Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Aentwaerpse Woordenboek


62 woorde beginne meh een I...
Pagina's: 1 | 2

iederin

    
[iedrin]
 
 vnw. 
iedereen
 • na zeve dage drinke lag iederin al plat
+ door Krommenaas

ikenisse

    
[ikniss]
 
 zn. (mv) 
 
ikenisse(n)
lies     
 • 'k em zir on m'n ikenisse
+ door Krommenaas

il

    
[il]
 
 bijw. 
heel     
 • il de wereld stinkt
+ door Krommenaas

il

    
[il]
 
 bn. 
 
il
 
heel     
 • ik lop nen ilen dag zoe geil as een konijn
+ door Krommenaas
Verbuiging van il
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudile[n]ilil
meervoudil

ilder

    
[ildr]
 
 bn. 
hele     
 • 'k lig ilder nachte wakker
 • a verwekten ilder uren onverstord zuut geluid
+ door Krommenaas

ilegaens

    
[ilgaens]
 
 bijw. 
helemaal
 • ik zen ilegaens stapelzot van au
+ door Krommenaas

ilemaal

    
[ilmaal]
 
 bijw. 
helemaal
 • 't is ier nog ni ilemaal oem zip
+ door Krommenaas

ilemol

    
[ilmol]
 
 bijw. 
- verkorte vorm van ilemaal
helemaal
 • a zat ilemol in 't nief
+ door Krommenaas

ilenbel

    
[ilnbel]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~
heleboel
 • din ee nen ilenbel plotshes in z'n kas ston
+ door Krommenaas

ilt

    
[ilt]
 
 zn. (o) 
 
het ~ ~
eelt     
+ door Grytolle

imaal

    
[imaal]
 
 bijw. 
- verkorte vorm van ilemaal
helemaal
 • zed' imaal van de plaenk?
 • gij zed imaal aenders as vrou
+ door Krommenaas

imel

    
[iml]
 
 bijw. 
- verkorte vorm van imol
helemaal
 • wij zen imel ni kieskeurig
+ door Krommenaas

imer

    
[imr]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, imers, imerke
emmer     
 • 'k zet nog rap nen imer neffe mijnen tram
+ door Krommenaas

imol

    
[imol]
 
 bijw. 
- verkorte vorm van ilemol
helemaal
 • de val van d'Aentwaerpse stede ebbe we not imol vergete
+ door Krommenaas

in

    
[in]
 
 telw. 
 
in, ine, inen
 
in     
 • oek al stade meh in bin in 't graf
 • drei kire nr de kaerk oep inen dag
+ door Krommenaas
Verbuiging van in
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudine[n]inin
meervoud

inder

    
[indr]
 
 bn. 
eender     
 • 't is inder in wa taal
 • in inder welke kreg zing ze mij gre
+ door Krommenaas

ine

    
[in]
 
 zn. (m) 
 
den ine(n)
ene     
 • iederin stinkt nor drek, den inen uit z'n daermen en den aenderen uit z'nen bek
+ door Krommenaas

Inegouwe

    
[ingouw]
 
 zn. (o) 
 
Inegouwe(n)
Henegouwen
+ door Krommenaas

inig

    
[inch]
 
 bn. 
 
inig
 
enig     
 • vrij van polletiek en zonder inig protocol
 • jare geleje zwer ek iwigen trou on m'n inige vrou
+ door Krommenaas
Verbuiging van inig
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudinige[n]inig(e)inig
meervoudinig(e)

inigste

    
[inchst]
 
 bn. 
 
inigste
 
- variant van inig
enig     
 • lsterd daaroem nor m'n {inigste} gebod lstrt-taaroem nor mn inchst gbot] luister daarom naar m'n enige gebod (247)
+ door Krommenaas
Verbuiging van inigste
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudinigste[n]inigst(e)inigste(n)
meervoudinigst(e)

ins

    
[ins]
 
 bijw. 
- variant van is
1 eens     
 • die wrren ins zoe ge
2 ooit     
 • ins kom et er van
+ door Krommenaas

ins

    
[ins]
 
 voegw. 
zodra     
 • de man din ee' de kracht mor ins dat 'em getroud is ee' de vrou 'em in eur macht
+ door Krommenaas

