Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Aentwaerpse Woordenboek


47 woorde beginne meh een E...

echtig

    
[échtëch]
 
 bn. 
echt     
 • 't is wriêd en 't dóe' vanbinnen echtig raar
 • zen de punkers echtig maf?
+ door Krommenaas

ed

    
[éd]
 
 ww. 
e[d]
- vervoegde vorm (OTT) van emme(n)
 
hebt - tweede persoon enkelvoud OTT van emme
 • da' g'oewwen emel ed verdind da wil ek best geloêve beste vrind
 • oemda' ge 't ed oêre vertelle
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van emme
ik em / ebwij emme(n) / ebbe(n)
gij e[d] / ed
ed(de) gij
gollen e[d] / ed
  ↔ ed(de) golle
ij ee[d]zun emme(n) / ebbe(n)

ee

 of 

ee'

    
[ee]
 
 ww. 
ee[d]
- vervoegde vorm (OTT) van emme(n)
 
heeft     
 • de liefden ee' gin woorde noêdig
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van emme
ik em / ebwij emme(n) / ebbe(n)
gij e[d] / ed
ed(de) gij
gollen e[d] / ed
  ↔ ed(de) golle
ij ee[d]zun emme(n) / ebbe(n)

eed

    
[eed]
 
 ww. 
ee[d]
- vorm van ee[d]
heeft     
 • daar eed elke serieuze mens al is beóefte aan
+ door Krommenaas

eêrd

    
[eêrt]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, eêrde(n), erdshe
haard     
 • wij ebbe duzende veroltshes vör ba den open eêrd
+ door Krommenaas

eet

    
[eet]
 
 ww. 
ee[d]
- vorm van ee[d]
heeft - vorm vóór 'em of 'er
 • z'n aar dad eet 'em schoên in een zijstreep gelegd
+ door Krommenaas

efkes

    
[éfkës]
 
 bijw. 
even, effe
 • w'emme toeng wel efkes moette slikke
+ door Krommenaas

eforreke

    
[éforrëkë]
 
 zn. (o) 
 
een/et eforreke(n), eforrekes
kleine inspanning - verkleinwoord van Fr. effort
 • 'k zal nog is een eforreke doeng
+ door Krommenaas

eh

    
[é]
 
 ww. 
e[d]
- vervoegde vorm (OTT) van emme(n)
 
hebt     
 • gij eh' gin blóed maat, da's zuiveren alkool
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van emme
ik em / ebwij emme(n) / ebbe(n)
gij e[d] / ed
ed(de) gij
gollen e[d] / ed
  ↔ ed(de) golle
ij ee[d]zun emme(n) / ebbe(n)

ei

    
[ai]
 
 zn. 
 
een ei[re]
ei     
 • voer omelet klutst een ei
 • ol'deire bij den eirenboer
+ door derek

eige

    
[aixə]
 
 bn. 
 
eige
 
- mv - verklw (zonder uitgangen)
1 van jezelf,
 • moeid'oe me oew eige zaken!
2 ook aangezicht
 • ik gon men eige wasse
 • bij wederkerige werkwoorden wordt "zich" vervangen door het toepasselijke persoonlijk voornaamwoord (mijn zijn ons...) + eigen, dit heeft een historische verklaring het eigen lichaam (cq gezicht) werd "eigen" genoemd (in het vooroorlogse dialect)
+ door derek
error

eigelak

    
[aixəlak of & aixələk ]
 
 bn. 
 
eigelak(ke)
 
- mv - verklw (zonder uitgangen)
werkelijk zoals het is
 • d'eigelakke pijn viel beter mee dan wa d'ak verwacht ot
+ door derek
error

eigendoem

    
[aigëndoem]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, eigendoemme(n)
eigendom
 • is dad auwen eigendoem dees uis?
+ door Krommenaas

eigentlak

    
[aixəntlak of aixəntlək]
 
 bn. 
 
eigentlak(ke)
 
- variant van 
werkelijk, zoals het is
 • d'eigentlakke pijn viel beter mee dan wat dak verwacht ot
+ door derek
error

eindeloês

    
[aindëloês]
 
 bn. 
 
