Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Aentwaerpse Woordenboek


62 woorde beginne meh een I...
Pagina's: 1 | 2

iederiên

    
[iedërn]
 
 vnw. 
iedereen
 • na zeve dage drinke lag iederiên al plat
+ door Krommenaas

iêkenisse

    
[kënissë]
 
 zn. (mv) 
 
iêkenisse(n)
lies     
 • 'k em ziêr on m'n iêkenisse
+ door Krommenaas

iêl

    
[iêl]
 
 bijw. 
heel     
 • iêl de wereld stinkt
+ door Krommenaas

iêl

    
[iêl]
 
 bn. 
 
iêl
 
heel     
 • ik loêp nen iêlen dag zoe geil as een konijn
+ door Krommenaas
Verbuiging van iêl
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudiêle[n]iêliêl
meervoudiêl

iêlder

    
[ldër]
 
 bn. 
hele     
 • 'k lig iêlder nachte wakker
 • a verwekten iêlder uren onverstoêrd zuut geluid
+ door Krommenaas

iêlegaens

    
[lëgaens]
 
 bijw. 
helemaal
 • ik zen iêlegaens stapelzot van au
+ door Krommenaas

iêlemaal

    
[iêlëmaal]
 
 bijw. 
helemaal
 • 't is ier nog ni iêlemaal oem ziêp
+ door Krommenaas

iêlemol

    
[lëmol]
 
 bijw. 
- verkorte vorm van iêlemaal
helemaal
 • a zat iêlemol in 't nief
+ door Krommenaas

iêlenbóel

    
[lënbóel]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~
heleboel
 • diên ee nen iêlenbóel plotshes in z'n kas ston
+ door Krommenaas

iêlt

    
[lt]
 
 zn. (o) 
 
het ~ ~
eelt     
+ door Grytolle

iêmaal

    
[maal]
 
 bijw. 
- verkorte vorm van iêlemaal
helemaal
 • zed' iêmaal van de plaenk?
 • gij zed iêmaal aenders as vrou
+ door Krommenaas

iêmel

    
[mël]
 
 bijw. 
- verkorte vorm van iêmol
helemaal
 • wij zen iêmel ni kieskeurig
+ door Krommenaas

iêmer

    
[mër]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, iêmers, iêmerke
emmer     
 • 'k zet nog rap nen iêmer neffe mijnen tram
+ door Krommenaas

iêmol

    
[mol]
 
 bijw. 
- verkorte vorm van iêlemol
helemaal
 • de val van d'Aentwaerpse stede ebbe we noêt iêmol vergete
+ door Krommenaas

iên

    
[iên]
 
 telw. 
 
iên, iêne, iênen
 
iên     
 • oek al stade meh iên biên in 't graf
 • drei kiêre nör de kaerk oep iênen dag
+ door Krommenaas
Verbuiging van iên
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudiêne[n]iêniên
meervoud

iênder

    
[ndër]
 
 bn. 
eender     
 • 't is iênder in wa taal
 • in iênder welke króeg zing ze mij gêre
+ door Krommenaas

iêne

    
[iênë]
 
 zn. (m) 
 
den iêne(n)
ene     
 • iederiên stinkt nor drek, den iênen uit z'n daermen en den aenderen uit z'nen bek
+ door Krommenaas

Iênegouwe

    
[nëgouwë]
 
 zn. (o) 
 
Iênegouwe(n)
Henegouwen
+ door Krommenaas

iênig

    
[nëch]
 
 bn. 
 
iênig
 
enig     
 • vrij van polletiek en zonder iênig protocol
 • jare geleje zwóer ek iêwigen trou on m'n iênige vrou
+ door Krommenaas
Verbuiging van iênig
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudiênige[n]iênig(e)iênig
meervoudiênig(e)

iênigste

    
[nëchstë]
 
 bn. 
 
