Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Aentwaerpse Woordenboek


88 woorde beginne meh een F...
Pagina's: 1 | 2

fabrieze

    
[fabriez]
 
 zn. (mv) 
 
fabrieze(n)
bakkebaarden
 • ge stoh ni' ge meh' die fabrieze
+ door Krommenaas

facteur

    
[fakteur]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, facteure(n), factrreke
postbode - Fr. facteur
 • z'n vrou is 'er meh' de facteur vandeur
+ door Krommenaas

faer

    
[faer]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, faere(n)
koplamp - van een auto; Fr. phare ← Gr. Pharos (het eiland waarop de befaamde vuurtoren van Alexandri stond)
 • g'ed oe faere laten oepstaan
+ door Krommenaas

faerm

    
[faerm]
 
 bn. 
 
faerm
 
- faermer - faermste
- variant van farm
ferm, mooi
 • da's e faerm wijf
+ door Krommenaas
Verbuiging van faerm
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudfaerme[n]faermfaerm
meervoudfaerm

faillit

    
[fajit]
 
 bn. 
 
faillit
 
failliet
 • nog onderalf uur en dees caf is faillit
+ door Krommenaas
Verbuiging van faillit
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudfaillite[n]faillit(e)faillit
meervoudfaillit(e)

faire-part

    
[ferpaer]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~
huwelijksaankondiging - Fr.
 • der stak ne faire-part in de bus
+ door Krommenaas

famille

    
[famill]
 
 zn. (v) 
 
een/de famille(n), familles, familleke
familie     
 • 't is famille van Manneke Pis, ge kund ge' zing da't nen deugnit is
 • il de famille was ge' gezind
+ door Krommenaas

farm

    
[farm]
 
 bn. 
 
farm
 
- farmer - farmste
1 mooi - enkel toepasbaar op vrouwen
 • et was een farm ding mor ze stoenk uit eure mond
2 ferm     
 • a nam ne farme sloek
 • ze liet ne farmen ber en ik verschoot m'neige dod
+ door Krommenaas
Verbuiging van farm
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudfarme[n]farm(e)farm
meervoudfarm(e)

fatse

    
[fats]
 
 ww. 
 
fatse(n)
 
- fatste(n)
 
- gefatst
spijbelen
 • as aewe zng zoeveul blefd fatse got 'em z'n jaar moetten overdoeng
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van fatse
ik fatswij fatse(n)
gij fatst
fatst(e) gij
golle fatst
  ↔ fatst(e) golle
ij fatstzun fatse(n)
OVT-vervoeging van fatse (zwak)
ik fatste(n)wij fatste(n)
gij fatste(n)
fatste(n) gij
golle fatste(n)
  ↔ fatste(n) golle
ij fatste(n)zun fatste(n)

fatser

    
[fatsr]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, fatsers, fatserke
spijbelaar
 • aewe zng is ne fatser
+ door Krommenaas

fatshes

    
[fatshs]
 
 bijw. 
vetjes - van Eng. fat
 • aewe nieven otto is wel fatshes
+ door Krommenaas

fatsoeng

    
[fatsoeng]
 
 zn. (o) 
 
et ~
fatsoen     
 • z'ouwen un fatsoeng dus lot ze nah mor doeng
 • de-g-et meh fatsoeng dan meud' e wenske doeng
+ door Krommenaas

fatsoengdelijk

    
[fatsoengdlk]
 
 bn. 
fatsoenlijk
 • gedraagd oe een bitshe fatsoengdelijk
+ door derek

febbekak

    
[fbbkak]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, febbekakke(n), febbekakske
lievelingetje - de favoriet van de leraar
 • niemand wild bevrind zen meh' di febbekak
+ door Krommenaas

febbeke

    
[fbbk]
 
 zn. (o) 
 
e/et febbeke(n), febbekes
lievelingetje - de favoriet van de leraar of van de baas; syn. febbekak
 • a is 't febbeke van alle lirare
+ door Krommenaas