eindeloês
 
- eindeloêzer - miêst eindeloêze
eindeloos
 • nen eindeloêzen orizon meh ier en daar een miêw
+ door Krommenaas
Verbuiging van eindeloês
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudeindeloêze[n]eindeloêz(e)eindeloês
meervoudeindeloêz(e)

eirebol

    
[airebol]
 
 zn. 
 
ne / de eirebol(le)
goedkopere versie van anthraciet kolen voor de kolenverwarming : geperst kolengruis dat er uitzag als eieren
 • doe d'is wa d'eirebolle oep de stoof
+ door derek

eirentak

    
[eirëntak]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, eiretakske(n), eiretakke(n)
eierstok
 • z'eed eur twiê eiretakke mutte late wegale
+ door Doederik

eirentrapper

    
[airentraper]
 
 zn. 
 
ne /de(n) eirentrapper ~
1 (fig) iemand die altijd zeer voorzichtig of diplomatisch spreekt
 • de koster is nen eirentrapper
2 scheldnaam voor iemand die een speciaal loopje heeft (hielen licht tijdens elke stap)
 • ziet diên eirentrapper loêpe
+ door derek

eiretrappe (ùp)

    
[ùp airetrappe]
 
 ww. 
 
ùp eiretrappe(n)
 
- trapte ùp eire
 
- em(me) ùp eire getrapt
(fig) voorzichtig bespreken, diplomatisch handelen
 • de bazen musten ùp eire trappe voer deez akkoord
+ door derek
** Fout in vervoeging **
** Fout in vervoeging **

ek

    
[ëk]
 
 pers. vnw. 
(e)k
ik - gereduceerde onderwerpsvorm ná een werkwoord of in een bijzin
 • as ek van wereldvrede spreek zen ek idealist
 • da kost ek ni wete
+ door Krommenaas

ekik

    
[ëkik]
 
 pers. vnw. 
(e)kik
ik - volle onderwerpsvorm ná een werkwoord of in een bijzin; de begin-e valt weg in de verkorte vorm 'kik
 • daar em ekik m'n art verlore
+ door Krommenaas

elks

    
[èlëks]
 
 vnw. 
1 elkeen, elk, ieder - zelfstandig gebruikt
 • elks krij 2 bonnekes
2 voor elkeen
 • der zen 2 koffekoeken elks!
+ door Doederik

ellegaent

    
[èllëgaent]
 
 bn. 
 
ellegaent
 
- ellegaenter - ellegaentste
elegant     
 • 'k steek vör den ellegaente gaenk een twintigfrangstuk in m'n kont
+ door Krommenaas
Verbuiging van ellegaent
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudellegaente[n]ellegaent(e)ellegaent
meervoudellegaent(e)

em

    
[ém]
 
 ww. 
- vervoegde vorm (OTT) van emme(n)
 
heb     
 • ik em giêne rotten bal mor 'k zen zoe rijk as Rockefeller
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van emme
ik em / ebwij emme(n) / ebbe(n)
gij e[d] / ed
ed(de) gij
gollen e[d] / ed
  ↔ ed(de) golle
ij ee[d]zun emme(n) / ebbe(n)

em

    
[ém]
 
 zn. (o) 
 
een/et ~, emdes, emmeke
hemd     
 • 'k draag een emmeke zonder mouwen en m'n zwembroek is te klein
+ door Krommenaas

emme

    
[émmë]
 
 ww. 
 
emme(n)
 
- ad/od
 
- g'ad
hebben - in het Antwerps een hoogst onregelmatig werkwoord met zowel in de tegenwoordige als in de verleden tijd twee mogelijke vervoegingen
 • wij emmen iêl den avend onze nikkel afgedraaid
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van emme
ik em / ebwij emme(n) / ebbe(n)
gij e[d] / ed
ed(de) gij
gollen e[d] / ed
  ↔ ed(de) golle
ij ee[d]zun emme(n) / ebbe(n)
OVT-vervoeging van emme
ik ad / odwij adde(n) / odde(n)
gij ad / od
add(e) / odd(e) gij
gollen ad / od
  ↔ add(e) / odd(e) golle
ij ad / odzun adde(n) / odde(n)

emose

    
[émoosë]
 