intshe

    
[intsh]
 
 telw. 
intshe(n)
eentje     
 • zoe intshe wor dad iederin nor zie
+ door Krommenaas

ir

    
[ir]
 
 zn. (v) 
 
een/d' ~
eer     
 • zo zat ek is in Olland 't was een ir vr de Belge, die keze on et lire e da Belge kunne zwelge
+ door Krommenaas

ir

    
[ir]
 
 voegw. 
eer, voordat
 • 't duurde ni laenk ir da' z'in z'n aerme lag
+ door Krommenaas

ir

    
[ir]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, ire(n)
heer     
 • oep de Grungplts oep een baenk em ekik onze lieven ir bedaenkt vr et schone dat 'em mij gegeven ee
+ door Krommenaas

irder

    
[irdr]
 
 bn. 
 
irder
 
1 eerder - vroeger
 • een irdere gelegenad
 • 'k em dees allemol al irder g'ad
2 eender - variant van inder
 • 'k wier ongeschikt verklaard vr irder welke stiel
+ door Krommenaas
Verbuiging van irder
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudirdere[n]irder(e)irder
meervoudirder(e)

ire

, ter ~
    
[ir]
 
 zn. 
 
ire(n)
ter ere     
 • ter ire van z'n bkske zulle wij springe
+ door Krommenaas

irlijk

    
[irlk]
 
 bn. 
 
irlijk
 
- irlijker - irlijkste
eerlijk     
 • ik geef et irlijk te
+ door Krommenaas
Verbuiging van irlijk
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudirlijke[n]irlijk(e)irlijk
meervoudirlijk(e)

is

    
[is]
 
 bijw. 
eens - tegenwoordig zegt men ook veel ins, maar is is authentieker
 • dan zinge wij nog is zoe aert
 • ze zing deur un spleetoge de wereld is zoe schaerp
 • ik moet is per jaar is meh' verlof
+ door Krommenaas

is

    
[is]
 
 bn. 
 
is
 
hees     
 • die eed een ise stem
+ door Krommenaas
Verbuiging van is
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudise[n]is(e)is
meervoudis(e)

ist

    
[ist]
 
 bijw. 
eerst     
 • wast ist oew aende
+ door Krommenaas

iste

    
[ist]
 
 telw. 
 
ist', iste, isten
 
eerste - rangtelwoord
 • a vertrok meh' den isten trein
+ door Krommenaas
Verbuiging van iste
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudiste[n]ist(e)iste(n)
meervoudist(e)

istes

    
[ists]
 
 telw. 
eerste - in rang
 • 'k was istes mor z'emme mah gediskwalificeerd
+ door Krommenaas

iet

    
[iet]
 
 vnw. 
iets     
 • 't is altijd iet meh' die wijve
 • dad is iet nief
 • ik gon ae iet zegge
+ door Krommenaas

it

    
[it]
 
 bn. 
 
it
 
- iter - itste
heet     
 • 't is straf it na de noeng
 • et was nen iten duvel meh e zuiders temperament
+ door Krommenaas
Verbuiging van it
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudite[n]it(e)it
meervoudit(e)

ite

    
[it]
 
 ww. 
 
ite(n)
 
- itte(n)
 
- g'ite(n)
1 heten     
 • et kind moet nor z'n vader ite, dad is de wil van God
2 bestempeld worden als
 • denk ek on de vierdageweek dan it ek communist
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van ite
ik itwij ite(n)
gij it
it(e) gij
gollen it
  ↔ it(e) golle
ij itzun ite(n)
OVT-vervoeging van ite (zwak)
ik itte(n)wij itte(n)
gij itte(n)
itte(n) gij
gollen itte(n)
  ↔ itte(n) golle
ij itte(n)zun itte(n)

ieverans

    
[ievrans]
 
 bijw. 
ergens     
 • a 'k ieverans gon kloppe dan is 't een verkirde port
+ door Krommenaas

iw

    
[iw]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, iwe(n), iwke
eeuw     
 • vier iwe terug dan was de kaerk vr ge te zijn nog veul te staerk
+ door Krommenaas

iwig

    
[iwig]
 
 bn. 
 
