Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Aentwaerpse Woordenboek


209 woorde beginne meh een B...
Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

b'alve

    
[balëvë]
 
 voegw. 
b'alve(n)
behalve     
 • 'k maak van alles wa, b'alve kouwe pla
+ door Krommenaas

b'ange

    
[bangë]
 
 ww. 
 
b'ange(n)
 
- b'angde(n)
 
- b'ange(n)
behangen
 • godde dees kamer schilderen of b'ange?
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van b'ange
ik b'angwij b'ange(n)
gij b'angd
b'angd(e) gij
golle b'angd
  ↔ b'angd(e) golle
ij b'angdzun b'ange(n)
OVT-vervoeging van b'ange (zwak)
ik b'angde(n)wij b'angde(n)
gij b'angde(n)
b'angde(n) gij
golle b'angde(n)
  ↔ b'angde(n) golle
ij b'angde(n)zun b'angde(n)

b'anger

    
[bangër]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, b'angers, b'angerke
behanger
 • ad oe dochter wild trouwe meh ne gewoênen b'anger...
+ door Krommenaas

ba

    
[ba]
 
 vz. 
bij - verkorte vorm
 • ba de rijkswacht wörde pas nen echte vent
 • zen 'k ba ae dan denk 'k on eur en zen 'k ba eur dan denk 'k on ae
+ door Krommenaas

baenk

    
[baengk]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, baenke(n), baenkske/bankske
bank     
 • misschin stod' in 't roêd ba de baenk
 • binne viêrtig lentes zitte wij ier oep een baenk
+ door Krommenaas

baer

    
[baer]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, baers, barreke
bar     
 • meh blóeddeurloêpen oêgen ang 'kik ier on de baer
+ door Grytolle

Baerchoem

    
[baerëchoem]
 
 zn. (o) 
Berchem     
 • we spreken af on Baerchoem stase
+ door Krommenaas

baerg

    
[baerëch]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, baerge(n), baergske
berg     
 • der lee nen baerg strijk
+ door Krommenaas

baerge

    
[baergë]
 
 ww. 
 
baerge(n)
 
- borg
 
- gebörge(n)
bergen     
 • nen boêt baergen is ier lastig
+ door Grytolle
OTT-vervoeging van baerge
ik baergwij baerge(n)
gij baergd
baergd(e) gij
golle baergd
  ↔ baergd(e) golle
ij baergdzun baerge(n)
OVT-vervoeging van baerge
ik borgwij borge(n)
gij borg
borgd(e) gij
golle borg
  ↔ borgd(e) golle
ij borgzun borge(n)

baerm

    
[baerëm]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, baerme(n), baermke
berm     
 • 'k zen alted blij a 'k er iênen in den baerm rij
+ door Krommenaas

baershok

    
[baershok]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~
bumper - Fr. pare-chocs
 • oewe veursten baershok angd los
+ door Krommenaas

baiên

    
[bajn]
 
 bijw. 
- verkorte vorm van bijiên
1 bijeen, bij elkaar
 • de wolke kruipe dicht baiên
2 samen     
 • we zen nen iêle nacht baiên gebleve
3      
+ door Krommenaas

baiênflaense

    
[baji:ənflaensə]
 
 uitdr. 
samenvoegen, bijeen mengen
 • ge flaenst wa bloem, melk en eire baiên...
+ door derek

baje

    
[baajë]
 
 ww. 
 
baje(n)
 
- baajde(n)
 
- gebaajd
baden     
 • ze zen on 't poetshe bajen in de vaart
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van baje
ik baajwij baje(n)
gij baajd
baajd(e) gij
golle baajd
  ↔ baajd(e) golle
ij baajdzun baje(n)
OVT-vervoeging van baje (zwak)
ik baajde(n)wij baajde(n)
gij baajde(n)
baajde(n) gij
golle baajde(n)
  ↔ baajde(n) golle
ij baajde(n)zun baajde(n)

bak

, den ~
    
[bak]
 
 zn. (m) 
de gevangenis
 • a viel van z'ne motto en ze staken 'em in den bak
+ door Krommenaas

bakkes

    
[bakkës]
 
 zn. (o) 
 
een/et ~
smoel     
 • oud oe bakkes plat bóeleke, blet ni miêr
+ door Krommenaas

balaens

    
[balaens]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, balaense(n), balaenseke
balans     
 • zen ze wer is uit balaens
+ door Grytolle

banan

    
[banan]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, bananne(n), bananneke
banaan     
 • gefd dad oppeke mor nen banan
+ door Krommenaas

bane

    
[baanë]
 
 ww. 
 
bane(n)
 
- baande(n)
 