 zn. (v) 
 
een/d' emose(n), emoses
emotie     
 • oem te bekome van d'emose en wad asem oep te doeng
+ door Krommenaas

end

    
[éngt]
 
 zn. (o) 
 
een/et ~, endshe
eind     
 • zjust achter den oek van e strotshe zonder end was de deur van et bordiêl
+ door Krommenaas

ende

    
[éngdë]
 
 zn. (o) 
 
een/et ende(n)
einde     
 • lot deze nacht noêt ten ende zijn
 • Lord, mokt der is gau een enden aan
+ door Krommenaas

endshe

    
[éngtshë]
 
 zn. (o) 
endshe(n)
- verkleinwoord van end
eindje     
 • 't is nog een iêl endshe zenne
+ door Krommenaas

engd

    
[éngt]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, ende(n), endshe
eend     
 • der zitte veel engden in dees paerk
+ door Krommenaas

engeltshesmokster

    
[éngëltshësmokstër]
 
 zn. (v) 
 
een/d' ~, engeltshesmoksters
engeltjesmaakster, aborteuse - kwakzalver die illegaal abortussen uitvoerdde
 • ten einde raad is ons Marieke nor een engeltshesmokster gegaan
+ door Krommenaas

enne

    
[énnë]
 
 bijw. 
enne(n)
heen     
 • 't is iênder waar da' z'enne reisd
+ door Krommenaas

ennige

    
[énnëgë]
 
 vnw. 
ennig(e)
enkele, meerdere
 • 'k em et eur al ennige kiêre gevraagd
+ door Krommenaas

eps

    
[éps]
 
 zn. (v) 
 
d' ~
ham, hesp
 • ier at 'em pistolees meh eps en keês en choco
+ door Krommenaas

erdeur

    
[ërdeur]
 
 bijw. 
erdoor     
 • ik kijk oep alles neer en 'k blijf erdeur geboeid
+ door Krommenaas

êring

    
[ring]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, êringe(n), êringske
haring     
 • 't angd geduldig in de smoêr lak nen êring in een êringroêkerij
+ door Krommenaas

et

    
[ët]
 
 pers. vnw. 
het     
 • et is et eind van ons veraal
+ door Krommenaas

etzelfste

    
[ëtsèlëfstë]
 
 aanw. vnw. 
etzelfste(n)
hetzelfde
 • ze woênen in etzelfsten uis
+ door Krommenaas

euning

    
[euning]
 
 zn. (m) 
 
den ~
honing     
 • diê was 'er gevuld meh euning en melk
+ door Doederik

eur

    
[eur]
 
 wederk. vnw. 
zich - verkorte vorm derde persoon vrouwelijk enkelvoud
 • Liza trok dad eur wel aan
+ door Krommenaas

eur

    
[eur]
 
 pers. vnw. 
haar - niet-onderwerpsvorm derde persoon vrouwelijk enkelvoud
 • de kabouterkes vonden eur 's aves in 't stroêt
+ door Krommenaas

eur

    
[eur]
 
 bez. vnw. 
 
eur, eure, euren
 
haar     
 • ze trok eur schunste kliêken aan
 • zij draagd iêl serieus ne ring in eure neus
+ door Krommenaas
Verbuiging van eur
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudeure[n]eureur
meervoudeur

eureige

    
[eureigë]
 
 wederk. vnw. 
eureige(n)
zich - volle vorm derde persoon vrouwelijk enkelvoud
 • oemda' ze zwart zie wast z'eureige ni
+ door Krommenaas

êverechs

    
[vëréchs]
 
 bijw. 
averechts
 • iêne rechs iênen êverechs
+ door Krommenaas

eveveul

    
[eevëveul]
 
 telw. 
evenveel
 • van de Turke liêrde wij pita eten en Marokko brocht ons minstes eveveul
+ door Krommenaas

exaam

    
[eGzaam]
 
 zn. (o) 
 
een/et ~, exames, exommeke
examen     
 • a is gebuisd oep z'n exaam
+ door Krommenaas

Vragen? Kijk eerst in de uitleg bij het woordenboek

Suggesties of opmerkingen? Laat ze ons weten op het forum.