iênigste
 
- variant van iênig
enig     
 • lösterd daaroem nor m'n {iênigste} gebod löstërt-taaroem nor mën iênëchstë gëbot] luister daarom naar m'n enige gebod (247)
+ door Krommenaas
Verbuiging van iênigste
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudiênigste[n]iênigst(e)iênigste(n)
meervoudiênigst(e)

iêns

    
[iêns]
 
 bijw. 
- variant van iês
1 eens     
 • die wörren iêns zoe góe
2 ooit     
 • iêns kom et er van
+ door Krommenaas

iêns

    
[iêns]
 
 voegw. 
zodra     
 • de man diên ee' de kracht mor iêns dat 'em getroud is ee' de vrou 'em in eur macht
+ door Krommenaas

iêntshe

    
[ntshë]
 
 telw. 
iêntshe(n)
eentje     
 • zoe iêntshe wor dad iederiên nor zie
+ door Krommenaas

iêr

    
[iêr]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, iêre(n)
heer     
 • oep de Grungplöts oep een baenk em ekik onze lieven iêr bedaenkt vör et schoêne dat 'em mij gegeven ee
+ door Krommenaas

iêr

    
[iêr]
 
 voegw. 
eer, voordat
 • 't duurde ni laenk iêr da' z'in z'n aerme lag
+ door Krommenaas

iêr

    
[iêr]
 
 zn. (v) 
 
een/d' ~
eer     
 • zoê zat ek is in Olland 't was een iêr vör de Belge, die keze on et liêre óe da Belge kunne zwelge
+ door Krommenaas

iêrder

    
[rdër]
 
 bn. 
 
iêrder
 
1 eerder - vroeger
 • een iêrdere gelegenad
 • 'k em dees allemol al iêrder g'ad
2 eender - variant van iênder
 • 'k wier ongeschikt verklaard vör iêrder welke stiel
+ door Krommenaas
Verbuiging van iêrder
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudiêrdere[n]iêrder(e)iêrder
meervoudiêrder(e)

iêre

, ter ~
    
[rë]
 
 zn. 
 
iêre(n)
ter ere     
 • ter iêre van z'n bökske zulle wij springe
+ door Krommenaas

iêrlijk

    
[rlëk]
 
 bn. 
 
iêrlijk
 
- iêrlijker - iêrlijkste
eerlijk     
 • ik geef et iêrlijk tóe
+ door Krommenaas
Verbuiging van iêrlijk
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudiêrlijke[n]iêrlijk(e)iêrlijk
meervoudiêrlijk(e)

iês

    
[iês]
 
 bn. 
 
iês
 
hees     
 • die eed een iêse stem
+ door Krommenaas
Verbuiging van iês
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudiêse[n]iês(e)iês
meervoudiês(e)

iês

    
[iês]
 
 bijw. 
eens - tegenwoordig zegt men ook veel iêns, maar iês is authentieker
 • dan zinge wij nog iês zoe aert
 • ze zing deur un spleetoêge de wereld iês zoe schaerp
 • ik moet iês per jaar is meh' verlof
+ door Krommenaas

iêst

    
[iêst]
 
 bijw. 
eerst     
 • wast iêst oew aende
+ door Krommenaas

iêste

    
[stë]
 
 telw. 
 
iêst', iêste, iêsten
 
eerste - rangtelwoord
 • a vertrok meh' den iêsten trein
+ door Krommenaas
Verbuiging van iêste
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudiêste[n]iêst(e)iêste(n)
meervoudiêst(e)

iêstes

    
[stës]
 
 telw. 
eerste - in rang
 • 'k was iêstes mor z'emme mah gediskwalificeerd
+ door Krommenaas

iêt

    
[iêt]
 
 bn. 
 
iêt
 
- iêter - iêtste
heet     
 • 't is straf iêt na de noeng
 • et was nen iêten duvel meh e zuiders temperament
+ door Krommenaas
Verbuiging van iêt
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudiête[n]iêt(e)iêt
meervoudiêt(e)

iet

    
[iet]
 
 vnw. 
iets     
 • 't is altijd iet meh' die wijve
 • dad is iet nief
 • ik gon ae iet zegge
+ door Krommenaas

iête

    
[të]
 
 ww. 
 
iête(n)
 
- iêtte(n)
 
- g'iête(n)
1 heten     
 • et kind moet nor z'n vader iête, dad is de wil van God
2 bestempeld worden als
 • denk ek on de vierdageweek dan iêt ek communist
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van iête
ik iêtwij iête(n)
gij iêt
iêt(e) gij
gollen iêt
  ↔ iêt(e) golle
ij iêtzun iête(n)
OVT-vervoeging van iête (zwak)
ik iêtte(n)wij iêtte(n)
gij iêtte(n)
iêtte(n) gij
gollen iêtte(n)
  ↔ iêtte(n) golle
ij iêtte(n)zun iêtte(n)

ieverans

    
[ievërans]
 
 bijw. 
ergens     
 • a 'k ieverans gon kloppe dan is 't een verkiêrde poêrt
+ door Krommenaas

iêw

    
[iêw]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, iêwe(n), iêwke
eeuw     
 • vier iêwe terug dan was de kaerk vör góe te zijn nog veul te staerk
+ door Krommenaas

iêwig

    
[iêwig]
 
 bn. 
 
