Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Ginne flash player g'installeerd.
Aentwaerpsen Jukebox
by Flash MP3 Player

Reakses

29/12 anatiliatextileltd@gmail.com
Mir...

Forums

Mir...
Den boek ba deze site!

LinksGet Firefox

Aentwaerpse WoordenboekDen online Aentwaerpse woordenboek bevat vr de moment 17204 vrme van 2733 woorden en wrd nog alted uitgebreid. De recentst tegevegde woorde zen ontrent, afblotte, bainflaense, afbiljaere en afbite.

Ge kund deze woordenboek oep drei maniere raadplege: De woordenboek gebrkt d'Aentwaerpse spelling van den boek Antwerps schrijven, worin dad iederen Aentwaerpse klaenk z'n eige notasen ee. Bizonder notases zen: Leesd oem alles ge te verstaan oek et volgende:
A' ge wild bijdragen on de woordenboek, vuld dan onze lijst van onbevestigd' en ni-complete woorden aan of suggereerd nief woorden of veraenderingen oep et Woordeschat forum!

Woorde van den dag


lee

    
[lee]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, lee(n), leeke
scharnier, hengsel - van een deur, raam of dergelijks
  • Die lee zat zoe los da' de deur oep z'n tine viel
+ door Grytolle

barrebitshes

    
[barrbitshs]
 
 zn. (mv) 
gevangenis
  • a zit in de barrebitshes
+ door Krommenaas

zun

    
[zun]
 
 pers. vnw. 
zij - onderwerpsvorm derde persoon meervoud
  • ze vergete da' zun 't veurbeld zen meh un grot kabaal
+ door Krommenaas

spaere

    
[spaer]
 
 ww. 
 
spaere(n)
 
- spaerde(n)
 
- gespaerd
snellen - lopen zo snel men kan
  • toeng 'em dad orden is 'em direct nor uis gespaerd
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van spaere
ik spaerwij spaere(n)
gij spaerd
spaerd(e) gij
golle spaerd
  ↔ spaerd(e) golle
ij spaerdzun spaere(n)
OVT-vervoeging van spaere (zwak)
ik spaerde(n)wij spaerde(n)
gij spaerde(n)
spaerde(n) gij
golle spaerde(n)
  ↔ spaerde(n) golle
ij spaerde(n)zun spaerde(n)

eureige

    
[eureig]
 
 wederk. vnw. 
eureige(n)
zich - volle vorm derde persoon vrouwelijk enkelvoud
  • oemda' ze zwart zie wast z'eureige ni
+ door Krommenaas

Vrage? Kekt ist in den uitleg ba de woordenboek

Suggestes of oepmaerkinge? Lot z'ons weten oep et forum.