Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Aentwaerpse Woordenboek


114 woorde beginne meh een D...
Pagina's: 1 | 2 | 3

d'

    
[d]
 
 lidw. 
d(e)
- vorm van d(e)
de - bepaald lidwoord voor het vrouwelijk enkelvoud en alle meervouden; vorm vóór een woord dat met een klinker begint
 • d'oêgste verdieping van 't laend
+ door Krommenaas

da

 of 

da'

    
[da]
 
 aanw. vnw. 
da[d]
dat - aanw. vnw. voor het onzijdig enkelvoud, niet-dichtbij; vorm vóór woorden die met een medeklinker beginnen
 • gij dör in da' vochtig kot meh kroemme blaffeture
+ door Krommenaas

da

 of 

da'

    
[da]
 
 betr. vnw. 
da[d]
dat, die - vorm vóór woorden die met een medeklinker beginnen
 • ik oêr et slijk da meh' z'n kille woorde de dage teld van et verdroenke laend
+ door Krommenaas

da

 of 

da'

    
[da]
 
 tsw. 
da[d]
1 toevoegsel aan voegwoorden; vorm vóór woorden die met een medeklinker beginnen
 • Aentwaerpe, waar da 'kik oek ben
2 toevoegsel aan betrekkelijke voornaamwoorden (idem)
 • de beha's die da' ze drage zen ze liever kwijt as rijk
+ door Krommenaas

da'gene

    
[dacheenë]
 
 aanw. vnw. 
da'gene(n)
datgene     
 • dan konde 't is zegge, da'gene wa da 'k denk da' ge zou zegge
+ door Krommenaas

da's

    
[das]
 
 afk. 
dat is - samentrekking van dad is
 • da's nah persies nen aendere vent
+ door Krommenaas

daaroem

    
[daaroem]
 
 bijw. 
daarom     
 • diê leste was nen dikke, daaroem stoeng 'em altijd in de goal
+ door Krommenaas

daarvör

    
[daarvör]
 
 bijw. 
daarvoor
 • daarvör maak ek ellelange reize
+ door Krommenaas

dad

    
[dad]
 
 aanw. vnw. 
da[d]
- vorm van da[d]
dat - aanw. vnw. voor het onzijdig enkelvoud, niet-dichtbij; vorm vóór woorden die beginnen met een klinker
 • dou-g-et mor oem dad oud sinjorekot
+ door Krommenaas

dad

    
[dad]
 
 betr. vnw. 
da[d]
- vorm van da[d]
dat, die - vorm vóór woorden die met een klinker beginnen
 • een ideaal dad ons nog over is gebleve
+ door Krommenaas

dad

    
[dad]
 
 tsw. 
da[d]
- vorm van da[d]
1 toevoegsel aan voegwoorden; vorm vóór woorden die met een klinker beginnen
 • óe dad oe móeder oe mokte weet ek beter dan gij
2 toevoegsel aan betrekkelijke voornaamwoorden; idem
 • den iêste die dad ier binnekomd
+ door Krommenaas

daense

    
[daensë]
 
 ww. 
 
daense(n)
 
- daenste(n)
 
- gedaenst
dansen     
 • a zingd en daenst meh' d'óere mee
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van daense
ik daenswij daense(n)
gij daenst
daenst(e) gij
golle daenst
  ↔ daenst(e) golle
ij daenstzun daense(n)
OVT-vervoeging van daense (zwak)
ik daenste(n)wij daenste(n)
gij daenste(n)
daenste(n) gij
golle daenste(n)
  ↔ daenste(n) golle
ij daenste(n)zun daenste(n)

daerm

    
[daerëm]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, daerme(n), daermke
darm     
 • iederiên zit vol meh stront en daerme
+ door Krommenaas

daertig

    
[daertëch]
 
 telw. 
dertig     
 • in et jaar twiêduzend en zeve zal Katastroof daertig jaar overleve
+ door Krommenaas

daerting

    
[daerting]
 
 telw. 
dertien     
 • ik ad vruger daerting katte
+ door Krommenaas

daerve

    
[daerëvë]
 
 ww. 
 
