Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Aentwaerpse Woordenboek


118 woorde beginne meh een M...
Pagina's: 1 | 2 | 3

m'neige

    
[mëneigë]
 
 wederk. vnw. 
m'neige(n)
mezelf - verkorte vorm
 • ik geef m'neige veul te rap en dikkels bloêt
+ door Krommenaas

ma

    
[ma]
 
 ww. 
- vervoegde vorm (OTT) van meuge(n)
 
mag - enkel gebruik vóór 'k en 'kik
 • móeder ma 'k is piepe achter de gordijn
 • ma 'kik binne ma 'kik binnen oem een lieke te beginne
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van meuge
ik magwij meuge(n)
gij meugd / meu[d]
meugd(e) / meud(e) gij
golle meugd / meu[d]
  ↔ meugd(e) / meud(e) golle
ij magzun meuge(n)

macreau

    
[makroo]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, macreaus, macreauke
pooier - Fr. maquereau
 • Annabel eure macreau ee' de conteurs wer kome loechte, ze mut wer ne zonnenbril oepzette
+ door derek

madam

    
[madam]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, madamme(n), madammeke
1 mevrouw, dame - Fr. madame
 • da's een chique madam, die ee tenminste klas
 • mijne maat diê kwam is binne meh een ouwer madam
2 uitbaatster van een bordeel of escortdienst
 • de madam eed eur buitegegoeid
+ door Krommenaas

madolle

    
[madolle]
 
 zn. (v) 
 
een/de madolle(n), madolles
medaille
 • z'eed een gouwe madolle gewonne
+ door Krommenaas

mae

    
[mae]
 
 zn. (v) 
 
de ~, maeke
mama     
 • ons mae die is oep reis
+ door Krommenaas

maentel

    
[maentël]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, maentels, manteltshe
mantel     
 • a zukt z'ne maentel tusse de stiênen en de stroêm
+ door Krommenaas

maerenbol

    
[maerënbol]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, maerebolle(n), maerebolleke
knikker - Eng. marble ← Fr. marbre ← Lat. marmor ← Gr. marmaros
 • 'k em z'ne schunste maerenbol gewonne
 • zedde gij ni wa t'oud oem nog meh' de maerebolle te spele?
+ door Krommenaas

maerk

    
[maerëk]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, maerke(n)
merk     
 • 't is van e góe maerk
+ door Krommenaas

maerke

    
[maerëkë]
 
 ww. 
 
maerke(n)
 
- maerkte(n)
 
- gemaerkt
merken     
 • edde gah dor nah echt niks van gemaerkt?
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van maerke
ik maerkwij maerke(n)
gij maerkt
maerkt(e) gij
golle maerkt
  ↔ maerkt(e) golle
ij maerktzun maerke(n)
OVT-vervoeging van maerke (zwak)
ik maerkte(n)wij maerkte(n)
gij maerkte(n)
maerkte(n) gij
golle maerkte(n)
  ↔ maerkte(n) golle
ij maerkte(n)zun maerkte(n)

Maerksoem

    
[maerëksoem]
 
 zn. (o) 
Merksem - deelgemeente van Antwerpen
 • die foto is in 't paerk van Maerksoem getrokke
+ door Krommenaas

mah

    
[ma]
 
 pers. vnw. 
mij - verkorte niet-onderwerpsvorm
 • edde mah duidelijk verstaan?
+ door Krommenaas

makak

    
[makak]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, makakke(n), makakske
1 makaak - aap; Fr. macaque
2 racistisch scheldwoord voor kleurlingen
+ door Krommenaas

makriêl

    
[makrl]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, makriêle(n)
makreel     
 • ze verkoêpe varse makriêl
+ door Krommenaas

malkaender

    
[malkaendër]
 
 vnw. 
mekaar     
 • wij maken on malkaender ons aende ni mer vuil
+ door Krommenaas

manneke

, 't ~ zen
    
[mannëkë]
 
 uitdr. 
manneke(n)
het summum, de max
 • 't straend van Sint-Anneke, vör mij is da 't manneke
+ door Krommenaas

mannekesblad

    
[mannëkëzblat]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~
strip - vroeger al gebruikt voor bladen met getekende plaatjes, de voorlopers van het stripalbum
 • a zit wer e mannekesblad te leze
+ door Krommenaas

marcelleke

    
[marcèllëkë]
 
 zn. (o) 
 
e/et marcelleke(n), marcellekes
onderhemdje
 • de Fonzie dróeg alliên mor e wit marcelleken onder z'ne lere frak
+ door Krommenaas

marshere

    
[marsheerë]
 
 ww. 
 
