Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Aentwaerpse Woordenboek


112 woorde beginne meh een G...
Pagina's: 1 | 2 | 3

g'

    
[g]
 
 pers. vnw. 
- vorm van g(e)
je - gereduceerde onderwerpsvorm; vorm vóór een woord dat met een klinker begint
 • g'ed een kruik verlore mor g'ed ne schoênzöng bij
 • en da' g'is gêren e klappeke dóe da kan ekik góe' verstaan
+ door Krommenaas

g'ange

    
[gangë]
 
 ww. 
g'ange(n)
- voltooid deelwoord van ange(n)
 
gehangen
 • z'ebben 'em in vier gekapt en on ieder poêrt een diêl g'ange
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van ange
ik angwij ange(n)
gij angd
angd(e) gij
gollen angd
  ↔ angd(e) golle
ij angdzun ange(n)

g'eim

    
[geim]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, g'eime(n), g'eimeke
geheim     
 • ze zen in 't g'eim getroud
+ door Krommenaas

g'eim

    
[geim]
 
 bn. 
 
g'eim
 
geheim     
 • a is oepgepakt deur de g'eimen dingst
+ door Krommenaas
Verbuiging van g'eim
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudg'eime[n]g'eimg'eim
meervoudg'eim

g'eimmikker

    
[geimmikkër]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, g'eimmikkers, g'eimmikkerke
iemand die stiekem op straat plast, afgeleid van g'eimpikker
 • der stoeng wer ne g'eimmikker tege den achterkaent van de kathedraal te pisse
+ door Krommenaas

g'eimpikker

    
[geimpikkër]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, g''eimpikkers, geimpikkerke
detective - politieman in burger of privé-detective
 • z'ee ne g'eimpikker ing'uurd oem eure vent in d'oêg t'ouwe
+ door Krommenaas

g'eimzinnig

    
[geimzinnëch]
 
 bn. 
 
g'eimzinnig
 
- g'eimzinniger - g'eimzinnigste
geheimzinnig
 • da's een g'eimzinnig' organizase
+ door Krommenaas
Verbuiging van g'eimzinnig
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudg'eimzinnige[n]g'eimzinnig(e)g'eimzinnig
meervoudg'eimzinnig(e)

g'iêl

    
[giêl]
 
 zn. (o) 
 
et ~
geheel, totaal
 • vuld' oeweige ni schuldig? neje, in 't g'iêl ni
+ door Krommenaas

gaaislage

    
[gaajslaagë]
 
 ww. 
 
gaaislage(n)
 
- slóeg gaai
 
- gaaigeslage(n)
zorg dragen - voor zichzelf of voor iets dat men onder zijn hoede heeft
 • slaagd oe gaai
 • we zullen et gaai slage
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van gaaislage
ik slaag gaaiwij slage(n) gaai
gij slaagd gaai
slaagd(e) gij gaai
golle slaagd gaai
  ↔ slaagd(e) golle gaai
ij slaagd gaaizun slage(n) gaai
OVT-vervoeging van gaaislage
ik slóeg gaaiwij slóege(n) gaai
gij slóeg gaai
slóegd(e) gij gaai
golle slóeg gaai
  ↔ slóegd(e) golle gaai
ij slóeg gaaizun slóege(n) gaai

gaenk

    
[gaengk]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, gange(n), gangeske
1 gang - langwerpige verbindingsruimte
 • de gaenk lee' vol meh peêrdestront
2 gang - vaart
 • da' goh nogal ne gaenk
 • de leste dage godde wer ne gaenk
+ door Krommenaas

gaerenot

    
[gaerënot]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, gaerenotte(n), gaerenotshe
garnaal - ook in de figuurlijke zin (een kleine garnaal)
 • a is mor ne kleine gaerenot vergeleke meh' z'n concurrente
 • 'k em nen alve kilo gaerenotte gekocht
+ door Krommenaas

gaes

    
[gaes]
 
 zn. (v) 
 
de/een ~
gas     
 • 't stinkt ier nor gaes
+ door Krommenaas

gah

    
[ga]
 
 pers. vnw. 
jij - verkorte onderwerpsvorm
 • vinde gah m'n gat ni te dik in deze rok?
+ door Krommenaas

galosh

    
[galosh]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, galoshe(n), galoshke
1 overschoen - Fr. galoche
 • 'k gon m'n galoshen aandoeng want aens wörre m'n goei schóene te nat
 • as die nog laenk bleft blête kunne we sebiet ons galoshen aandoeng
2 rubberen laarzen
+ door Krommenaas

gariêl

    
[garl]
 
 zn. (o) 
 