daerve(n)
 
- dierf
 
- gedaerfd
1 durven     
 • meniêr óe daerfde gij, en wel uit volle loenge
2 derven     
 • 'k Moest de zjenevel late staan en oek de vrouwe daerve
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van daerve
ik daerfwij daerve(n)
gij daerfd
daerfd(e) gij
golle daerfd
  ↔ daerfd(e) golle
ij daerfdzun daerve(n)
OVT-vervoeging van daerve
ik dierfwij dierve(n)
gij dierf
dierfd(e) gij
golle dierf
  ↔ dierfd(e) golle
ij dierfzun dierve(n)

darde

    
[dardë]
 
 telw. 
 
darde
 
derde     
 • den darde leeftijd laat ek oêk ni in de steek
 • den darden tore van de kathedraal wörd de grutste
+ door Krommenaas
Verbuiging van darde
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvouddarde[n]dard(e)darde(n)
meervoud

dat

    
[dat]
 
 betr. vnw. 
da[d]
- vorm van da[d]
dat, die - enkel gebruikt vóór de woorden 'em en 'er.
 • ik em onze lieven iêr bedaenkt vör et schoêne dat 'em mij gegeven ee
+ door Krommenaas

dat

    
[dat]
 
 tsw. 
- vorm van da[d]
toevoegsel aan voegwoorden en betrekkelijke voornaamwoorden; deze vorm wordt enkel gebruikt vóór de woorden 'em en 'er
 • vraagd me ni óe dat 'em iêtte, vraagd me ni wa dat 'em dee
+ door Krommenaas

de

    
[dë]
 
 lidw. 
de[n]
de - bepaald lidwoord voor het mannelijk enkelvoud
 • de man is minderwaardig
+ door Krommenaas

de

    
[dë]
 
 lidw. 
d(e)
de - bepaald lidwoord voor het vrouwelijk enkelvoud en alle meervouden
 • zij ad wörschijnlijk veul in de garage gestaan
+ door Krommenaas

deb

    
[dép]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, debbe(n), debke
onnozelaar - afkorting van debiel
 • ik wil ni da' diên deb mee oep reis goh
 • gij se doeffen deb
+ door Krommenaas

debardörreke

    
[débardörrëkë]
 
 zn. (o) 
 
een/et debardörreke(n), debardörrekes
gilet - mouwloze trui die mannen over een hemd dragen (Fr. débardeur)
 • 't is kou buite, dóe nog een debardörreken aan
+ door Krommenaas

decorase

    
[dekoraasë]
 
 zn. (v) 
 
een/de decorase(n), decorases, decoraseke
decoratie
 • Iêl veul gevalle, en trug rechtgestaan, mor giên decorases, giêne medaillon
+ door Grytolle

dee

 of 

dee'

    
[dee]
 
 ww. 
- vervoegde vorm (OVT) van doeng
 
deed - de vorm met verstemlozing dee' komt enkel voor in de tweede en derde persoon, niet in de eerste (cfr. de eerste twee voorbeelden)
 • ik dee gin moeite
 • gij dee' gin moeite
 • zoelaenk da' ge mor dee wa' ge moest doeng
+ door Krommenaas
OVT-vervoeging van doeng
ik deewij deeë(n)
gij dee'
deed(e) gij
golle dee'
  ↔ deed(e) golle
ij dee'zun deeë(n)

deem

    
[deem]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, deme(n)
lul - in beide betekenissen (penis of nare persoon)
 • mijnen deem stoeng iêlemol vol exeem
+ door Krommenaas

dees

    
[dees]
 
 aanw. vnw. 
- verbogen vorm van deze[n]
 