marshere(n)
 
- marsheerde(n)
 
- gemarsheerd
- variant van mashere(n)
werken, functioneren
 • 't OCMW: et bedrijf da marsheerd
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van marshere
ik marsheerwij marshere(n)
gij marsheerd
marsheerd(e) gij
golle marsheerd
  ↔ marsheerd(e) golle
ij marsheerdzun marshere(n)
OVT-vervoeging van marshere (zwak)
ik marsheerde(n)wij marsheerde(n)
gij marsheerde(n)
marsheerde(n) gij
golle marsheerde(n)
  ↔ marsheerde(n) golle
ij marsheerde(n)zun marsheerde(n)

mart

    
[mart]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, marte(n), martshe
markt     
 • der was een gat in de mart
+ door Krommenaas

mashere

    
[masheerë]
 
 ww. 
 
mashere(n)
 
- masheerde(n)
 
- gemasheerd
werken, functioneren - Fr. marcher
 • m'ne computer masheerd ni miêr
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van mashere
ik masheerwij mashere(n)
gij masheerd
masheerd(e) gij
golle masheerd
  ↔ masheerd(e) golle
ij masheerdzun mashere(n)
OVT-vervoeging van mashere (zwak)
ik masheerde(n)wij masheerde(n)
gij masheerde(n)
masheerde(n) gij
golle masheerde(n)
  ↔ masheerde(n) golle
ij masheerde(n)zun masheerde(n)

mashing

    
[mashing]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, mashiene(n), mashintshe
machine     
 • zij vergat de pille dus 't mashing ging ni in gaenk
 • den boêt lee kleer en de mashiene zen gesmeerd
+ door Krommenaas

mashoeffel

    
[mashoeffël]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, mashoeffels, mashoeffelke
1 slonzige vrouw
 • een slonzig vroumens dad is een mashoeffel
2 zwaarlijvige vrouw
 • die mashoeffel ee mij bekan oemvaer geloêpe
3 meisje     
 • da's een schoên mashoeffel
4 vagina     
 • alf Aentwaerpen eed eur mashoeffel al gezing
+ door Krommenaas

maske

    
[maskë]
 
 zn. (o) 
 
e/et maske(n), maskes
meisje     
 • och maske ge schriêd vör ne niemendal
+ door Krommenaas

mastentop

    
[mastëntop]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, mastentoppe(n), mastentoppeke
dennenappel
 • 'k zen wa mastentoppe gon rapen in 't bos
+ door Krommenaas

matrak

    
[matrak]
 
 zn. (m/v) 
 
een/de ~, matrakke(n), matrakske
knuppel     
 • want hij ad me betrapt en slóeg meh' z'ne matrak
 • e snorreke en een broske, een matrak lak ne socies
 • nee nee, stoemme klak, gij stekt mij ni oep ae matrak
+ door Grytolle

matroês

    
[matrs]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, matroêze(n), matroêzeke
matroos     
 • daar ziede de matroêzen en de dokwaerkers passere
+ door Krommenaas

max

, de ~
    
[maks]
 
 uitdr. 
1 het maximum - het hoogst haalbare
 • ik pak natuurlijk de max van poeng
2 het summum - geweldig
 • diê nieve film is echt de max
+ door Krommenaas

me

    
[më]
 