et ~
gareel     
+ door Krommenaas

gast

    
[gast]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, gaste(n), gashe
1 kerel     
 • as kleine gast ad ek z'aangepast, ze kwam vlak tot on m'n kin
 • 'k zen e gashe zonder pit
2 hulparbeider - bakkersgast, metsersgast, ...
+ door Krommenaas

gastes

    
[gastës]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~
- verkorte vorm van gastuis
ziekenhuis
 • 'k moet morge nor 't gastes oem plate te late make
+ door Krommenaas

gastuis

    
[gastuis]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, gastuize(n), gastuizeke
ziekenhuis
 • toeng da'k in 't gastuis lag stoeng ze veur m'n bed
+ door Krommenaas

gatlau

    
[gatlau]
 
 bn. (pred.) 
net niet warm genoeg
 • is oewe koffe nog waerm? nee a is gatlau
+ door Krommenaas

gau

    
[gau]
 
 bijw. 
gauw     
 • liekes wörre gau vergete
+ door Krommenaas

gaute

, in de ~
    
[gautë]
 
 uitdr. 
gaute(n)
snel - "in de gauwte"
 • 'k zal et in de gauten uitlegge
+ door Krommenaas

gazet

    
[gazét]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, gazette(n), gazetshe
krant     
 • wij komen oemmes noêt in de gazet of oep TV
+ door Krommenaas

ge

    
[gë]
 
 pers. vnw. 
g(e)
je - gereduceerde onderwerpsvorm
 • a' ge ni mokt da' ge beneje zeh dan koom ek e der boven ale
+ door Krommenaas

gebroebbel

    
[gëbroebbël]
 
 zn. (o) 
 
et ~
gestamel - onverstaanbare spraak
 • kunde gij eur gebroebbel verstaan?
+ door Krommenaas

gebure

, in de ~
    
[gëbuurë]
 
 uitdr. 
gebure(n)
in de buurt
 • ier in de gebure wörd ni' veul ingebroke
+ door Krommenaas

gebuur

    
[gëbuur]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, gebure(n)
buur     
 • mijn gebure glure van achter un gordijne
+ door Krommenaas

gedacht

    
[gëdacht]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~
1 idee     
 • deur dróevig gepeins dag en nacht kreeg zij oep ne kiêr e gedacht
2 gedachte(n)
 • 'k eb ze ginne menuut ni mer uit me gedacht verlore
3 mening     
 • en oemda'k mij gedacht is zee vonde ze mij astraent
4 vermoeden
 • ik em zoê'n gedacht da 'kik daar wör verwacht
+ door Krommenaas

gediêlte

    
[gëdltë]
 
 zn. (o) 
 
e/et gediêlte(n)
gedeelte
 • et iêste gediêlten is al gedaan
+ door Krommenaas

gediêltelijk

    
[gëdltëlëk]
 
 bijw. 
gedeeltelijk
 • a is gediêltelijk waerkloês
+ door Krommenaas

gedrije

    
[gëdrijë]
 
 bijw. 
gedrije(n)
gedrieën
 • dan ligge wij gedrije meh' z'n vrouken in z'n bed
+ door Krommenaas

geêl

    
[geêl]
 
 bn. 
 
geêl
 
- gêler - geêlste
geel     
 • ik vuul un kleure gloeie, roêd en geêl oep m'n keêl
+ door Grytolle
Verbuiging van geêl
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudgêle[n]geêlgeêl
meervoudgeêl

geêloêge

    
[gloêgë]
 
 ww. 
 
geêloêge(n)
niksen - rondhangen zonder iets te doen
 • diê stoh' der al iêl den tijd te geêloêge terwijl da wij mor travakke
+ door Krommenaas

gekört

, 't is niks ~
    
[gëkört]
 
 uitdr. 
het helpt niet, het is verloren moeite
 • 'k em et 'em al proberen uitlegge mor 't is niks gekört
+ door Krommenaas

gekunne

    
[gëkunnë]
 
 ww. 
gekunne(n)
- voltooid deelwoord van kunne(n)
 
gekund     
 • 'k em da noêt góe' gekunne
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van kunne
ik kanwij kunne(n)
gij kund
kund(e) gij
golle kund
  ↔ kund(e) golle
ij kanzun kunne(n)

gelak

    
[gëlak]
 
 voegw. 
zoals     
 • Sint-Andries dropt juwiêle gelak nen diamantair meh Parkinson
+ door Krommenaas

gelak as

    
[gëlak as]
 
 voegw. 
zoals - eigenlijk "zoals als"
 • a is wer zjust gelak as nief
 • ze springen oep m'n lijf gelak as vliegen oep ne stront
+ door Krommenaas

geleje

    
[gëleejë]
 
 bn. 
 