fbel

    
[febl]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, fbels, fbeltshe
1 zwakkeling, watje - van Fr. faible
 • mijnen baas is mor ne fbel
2 zwak     
 • a ee ne fbel vr blonte maskes
+ door Krommenaas

febke

    
[fbk]
 
 zn. (o) 
 
e/et febke(n), febkes
- variant van febbeke(n)
lievelingetje - de favoriet van de leraar of van de baas; syn. febbekak
 • oep 't school was 'kik et febke van den ir
+ door Krommenaas

feitelijk

    
[feitlk]
 
 bijw. 
eigenlijk
 • da's feitelijk gin broek, dad is e zeilschip
+ door Krommenaas

feitelijk

    
[feitlk]
 
 bijw. 
eigenlijk
 • da's mij feitelijk gelijk
 • da's feitelijk gin broek, dad is e zeilschip!
+ door Krommenaas

fezele

    
[feezl]
 
 ww. 
 
fezele(n)
 
- fezelde(n)
 
- gefezeld
fluisteren
 • 'k zat tijdes die veurstelling neffe mense die il den tijd on 't fezele ware
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van fezele
ik fezelwij fezele(n)
gij fezeld
fezeld(e) gij
golle fezeld
  ↔ fezeld(e) golle
ij fezeldzun fezele(n)
OVT-vervoeging van fezele (zwak)
ik fezelde(n)wij fezelde(n)
gij fezelde(n)
fezelde(n) gij
golle fezelde(n)
  ↔ fezelde(n) golle
ij fezelde(n)zun fezelde(n)

fir

    
[fir]
 
 bn. 
 
fir
 
- firder - firste
trots, fier
 • ze was il koket en fir oep eur kliren en eur aar
+ door Krommenaas
Verbuiging van fir
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudfire[n]fir(e)fir
meervoudfir(e)

firig'ad

    
[firchat]
 
 zn. (v) 
 
de ~
fierheid
 • a was on 't blinke van firig'ad
+ door Krommenaas

fist

    
[fist]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, fiste(n), fishe
feest     
 • et is wer fist in de Koekestad
 • nae da 't fishen is verteerd wrd de factuur gepresenteerd
+ door Krommenaas

fistkrakil

    
[fistkrakil]
 
 zn. (o) 
 
et ~
feestkrakeel
 • nadad ek tusse fistkrakil een bitshen ad gezoenge
+ door Krommenaas

fil

    
[fil]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, fille(n), filleke
file     
 • wie verorzaakt der een fil? roei ottokes!
 • in Brgerout stoh' der altijd een fil
+ door Krommenaas

flau

    
[flau]
 
 bn. 
 
flau
 
- flauwer - flauste
flauw     
 • ik kreeg e flau vermede
+ door Krommenaas
Verbuiging van flau
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudflauwe[n]flauflau
meervoudflau

fleps

    
[flps]
 
 bn. 
 
fleps
 
- flepser - flepste
flets     
 • da's mor e fleps klrreke
+ door Krommenaas
Verbuiging van fleps
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudflepse[n]fleps(e)fleps
meervoudfleps(e)

flesse

    
[flss]
 
 ww. 
 
flesse(n)
 
- fleste(n)
 
- geflest
onvoldoende halen - op een examen of test
 • oep da' gebied zen 'kik nae dik geflest
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van flesse
ik fleswij flesse(n)
gij flest
flest(e) gij
golle flest
  ↔ flest(e) golle
ij flestzun flesse(n)
OVT-vervoeging van flesse (zwak)
ik fleste(n)wij fleste(n)
gij fleste(n)
fleste(n) gij
golle fleste(n)
  ↔ fleste(n) golle
ij fleste(n)zun fleste(n)

fleures

    
[fleurs]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~
1 longontsteking
 • ze lee meh een fleures in 't gastes
2 pleuris - borstvliesontsteking
+ door Krommenaas

flime

    
[flim]
 
 ww. 
 
