep drei maniere raadplege: De woordenboek gebrkt d'Aentwaerpse spelling van den boek Antwerps schrijven, worin dad iederen Aentwaerpse klaenk z'n eige notasen ee. Bizonder notases zen: Leesd oem alles ge te verstaan oek et volgende:
A' ge wild bijdragen on de woordenboek, vuld dan onze lijst van onbevestigd' en ni-complete woorden aan of suggereerd nief woorden of veraenderingen oep et Woordeschat forum!

Woorde van den dag


kastekind

    
[kastkingt]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, kastekindere(n), kastekinneke
klein kind - ook gebruikt als vermaning voor grotere kinderen; van kerstekind
  • gij zed echt nog e kastekinneke
+ door Krommenaas

nondedzju

    
[nonddzjuu]
 
 tsw. 
verdorie - vloek; Fr. nom de dieu
  • wie ee' der nondedzju mijne kam?
  • oep den Oudaan stoh' der nondedzju e ventshen in z'n blote ku
+ door Krommenaas

overlest

    
[oovrlst]
 
 bijw. 
onlangs     
  • 'k kwam overlest in Denderliw
+ door Krommenaas

deem

    
[deem]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, deme(n)
lul - in beide betekenissen (penis of nare persoon)
  • mijnen deem stoeng ilemol vol exeem
+ door Krommenaas

forsbal

    
[forzbal]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, forsballe(n), forsballeke
biceps     
  • mah 'k oe forsballen is vule?
+ door Krommenaas

Vrage? Kekt ist in den uitleg ba de woordenboek

Suggestes of oepmaerkinge? Lot z'ons weten oep et forum.