1 dit, deze - vorm voor het meervoud en voor het vrouwelijk en onzijdig enkelvoud
 • dees stad eed een ziel, 't is gin Disneyland
 • godde gij oem dees uur nog zwemme?
2 dit - zelfstandige vorm
 • dees is de leste kiêr
+ door Krommenaas
Verbuiging van deze
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvouddeze[n]deesdees
meervouddees

den

    
[dën]
 
 lidw. 
de[n]
- vorm van de[n]
de - bepaald lidwoord voor het mannelijk enkelvoud; vorm vóór woorden die beginnen met een b, d, t of een klinker
 • den iêne zee' dit en den aendere zee' dat
 • ik vloekte den blink van m'n schóene
+ door Krommenaas

Denderliêw

    
[déngdërlw]
 
 zn. (o) 
Denderleeuw
 • 'k kwam overlest in Denderliêw
+ door Krommenaas

der

    
[dër]
 
 bijw. 
1 er     
 • der komd der ne nieve
 • 'k zen der zeker van
2 daar     
 • a spelden een noot en der kwame de vrouwen al aangekrope
+ door Krommenaas

derna

    
[dërnaa]
 
 bijw. 
erna, daarna, later
 • Von Braun ee' derna z'n abuus nog ersteld
+ door Krommenaas

deroem

    
[dëroem]
 
 bijw. 
- verkorte vorm van daaroem
daarom     
 • deroem wier ek doktoor
+ door Krommenaas

derstrak

    
[dërstrak]
 
 bijw. 
daarstraks - eerder vandaag
 • die shauwel van ierneffe stoeng derstrak wer on m'n deur
+ door Krommenaas

derzjust

    
[dërzjust]
 
 bijw. 
zonet, daarnet
 • derzjust zah 'k z'ne kop nog mor nau is 'em trug weg
+ door Krommenaas

desseêr

    
[désr]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, desseêrs, desserreke
dessert - met de Franse uitspraak
 • ge krij' ginnen desseêr veurda' g'al oe grungsels ed oepg'ete
 • wilde nog een desserreke?
+ door Krommenaas

destag

    
[déstach]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, destage(n)
dinsdag     
 • möndag, destag, alle dage kreêmgelas
 • den destag gon we nor de mart
+ door Krommenaas

deugnitterij

    
[deugnittërij]
 
 zn. (v) 
 
de ~
ondeugende streken
 • ik krijg de seskes van diê kleine z'n deugnitterij
+ door Krommenaas

deur

    
[deur]
 
 vz. 
door     
 • verjaagd deur den oenger, bespot deur een klik die niks meh un lot ee te make
+ door Krommenaas

deurboêre

    
[deurbrë]
 
 ww. 
 
deurboêre(n)
 
- boêrde(n) deur
 
- deurgeboêrd
doorboren - doordringen
 • ge moet dad iêlemol deurboêre
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van deurboêre
ik boêr deurwij boêre(n) deur
gij boêrd deur
boêrd(e) gij deur
golle boêrd deur
  ↔ boêrd(e) golle deur
ij boêrd deurzun boêre(n) deur
OVT-vervoeging van deurboêre (zwak)
ik boêrde(n) deurwij boêrde(n) deur
gij boêrde(n) deur
boêrde(n) gij deur
golle boêrde(n) deur
  ↔ boêrde(n) golle deur
ij boêrde(n) deurzun boêrde(n) deur

deurboêre

    
[deurboêrë]
 
 ww. 
 
deurboêre(n)
 
- boêrde(n) deur
 
- deurgeboêrd
doorboren - doorgaan
 • ze bleef iêl den tijd mor over mijne pae deurboêre
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van deurboêre
ik boêr deurwij boêre(n) deur
gij boêrd deur
boêrd(e) gij deur
golle boêrd deur
  ↔ boêrd(e) golle deur
ij boêrd deurzun boêre(n) deur
OVT-vervoeging van deurboêre (zwak)
ik boêrde(n) deurwij boêrde(n) deur
gij boêrde(n) deur
boêrde(n) gij deur
golle boêrde(n) deur
  ↔ boêrde(n) golle deur
ij boêrde(n) deurzun boêrde(n) deur

deurpere

    
[deurpeerë]
 
 ww. 
 