flime(n)
 
- flimde(n)
 
- geflimd
mouwvegen - vleien om in de gunst te komen
 • 'k moet m'nen baas een bitshe flime, zoe krij ne mens wa poeng
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van flime
ik flimwij flime(n)
gij flimd
flimd(e) gij
golle flimd
  ↔ flimd(e) golle
ij flimdzun flime(n)
OVT-vervoeging van flime (zwak)
ik flimde(n)wij flimde(n)
gij flimde(n)
flimde(n) gij
golle flimde(n)
  ↔ flimde(n) golle
ij flimde(n)zun flimde(n)

flime

    
[flim]
 
 ww. 
 
flime(n)
 
- flimde(n)
 
- geflimd
flemen     
 • toch moet ek m'nen baas een bitshe flime
+ door Grytolle
OTT-vervoeging van flime
ik flimwij flime(n)
gij flimd
flimd(e) gij
golle flimd
  ↔ flimd(e) golle
ij flimdzun flime(n)
OVT-vervoeging van flime (zwak)
ik flimde(n)wij flimde(n)
gij flimde(n)
flimde(n) gij
golle flimde(n)
  ↔ flimde(n) golle
ij flimde(n)zun flimde(n)

flieter

    
[flietr]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, flieters, flieterke
penis     
 • 'k moest m'ne flieter late zing on den doktoor
+ door Krommenaas

flietere

    
[flietr]
 
 ww. 
 
flietere(n)
 
- flieterde(n)
 
- geflieterd
plassen     
 • derzjust stoeng em nog ginder tege nen bom te flietere
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van flietere
ik flieterwij flietere(n)
gij flieterd
flieterd(e) gij
golle flieterd
  ↔ flieterd(e) golle
ij flieterdzun flietere(n)
OVT-vervoeging van flietere (zwak)
ik flieterde(n)wij flieterde(n)
gij flieterde(n)
flieterde(n) gij
golle flieterde(n)
  ↔ flieterde(n) golle
ij flieterde(n)zun flieterde(n)

flik

    
[flik]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, flikke(n), flikske
politieagent - Fr. flic
 • 'k eb alle flikke van et laend en il zjustiesen oep m'n aend
+ door Krommenaas

flikkerlicht

    
[flikkrlicht]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, flikkerlichte(n), flikkerlichtshe
1 zwaailamp
 • a eed een oranje flikkerlicht oep z'ne kamion gemonteerd
2 flikkerend licht - ook Ned.
+ door Krommenaas

flodder

    
[floddr]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, flodders, flodderke
1 flodder - flard (=NL)
2 liefkozing - van een kind of huisdier
 • der zen vaders die "ni meh mij" zeggen as un dochter iet komd vrage meh e flodderke derbij
+ door Krommenaas

floddere

    
[floddr]
 
 ww. 
 
floddere(n)
 
- flodderde(n)
 
- geflodderd
liefkozen, knuffelen
 • mijn kat flodderd meh al m'n bezukers
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van floddere
ik flodderwij floddere(n)
gij flodderd
flodderd(e) gij
golle flodderd
  ↔ flodderd(e) golle
ij flodderdzun floddere(n)
OVT-vervoeging van floddere (zwak)
ik flodderde(n)wij flodderde(n)
gij flodderde(n)
flodderde(n) gij
golle flodderde(n)
  ↔ flodderde(n) golle
ij flodderde(n)zun flodderde(n)

flodderkont

    
[floddrkongt]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, flodderkonte(n), flodderkontshe
iemand die van floddere(n) (bvb. knuffelen) houdt
 • ae dochterken is een echte flodderkont
+ door Krommenaas

flere

    
[fler]
 
 bn. 
 
