Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Ginne flash player g'installeerd.
Aentwaerpsen Jukebox
by Flash MP3 Player

Reakses

21/04 Nikolaj
19/01 Bon
07/01 oscar
Mir...

Forums

Mir...
Den boek ba deze site!

LinksGet Firefox

Aentwaerpse WoordenboekDen online Aentwaerpse woordenboek bevat vr de moment 17211 vrme van 2735 woorden en wrd nog alted uitgebreid. De recentst tegevegde woorde zen bit, kiekebolle, ontrent, afblotte en bainflaense.

Ge kund deze woordenboek oep drei maniere raadplege: De woordenboek gebrkt d'Aentwaerpse spelling van den boek Antwerps schrijven, worin dad iederen Aentwaerpse klaenk z'n eige notasen ee. Bizonder notases zen: Leesd oem alles ge te verstaan oek et volgende:
A' ge wild bijdragen on de woordenboek, vuld dan onze lijst van onbevestigd' en ni-complete woorden aan of suggereerd nief woorden of veraenderingen oep et Woordeschat forum!

Woorde van den dag


ploeshe

    
[ploesh]
 
 bn. 
 
ploeshe
 
pluchen     
  • ik speel soems meh ploeshe bishes
  • a schoot ne ploeshen beer en een talor
+ door Krommenaas
Verbuiging van ploeshe
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudploeshe[n]ploeshe(n)ploeshe(n)
meervoudploeshe(n)

knotsenbol

    
[knotsmbol]
 
 uitdr. 
wanneer twee hoofden elkaar per ongeluk aanstoten
  • zeh' vrzichtig oep die trampolin of sevves is 't wer knotsenbol
+ door Krommenaas

koffe

    
[koff]
 
 zn. (m) 
 
ne/de koffe(n), koffeke
koffie     
  • en ile slappe koffe dad is zeik van beremie
+ door Krommenaas

lager

    
[lager]
 
 uitdr. 
ruzie - Fr. la guerre
  • 't is wer lager tusse die twi
+ door Krommenaas

ontrent

    
[ontrngt]
 
 bijw. 
bijna     
  • mor ik haal die perfeksen ontrent
+ door Doederik

Vrage? Kekt ist in den uitleg ba de woordenboek

Suggestes of oepmaerkinge? Lot z'ons weten oep et forum.