- gebaand
vechten     
 • wad is 't gast, wilde bane?
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van bane
ik baanwij bane(n)
gij baand
baand(e) gij
golle baand
  ↔ baand(e) golle
ij baandzun bane(n)
OVT-vervoeging van bane (zwak)
ik baande(n)wij baande(n)
gij baande(n)
baande(n) gij
golle baande(n)
  ↔ baande(n) golle
ij baande(n)zun baande(n)

bang

    
[bang]
 
 zn. (m) 
schrik, angst - in het Antwerps is bang niet alleen een adjectief maar ook een zelfstandig naamwoord
 • g'ed toch ginnen bang van spoêke?
+ door Krommenaas

bangelijk

    
[bangëlëk]
 
 bn. 
 
bangelijk
 
- bangelijker - bangelijkste
geweldig, fantastisch - syn. graef, biêstig
 • ik eb nen bangelijk graeve sportcoupé gekocht
+ door Krommenaas
Verbuiging van bangelijk
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudbangelijke[n]bangelijk(e)bangelijk
meervoudbangelijk(e)

bangescheet

    
[bangëscheet]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, bangeschete(n), bangeschetshe
bangerik
 • durfde ni tege mij spele bangescheet?
+ door Krommenaas

bangeschijter

    
[bangëschijtër]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, bangeschijters, bangeschijterke
bangerik
 • ae bruur is nen bangeschijter
+ door Krommenaas

bariêl

    
[barl]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, bariêle(n), bariêltshe
slagboom
 • diên bariêl bleef miêr as een alf uur geslote
+ door Krommenaas

barrebitshes

    
[barrëbitshës]
 
 zn. (mv) 
gevangenis
 • a zit in de barrebitshes
+ door Krommenaas

basseng

    
[baséng]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~
1 dok - Fr. bassin
 • a waerkt on den basseng
2 haven     
 • in den basseng van d'Aentwaerpse stede lee-g-et schip wormee dad ek vertrek
+ door Krommenaas

bassengwaerker

    
[baséngwaerëkër]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, bassengwaerkers
dokwerker
 • z'is meh nen bassengwaerker getroud
+ door Krommenaas

bats

    
[bats]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, batse(n)
mep     
 • batsen emmen of wa?
+ door Doederik

battaklang

    
[battaklang]
 
 zn. (m) 
 
den ~
- variant van batteklang
1 bijhorende rommel - alle rommel of zever die bij een persoon hoort; Fr. bataclan
 • z'emmen 'em meh iêl z'nen battaklang oep straat gegoeid
2 entourage - groepje dat bij een bepaalde persoon hoort
 • de Freddie en z'nen battaklang
+ door Krommenaas

batteklang

    
[battëklang]
 
 zn. (m) 
 
den ~
bijhorende rommel - alle rommel of zever die bij een persoon hoort; ook battaklang
 • z'emmen 'em meh iêl z'nen batteklang oep straat gegoeid
+ door Krommenaas

battere

    
[battërë]
 
 ww. 
 
battere(n)
 
- batterde(n)
 
- gebatterd
vechten - Fr. battre
 • gasten in e lêre frakske daerve battere vör au
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van battere
ik batterwij battere(n)
gij batterd
batterd(e) gij
golle batterd
  ↔ batterd(e) golle
ij batterdzun battere(n)
OVT-vervoeging van battere (zwak)
ik batterde(n)wij batterde(n)
gij batterde(n)
batterde(n) gij
golle batterde(n)
  ↔ batterde(n) golle
ij batterde(n)zun batterde(n)

bavet

    
[bavét]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, bavette(n), bavetshe
slabbetje - Fr. bavette
 • at 'em soep moet ete kund'em best een bavetshen aandoeng
+ door Krommenaas

Bazaer

    
[bazaer]
 
 zn. (m) 
 
den ~
Grand Bazar - het vroegere hoofdhuis van Grand Bazar in Antwerpen, en historisch het eerste warenhuis (department store) van België. De Grand Bazar was gevestigd aan de Groenplaats, waar zich nu het Hilton Hotel en het Grand Bazar shopping center bevinden. De derde verdieping (nu de koepelzaal van het Hilton Hotel) was de speelgoedafdeling waar de troon van Sinterklaas stond. In de Grand Bazar werd letterlijk bijna alles verkocht (behalve auto's): meubels, huisgerief, kleding, lingerie en cosmetica. In de ene kelder was een knutselafdeling gevestigd en in de kelder aan de Handschoenmarkt was er een voedselafdeling. Men kon de verkoopswijze & uitstallingen het best vergelijken met Harrods of Fortnum & Mason in London.
 • dad em ek vruger nog in den Bazaer gekocht
+ door Krommenaas

bazaer

    
[bazaer]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, bazaere(n), bazarreke
1 bazaar, warenhuis - Fr. bazar ← Perz. bazaar
 • straks rije we nor den bazaer
2 rommeltje - ongeordende groep voorwerpen
 • wa's dad ier vör nen bazaer?
+ door Krommenaas

bazepoepper

    
[baazëpoeppër]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, bazepoeppers, bazepoepperke
iemand die door kruipen en streven bij de baas in de gunst probeert te komen
 • onze nieve collega is nen echten bazepoepper
 • ik zen nen bazepoepper iêste klas
+ door Krommenaas

bebbel

    
[bébbël]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~
kwek - mond die nooit stilstaat; syn. kweêk
 • oud oewen bebbel!
+ door Krommenaas

bedaerve

    
[bëdaerëvë]
 
 ww. 
 