iwig
 
eeuwig     
 • eur kazakske bleef iwig splinternief
 • jare geleje zwer ek eur iwigen trou
+ door Krommenaas
Verbuiging van iwig
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudiwige[n]iwig(e)iwig
meervoudiwig(e)

ijzere weg (den)

    
[aizereweg ]
 
 uitdr. 
 
ijzere weg (den)
 
1 de spoorweg infrastructuur
 • achter mannenf lpt den ijzereweg
2 de spoorwegmaatschappij
 • die manne drage e'nuinform van den ijzere weg
3 de werkgever
 • ik waerk ba den ijzerweg
4 het spoorvervoer (de dienstverlening)
 • ik stuur man pakskes nor man klaente me den ijzereweg
+ door derek
error

ijzerendraad

    
[aizerendrɒd]
 
 zn. 
 
nen/den ijzerendraad ~
(gladde, evt omhulde) ijzerdraad, (geen prikkeldraad - zie pinnekesdraad)
 • angt din uitlaat mor vast me nen ijzerendraad
+ door derek

ijzerwinkel

    
[aizerwinkel]
 
 zn. 
 
nen/den ijzerwinkel ~
1 (let) ijzerwinkel, winkel die schroeven, nagels, meubelbeslag, gereedschappen en allerhande ijzerwaren verkocht
 • vr vijze en moeiers mutte nie ba den bakker zen he slimme, mor in den ijzerwinkel
2 (fig) medailles en eretekens
 • din boeffer e nogal nen ijzerwinkel oep zanne frak
3 (fig) kleingeld of portemonnee
 • twi centieme? 'ksal is zien in mannen ijzerwinkel
+ door derek

impassaent

    
[impassaent]
 
 bijw. 
tegelijkertijd, meteen ook - terwijl ik dat aan het doen ben; Fr. en passant
 • ik rij sebiet nor de supermart, 'k zal dan impassaent din brief gon poste
+ door Krommenaas

imposaent

    
[impozaent]
 
 bn. 
 
imposaent
 
- imposaenter - imposaentste
imposant
 • din otto is imposaent
+ door Krommenaas
Verbuiging van imposaent
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudimposaente[n]imposaent(e)imposaent
meervoudimposaent(e)

in

    
[in]
 
 zn. (v) 
 
een/d' ~, inne(n), inneke
hen     
 • as ek wil gon uisouwe dan moet ek een in ebbe
+ door Krommenaas

induffele

    
[induffl]
 
 ww. 
 
zich induffele(n)
 
- duffelde(n) in
 
- ingeduffeld
zich goed warm aankleden, met vele lagen; Eng. duffel bag: cylindervormige kit bag van het Engels en Amerikaans leger, gemaakt van dikke stof die origineel uit Duffel kwam (zie Wikipedia) → duffel coat
 • 'k em m'neige goe ingeduffeld tege de kou
 • duffeld oe mor goe in
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van induffele
ik duffel inwij duffele(n) in
gij duffeld in
duffeld(e) gij in
golle duffeld in
  ↔ duffeld(e) gollen in
ij duffeld inzun duffele(n) in
OVT-vervoeging van induffele (zwak)
ik duffelde(n) inwij duffelde(n) in
gij duffelde(n) in
duffelde(n) gij in
golle duffelde(n) in
  ↔ duffelde(n) gollen in
ij duffelde(n) inzun duffelde(n) in

informase

    
[informaas]
 
 zn. (v) 
 
d' informase(n)
informatie
 • 'k veeg d'informasen on de kaent want ik vind sport ni interessaent
+ door Krommenaas

inin

    
[inin]
 
 bijw. 
ineen, in elkaar
 • et kaartenuiske viel inin oemda 'kik schuppezot trok
+ door Krommenaas

inis

    
[inis]
 
 bijw. 
1 plotseling
 • ze wier inis verlege
2 meteen, rechtstreeks
 • 'k eb mij lak ne zot inis oep den alkool gestrt
+ door Krommenaas
Pagina's: 1 | 2

Vragen? Kijk eerst in de uitleg bij het woordenboek

Suggesties of opmerkingen? Laat ze ons weten op het forum.