flere
 
fluwelen - Fr. velours
 • ded oe flere broek mor aan
+ door Krommenaas
Verbuiging van flere
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudflere[n]flere(n)flere(n)
meervoudflere(n)

flosh

    
[flosh]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, floshe(n), floshke
1 kwast - van dikke draden, bvb. op kledij of om naar te grijpen op een paardenmolen; Fr. floche
 • ik bleef mor draaie want ik ad altijd de flosh
2 penis     
 • ik eb ne perdeflosh
+ door Krommenaas

flosheperd

    
[floshpert]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, flosheperde(n), flosheperdshe
1 fiets - oud Antwerps woord
 • e flosheperd gebrkt gin pote vr te stappe
2 houten kermispaard
+ door Krommenaas

fltshe

    
[fltsh]
 
 zn. (o) 
Fltshe(n)
- verkleinwoord van fluit
1 fluitje - lang smal glas van het type waarin Deense bieren gewoonlijk worden opgediend. Ook brouwerij De Koninck levert dergelijke glazen als alternatief voor hun bolleke. Wie op caf gewoon een fltshe vraagt krijgt pils in een dergelijk glas, wie zijn De Koninck op die manier geserveerd wil vraagt beter naar een fltshe keuning.
 • il et leven is e lolleke meh e fltshen of een Bolleke on een tafel oep een Aentwaerps terras
2 fluitje - om op te blazen
+ door Krommenaas

fltshesbier

    
[fltshzbier]
 
 zn. 
 
et ~
fluitjesbier - aangelengd bier; tijdens kermissen of grote volksfeesten (bvb. voetbal of zesdaagse) werd aan de cafbazen goedkoper bier geleverd dat was aangelengd zodat het minder alcohol bevatte. Hierdoor konden de feestvierders langer feesten, werden ze minder snel dronken en konden ze 's anderendaags aan het werk in plaats van tegen een kater te moeten vechten. Zie ook boskesbier.
+ door derek

fluwil

    
[fluwil]
 
 zn. (o) 
 
et ~
fluweel     
 • a stoh te proenken in rod fluwil en Brugse kaent
+ door Krommenaas

fluwijn

    
[fluwijn]
 
 zn. (o) 
 
fluwijn ~, fluwijne, fluwentshe
kussensloop
 • 'k wou dad ons meder man fluwijn vervarst, et begind te stinke
+ door derek

foef

    
[foef]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, foeffe(n), foefke
vagina     
 • toeng da' z't euren otto stapte kost iederin eur foef zing
+ door Krommenaas

foeffele

    
[foeffl]
 
 ww. 
 
foeffele(n)
 
- foeffelde(n)
 
- gefoeffeld
1 sjoemelen
 • ze klungele, ze foeffelen oh et gebeurd toch overal
2 prutsen     
 • de radio was kapot mor 'k eb er wad on gefoeffeld en nae masheert 'em trug
3 slordig wegbergen
 • foeffeld die sloeffe mor tusse m'n klire
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van foeffele
ik foeffelwij foeffele(n)
gij foeffeld
foeffeld(e) gij
golle foeffeld
  ↔ foeffeld(e) golle
ij foeffeldzun foeffele(n)
OVT-vervoeging van foeffele (zwak)
ik foeffelde(n)wij foeffelde(n)
gij foeffelde(n)
foeffelde(n) gij
golle foeffelde(n)
  ↔ foeffelde(n) golle
ij foeffelde(n)zun foeffelde(n)

foeffeler

    
[foefflr]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, foeffelers, foeffelerreke
sjoemelaar
 • wie vals speld is ne foeffeler
+ door Krommenaas

foefke

    
[foefk]
 
 zn. (o) 
 
e/et foefke(n), foefkes
smoes     
 • durfd wer ni meh een foefken afkomen eh!
+ door Krommenaas

foei

    
[foej]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, foeie(n), foeike
fooi     
+ door Krommenaas
Pagina's: 1 | 2

Vragen? Kijk eerst in de uitleg bij het woordenboek

Suggesties of opmerkingen? Laat ze ons weten op het forum.