bedaerve(n)
 
- bedierf
 
- bedörve(n)
bederven - tot bederf overgaan, verknoeien, te veel verwennen
 • diê bedaerfd z'n kindere
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van bedaerve
ik bedaerfwij bedaerve(n)
gij bedaerfd
bedaerfd(e) gij
golle bedaerfd
  ↔ bedaerfd(e) golle
ij bedaerfdzun bedaerve(n)
OVT-vervoeging van bedaerve
ik bedierfwij bedierve(n)
gij bedierf
bedierfd(e) gij
golle bedierf
  ↔ bedierfd(e) golle
ij bedierfzun bedierve(n)

beddenbak

    
[béddënbak]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, beddebakke(n), beddebakske
bed     
 • a lee al in z'nen beddenbak
+ door Krommenaas

beddenbak

, zjalóezen ~
    
[béddënbak]
 
 uitdr. 
beddenbak, zjalóezen
iemand die erg jaloers is
 • eure vent is ne zjalóezen beddenbak
+ door Krommenaas

bediêmet

    
[bëdmët]
 
 bijw. 
1 later, maar na een kortere tijdspanne dan men aangeeft met straks; ook bediême, bediêment; syn sebiet; mogelijk van Eng. be damned, een uitdrukking die veel gebruikt werd in maritieme milieus
2 wacht even - wees geduldig
 • zedde kleêr? gon we nah deur? - bediêmet!
+ door Krommenaas

bedot

    
[bëdot]
 
 zn. (m) 
verstoppertje
 • dan moet ze binneblijven en dan spele wij bedot
+ door Krommenaas

beêr

    
[beêr]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, bêre(n), berreke
beer     
 • nen beêr van ne vent
 • da's e schattig berreke
+ door Krommenaas

bees

    
[bees]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, beze(n), beske
bes     
 • 'k eet gêre varse beze
+ door Krommenaas

begaenkenis

    
[bëgaengkënis]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~
1 toeloop - van veel volk dat bijeenkomt
 • da was oep die recepsen een iêl begaenkenis
2 geloop - iets waar veel geloop voor nodig is, een martelgang
 • a' g'oewe portefeuille kwijt zeh is 't een iêl begaenkenis veur da' g'al oe nief papieren ed
+ door Krommenaas

begod

    
[bëgot]
 
 tsw. 
krachtterm, afgeleid van bij god
 • ae maag dad is gin maag ni miêr, dad is begod een spons
 • ik wör begod vergiftigd deur m'n eige vrou
+ door Krommenaas

beh

    
[bé]
 
 vz. 
- variant van ba
bij - verkorte vorm, minder courant dan ba
 • gij kund beh mij al ae probleme kwijt
 • elke vrouwelijke parochiaan mut dan beh mij te bichte gaan
+ door Krommenaas

beiord

    
[bei-jort]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, beiorde(n), beiordshe
beiaard     
 • wij trekke 's zomers alle weke nor den beiord
+ door Krommenaas

bekaenst

    
[bëkaenst]
 
 bijw. 
- variant van bekan
bijna     
 • is dad ier nah bekaenst gedaan?
+ door Krommenaas

bekan

    
[bëkan]
 
 bijw. 
bijna     
 • 'k eb bekan drei jaar ni miêr gezoenge
+ door Krommenaas

bekeuzele

    
[bëkeuzëlë]
 
 ww. 
 
bekeuzele(n)
 
- bekeuzelde(n)
 
- bekeuzeld
bevuilen, groezelig maken
 • zie nah, g'eh-g-et iêlemol bekeuzeld
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van bekeuzele
ik bekeuzelwij bekeuzele(n)
gij bekeuzeld
bekeuzeld(e) gij
golle bekeuzeld
  ↔ bekeuzeld(e) golle
ij bekeuzeldzun bekeuzele(n)
OVT-vervoeging van bekeuzele (zwak)
ik bekeuzelde(n)wij bekeuzelde(n)
gij bekeuzelde(n)
bekeuzelde(n) gij
golle bekeuzelde(n)
  ↔ bekeuzelde(n) golle
ij bekeuzelde(n)zun bekeuzelde(n)
Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Vragen? Kijk eerst in de uitleg bij het woordenboek

Suggesties of opmerkingen? Laat ze ons weten op het forum.