Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Aentwaerpse Woordenboek


21 woorde beginne meh een J...

jaenke

    
[jaengke]
 
 ww. 
 
jaenke(n)
 
- jaenkte(n)
 
- gejaenkt
janken     
 • nah zit alleman te jaenke
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van jaenke
ik jaenkwij jaenke(n)
gij jaenkt
jaenkt(e) gij
golle jaenkt
  ↔ jaenkt(e) golle
ij jaenktzun jaenke(n)
OVT-vervoeging van jaenke (zwak)
ik jaenkte(n)wij jaenkte(n)
gij jaenkte(n)
jaenkte(n) gij
golle jaenkte(n)
  ↔ jaenkte(n) golle
ij jaenkte(n)zun jaenkte(n)

jaerd

    
[jaert]
 
 zn. (m) 
aarde     
 • in diên bloempot moet nog wa jaerd bij
+ door Krommenaas

jarrebees

    
[jarrëbees]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, jarrebeze(n), jarrebezeke
aardbei     
 • vandenavend ete we jarrebeze meh crème fraîche
+ door Krommenaas

jasse

    
[jassë]
 
 ww. 
 
jasse(n)
 
- jaste(n)
 
- gejast
schillen
 • a' gij de petatte jast zal ekik z'in fritshes snije
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van jasse
ik jaswij jasse(n)
gij jast
jast(e) gij
golle jast
  ↔ jast(e) golle
ij jastzun jasse(n)
OVT-vervoeging van jasse (zwak)
ik jaste(n)wij jaste(n)
gij jaste(n)
jaste(n) gij
golle jaste(n)
  ↔ jaste(n) golle
ij jaste(n)zun jaste(n)

jeuj

    
[jeuj]
 
 tsw. 
joepie - uiting van plezier, vaak sarcastisch gebruikt
 • jeuj, 't is wer vakaense
+ door Krommenaas

job

    
[dzjop]
 
 zn. 
job - zie dzjop
+ door Grytolle

joechert

    
[joechërt]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, joechertshe
yoghurt     
 • brengde gij nog wa joechertshes mee?
+ door Krommenaas

joêke

    
[jkë]
 
 ww. 
 
joêke(n)
 
- joekte(n)
 
- gejoekt
jeuken     
 • die boebbele begosten iniês te joêke
+ door Doederik
OTT-vervoeging van joêke
ik joêkwij joêke(n)
gij joekt
joekt(e) gij
golle joekt
  ↔ joekt(e) golle
ij joektzun joêke(n)
OVT-vervoeging van joêke (zwak)
ik joekte(n)wij joekte(n)
gij joekte(n)
joekte(n) gij
golle joekte(n)
  ↔ joekte(n) golle
ij joekte(n)zun joekte(n)

joekke

    
[joekkë]
 
 ww. 
 
joekke(n)
 
- joekte(n)
 
- gejoekt
- variant van joêke(n)
jeuken     
 • ge moet krabbe waar et joekt
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van joekke
ik joekwij joekke(n)
gij joekt
joekt(e) gij
golle joekt
  ↔ joekt(e) golle
ij joektzun joekke(n)
OVT-vervoeging van joekke (zwak)
ik joekte(n)wij joekte(n)
gij joekte(n)
joekte(n) gij
golle joekte(n)
  ↔ joekte(n) golle
ij joekte(n)zun joekte(n)

joeksel

    
[joeksêl]
 
 pers. vnw. 
jeuk     
 • daar kregde joeksel van on oewen buik
+ door Krommenaas

joeng

    
[joeng]
 
 zn. (mv) 
- meervoud van joenk
kinderen, jongen
 • veur da' ge 't wet zitte te babysitten oep eur joeng
+ door Krommenaas

joenge

    
[joengë]
 
 bn. 
 
joenge
 
- joenger - joengste
jong     
 • ne joengen ond brengd meh' z'n sproenge de waker efkes in de war
+ door Krommenaas
Verbuiging van joenge
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudjoenge[n]joeng(e)joenk
meervoudjoeng(e)

joenge

    
[joenge]
 
 zn. (m) 
 
ne/de joenge(n), joenges, joengeske
jongen     
 • algóe da 't ne joenge was of 't was m'n taente
+ door Krommenaas

joenge

    
[joenge]
 
 ww. 
 
joenge(n)
 
- joengde(n)
 
- gejoengd
jongen     
 • onzen ond is on 't joenge
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van joenge
ik joengwij joenge(n)
gij joengd
joengd(e) gij
golle joengd
  ↔ joengd(e) golle
ij joengdzun joenge(n)
OVT-vervoeging van joenge (zwak)
ik joengde(n)wij joengde(n)
gij joengde(n)
joengde(n) gij
golle joengde(n)
  ↔ joengde(n) golle
ij joengde(n)zun joengde(n)

joengeniêr

    
[joengënr]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, joengeniêre(n)
jongeheer - in beide betekenissen: jongeman of penis
 • m'n toeng wier alsmor natter zjust lak mijne joengeniêr
+ door Krommenaas

joenk

    
[joengk]
 
 bn. 
- vorm van joenge
 
jong - vorm voor het onzijdig enkelvoud of voor predicatief gebruik
 • 't was nog e joenk gashe, a kwam mor pas van 't school
 • zij was joenk en ij was oud
+ door Krommenaas
Verbuiging van joenge
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudjoenge[n]joeng(e)joenk
meervoudjoeng(e)

joenk

    
[joengk]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, joeng, joenkske
jong, kind
 • et joenk ee' verdore ginne naam
+ door Krommenaas

joenk

    
[joengk]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, joenke(n), joenkske
jonk - soort schip
 • in de Groêten Avend schijne de lanterels lak de lampe van ne joenk
+ door Krommenaas

joenkad

    
[joengkat]
 
 zn. (v) 
 
de ~
jeugd - "jonkheid"
 • dees festival is miêr iet vör de joenkad
+ door Krommenaas

jot

    
[jot]
 
 tsw. 
ja, bwa ja - nonchalante bevestiging
 • wilde gij da' vör mij doeng? jot.
+ door Krommenaas

juffra

    
[juffra]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, juffra's, juffrake
1 juffrouw - lerares
 • ons juffra die vróeg wa' der was en 'k vertelden et vör iêl de klas
2 juffrouw - jongedame
 • een juffra stoeng te droêmen on eur deur
+ door Krommenaas

Vragen? Kijk eerst in de uitleg bij het woordenboek

Suggesties of opmerkingen? Laat ze ons weten op het forum.