iêwig
 
eeuwig     
 • eur kazakske bleef iêwig splinternief
 • jare geleje zwóer ek eur iêwigen trou
+ door Krommenaas
Verbuiging van iêwig
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudiêwige[n]iêwig(e)iêwig
meervoudiêwig(e)

ijzere weg (den)

    
[aizereweg ]
 
 uitdr. 
 
ijzere weg (den)
 
1 de spoorweg infrastructuur
 • achter mannenóf lùpt den ijzereweg
2 de spoorwegmaatschappij
 • die manne drage e'nuinform van den ijzere weg
3 de werkgever
 • ik waerk ba den ijzerweg
4 het spoorvervoer (de dienstverlening)
 • ik stuur man pakskes nor man klaente me den ijzereweg
+ door derek
error

ijzerendraad

    
[aizerendrɒd]
 
 zn. 
 
nen/den ijzerendraad ~
(gladde, evt omhulde) ijzerdraad, (geen prikkeldraad - zie pinnekesdraad)
 • angt diên uitlaat mor vast me nen ijzerendraad
+ door derek

ijzerwinkel

    
[aizerwinkel]
 
 zn. 
 
nen/den ijzerwinkel ~
1 (let) ijzerwinkel, winkel die schroeven, nagels, meubelbeslag, gereedschappen en allerhande ijzerwaren verkocht
 • vùr vijze en moeiers mutte nie ba den bakker zen he slimme, mor in den ijzerwinkel
2 (fig) medailles en eretekens
 • diên boeffer eê nogal nen ijzerwinkel oep zanne frak
3 (fig) kleingeld of portemonnee
 • twiê centieme? 'ksal is zien in mannen ijzerwinkel
+ door derek

impassaent

    
[impassaent]
 
 bijw. 
tegelijkertijd, meteen ook - terwijl ik dat aan het doen ben; Fr. en passant
 • ik rij sebiet nor de supermart, 'k zal dan impassaent diên brief gon poste
+ door Krommenaas

imposaent

    
[impozaent]
 
 bn. 
 
imposaent
 
- imposaenter - imposaentste
imposant
 • diên otto is imposaent
+ door Krommenaas
Verbuiging van imposaent
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudimposaente[n]imposaent(e)imposaent
meervoudimposaent(e)

in

    
[in]
 
 zn. (v) 
 
een/d' ~, inne(n), inneke
hen     
 • as ek wil gon uisouwe dan moet ek een in ebbe
+ door Krommenaas

induffele

    
[induffëlë]
 
 ww. 
 
zich induffele(n)
 
- duffelde(n) in
 
- ingeduffeld
zich goed warm aankleden, met vele lagen; Eng. duffel bag: cylindervormige kit bag van het Engels en Amerikaans leger, gemaakt van dikke stof die origineel uit Duffel kwam (zie Wikipedia) → duffel coat
 • 'k em m'neige goe ingeduffeld tege de kou
 • duffeld oe mor goe in
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van induffele
ik duffel inwij duffele(n) in
gij duffeld in
duffeld(e) gij in
golle duffeld in
  ↔ duffeld(e) gollen in
ij duffeld inzun duffele(n) in
OVT-vervoeging van induffele (zwak)
ik duffelde(n) inwij duffelde(n) in
gij duffelde(n) in
duffelde(n) gij in
golle duffelde(n) in
  ↔ duffelde(n) gollen in
ij duffelde(n) inzun duffelde(n) in

informase

    
[informaasë]
 
 zn. (v) 
 
d' informase(n)
informatie
 • 'k veeg d'informasen on de kaent want ik vind sport ni interessaent
+ door Krommenaas

iniên

    
[inn]
 
 bijw. 
ineen, in elkaar
 • et kaartenuiske viel iniên oemda 'kik schuppezot trok
+ door Krommenaas

iniês

    
[ins]
 
 bijw. 
1 plotseling
 • ze wier iniês verlege
2 meteen, rechtstreeks
 • 'k eb mij lak ne zot iniês oep den alkool gestört
+ door Krommenaas
Pagina's: 1 | 2

Vragen? Kijk eerst in de uitleg bij het woordenboek

Suggesties of opmerkingen? Laat ze ons weten op het forum.