deurpere(n)
 
- peerde(n) deur
 
- deurgepeerd
gehaast rijden
 • we zulle góe moette deurperen oem oep tijd te zen
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van deurpere
ik peer deurwij pere(n) deur
gij peerd deur
peerd(e) gij deur
golle peerd deur
  ↔ peerd(e) golle deur
ij peerd deurzun pere(n) deur
OVT-vervoeging van deurpere (zwak)
ik peerde(n) deurwij peerde(n) deur
gij peerde(n) deur
peerde(n) gij deur
golle peerde(n) deur
  ↔ peerde(n) golle deur
ij peerde(n) deurzun peerde(n) deur

deurwiêkt

    
[deurwkt]
 
 bn. 
 
deurwiêkt
 
doorweekt
 • 'k zen iêlemaal deurwiêkt
+ door Krommenaas
Verbuiging van deurwiêkt
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvouddeurwiêkte[n]deurwiêkt(e)deurwiêkt
meervouddeurwiêkt(e)

dezelfste

    
[dëzèlëfstë]
 
 aanw. vnw. 
 
dezelfste
 
dezelfde
 • de radio speld wer dezelfsten brol as altijd
 • wöroem moet da ba mij nah altijd dezelfste ziêver zen
 • gollen ed zjust dezelfst' oêge
+ door Krommenaas
Verbuiging van dezelfste
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvouddezelfste[n]dezelfst(e)etzelfste(n)
meervouddezelfst(e)

diê

    
[diê]
 
 aanw. vnw. 
diê[n]
die - aanw. vnw. voor het mannelijk enkelvoud, niet-dichtbij
 • diê vent bezing 'kik noêt ni miêr
+ door Krommenaas

diê

    
[diê]
 
 betr. vnw. 
diê(n)
die - betr. vnw. voor het mannelijk enkelvoud
 • dan komd de vlóed diê 't laend wer dóe' vergaan
+ door Krommenaas

diêg

    
[diêg]
 
 zn. (m) 
 
den ~, diêge, diêgske
deeg     
 • kunde wa melk gon koêpe vör den diêg?
+ door Grytolle

diêl

    
[diêl]
 
 zn. (o) 
 
een/et ~, diêle(n), diêltshe
deel     
 • z'ebben 'em in vier kwartiere gekapt en on ieder poêrt een diêl g'ange
+ door Krommenaas

diêle

    
[dlë]
 
 ww. 
 
diêle(n)
 
- diêlde(n)
 
- gediêld
delen     
 • vör aftrekken en diêle was ekik altij geflest
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van diêle
ik diêlwij diêle(n)
gij diêld
diêld(e) gij
golle diêld
  ↔ diêld(e) golle
ij diêldzun diêle(n)
OVT-vervoeging van diêle (zwak)
ik diêlde(n)wij diêlde(n)
gij diêlde(n)
diêlde(n) gij
golle diêlde(n)
  ↔ diêlde(n) golle
ij diêlde(n)zun diêlde(n)

diên

    
[diê]
 
 aanw. vnw. 
diê[n]
- vorm van diê[n]
die - aanw. vnw. voor het mannelijk enkelvoud, niet-dichtbij; vorm vóór woorden die beginnen met een b, d, t of klinker
 • dan gon ek nor diên Blauwe Stiên en ik schriêw et uit
+ door Krommenaas

diên

    
[diê]
 
 betr. vnw. 
diê(n)
- vorm van diê(n)
die - betr. vnw. voor het mannelijk enkelvoud; vorm vóór woorden die beginnen met een klinker
 • wa' zen ek meh nen orizon diên alted varder drijfd
+ door Krommenaas
Pagina's: 1 | 2 | 3

Vragen? Kijk eerst in de uitleg bij het woordenboek

Suggesties of opmerkingen? Laat ze ons weten op het forum.