geleje(n)
geleden     
 • 't was iêl vaer van ier en 't is iêl laenk geleje
+ door Krommenaas

geliêrd

    
[gëlrd]
 
 bn. 
 
geliêrd
 
- geliêrder - geliêrdste
geleerd     
 • da's een geliêrde vrou
+ door Krommenaas
Verbuiging van geliêrd
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudgeliêrde[n]geliêrd(e)geliêrd
meervoudgeliêrd(e)

geliêrde

    
[gëlrdë]
 
 zn. (m) 
 
ne/de geliêrde(n), geliêrde(n)
geleerde
 • de beste geliêrde staken un koppe baiên
+ door Krommenaas

geloêf

    
[gëlf]
 
 zn. (o) 
 
et ~
geloof     
 • we ginge glore vör 't geloêf vergare
+ door Krommenaas

geloêve

    
[gëlvë]
 
 ww. 
 
geloêve(n)
 
- geloêfde(n)
 
- geloêfd
geloven     
 • da wil ek best geloêve beste vrind
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van geloêve
ik geloêfwij geloêve(n)
gij geloêfd
geloêfd(e) gij
golle geloêfd
  ↔ geloêfd(e) golle
ij geloêfdzun geloêve(n)
OVT-vervoeging van geloêve (zwak)
ik geloêfde(n)wij geloêfde(n)
gij geloêfde(n)
geloêfde(n) gij
golle geloêfde(n)
  ↔ geloêfde(n) golle
ij geloêfde(n)zun geloêfde(n)

geloêvig

    
[gëlvëch]
 
 bn. 
 
geloêvig
 
- geloêviger - geloêvigste
gelovig     
 • da's ni' geschikt vör geloêvige mense
+ door Krommenaas
Verbuiging van geloêvig
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudgeloêvige[n]geloêvig(e)geloêvig
meervoudgeloêvig(e)

gemak

    
[gëmak]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, gemakke(n), gemakske
1 gemak, gemakje
 • zoê leêfde wij oep ons gemak
2 toilet     
 • ik lees m'n gazet oep 't gemak
+ door Krommenaas

geniet

    
[gëniet]
 
 zn. (m) 
gebruiksgenot
 • w'emme weinig geniet g'ad van diên tellevies
+ door Kletskop

genomd

    
[gënomt]
 
 bn. 
genaamd     
 • ne groêten architect, Le Corbusier genomd
+ door Krommenaas

geps

    
[géps]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, gepse(n), gepske
gesp - van een riem
 • de geps van m'n centuur
+ door Doederik

Geraer

    
[zjéraer]
 
 tsw. 
'Jan' - niet altijd eenduidig vertaalbaar; eigenlijk de mansnaam Gerard, maar die te pas en te onpas in allerlei pejoratieve tussenwerpsels wordt gebruikt met versterkend effect
 • duzend euro vör diên brol? teute Geraer!
 • m'n botte Geraer!
+ door Doederik

gerake

    
[gëraakë]
 
 ww. 
 
gerake(n)
 
- gerokte(n)
 
- gegerokt
raken     
 • zoe gerokte gij gehard tege de geur van geil en pis
 • eur dafke gerokten iniês ni miêr varder
 • 'k em zoeveul mensen afgemokt, ik zen den tel al kwijtgerokt
 • mor diê lach oep auwe mond, diên ee mij gerokt
 • ge moest mor is pech emme en der zelf oêt verzeild gerake
 • want altijd ligge sleure beginde toch oek muug te gerake
+ door Grytolle
OTT-vervoeging van gerake
ik geraakwij gerake(n)
gij gerokt
gerokt(e) gij
golle gerokt
  ↔ gerokt(e) golle
ij geroktzun gerake(n)
OVT-vervoeging van gerake (zwak)
ik gerokte(n)wij gerokte(n)
gij gerokte(n)
gerokte(n) gij
golle gerokte(n)
  ↔ gerokte(n) golle
ij gerokte(n)zun gerokte(n)

gêre

    
[grë]
 
 bijw. 
gêre(n)
graag     
 • ge zie' veul te gêre poeng
+ door Krommenaas

geriêd

    
[gërt]
 
 bn. (pred.) 
gereed, klaar
 • 'k vuul mij Niki Lauda diê geriêd stoh' vör de start
+ door Krommenaas
Pagina's: 1 | 2 | 3

Vragen? Kijk eerst in de uitleg bij het woordenboek

Suggesties of opmerkingen? Laat ze ons weten op het forum.