 pers. vnw. 
1 me - niet-onderwerpsvorm van de eerste persoon enkelvoud, gereduceerde vorm
2 we - onderwerpsvorm van de eerste persoon meervoud, enkel na een betrekkelijk voornaamwoord, een onderschikkend voegwoord of ná het werkwoord; archaïsch
 • wie da me daar emme!
+ door Krommenaas

medam

    
[mëdam]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, medamme(n), medammeke
- variant van madam
mevrouw - Fr. madame
 • die medam was pas de deur uit
+ door Krommenaas

medediêling

    
[meedëdiêling]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, medediêlinge(n), medediêlingske
mededeling
 • 'k em e klein medediêlingske te doeng
+ door Krommenaas

meel

    
[meel]
 
 zn. (o) 
 
et ~
zaagsel - Nederlands "meel" is in het Antwerps bloem
 • van iêl da bos blefd nau alliên mor meel over
+ door Grytolle

meêrt

    
[meêrt]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~
maart     
 • 'k zen pas in meêrt gon skieë
+ door Krommenaas

meêrts

    
[meêrts]
 
 bn. 
 
meêrts
 
maarts     
 • oep ne meêrtse regendag eb ek oêt een stad gevonde die oep mij te wachte lag
+ door Krommenaas
Verbuiging van meêrts
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudmeêrtse[n]meêrts(e)meêrts
meervoudmeêrts(e)

megafon

    
[meegafon]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, megafons, megafonneke
megafoon
 • die kan zoe aerd róepe da' ze ginne megafon vandoeng ee
+ door Krommenaas

meh

 of 

meh'

    
[mé]
 
 vz. 
met     
 • meh ae vald ni te klappe
+ door Krommenaas

meh

 of 

meh'

    
[mé]
 
 bijw. 
mee     
 • da's góe' vör onzen blóeddruk, dör zen wij meh' gebaat
+ door Krommenaas

mek

    
[mek]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, mekke(n), mekske
1 pooier - Fr mec; in het verkleinwoord mekske het hulpje van een pooier (de loopjongen die bij een of enkele meisjes gaat ontvangen en boodschapjes doet zoals een doos condooms halen)
 • de Pavlov is Katrina eure mek
 • Jefke me' z'n veloke? da's e {meksken} en diê waerkt voer de Pavlov
2 iemand die op kosten van een vrouw leeft
 • diê gast da's ne mek, diê zit iêl den dag in de staminee en diê leêfd de pree van z'nen alven trouboek oep
+ door derek

mem

    
[mém]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, memme(n)
vrouwenborst
 • amai da wijf ee' groête memme
+ door Krommenaas

memel

    
[meemël]
 
 zn. 
 
memel, memele(n)
houtworm
 • de memele woênden in z'n kas
 • der zit memel in dad out
+ door Krommenaas

meniêr

    
[mënr]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, meniêre(n), meniêreke
meneer     
 • en al is 't giên geheim meniêr, toch blef et onder ons
+ door Krommenaas

menuut

    
[mënuut]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, menute(n), menutshe
minuut     
 • 'k eb ze ginne menuut ni mer uit me gedacht verlore
+ door Krommenaas

mer

, ni ~
    
[mër]
 
 bijw. 
niet meer - enkel in de combinatie ni miêr kan miêr verkort worden tot mer
 • ze krij' diê glimlach ni mer weg
+ door Krommenaas

meschin

    
[mëschin]
 
 bijw. 
- variant van misschin
misschien
 • meschin zulle we morge stroêmafwaarts vêre
+ door Krommenaas

metse

    
[métsë]
 
 ww. 
 
metse(n)
 
- metste(n)
 
- gemetst
metselen
 • a ee' zelf alle mure gemetst
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van metse
ik metswij metse(n)
gij metst
metst(e) gij
golle metst
  ↔ metst(e) golle
ij metstzun metse(n)
OVT-vervoeging van metse (zwak)
ik metste(n)wij metste(n)
gij metste(n)
metste(n) gij
golle metste(n)
  ↔ metste(n) golle
ij metste(n)zun metste(n)

metser

    
[métsër]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, metsers, metserke
metselaar
 • a wild later metser wörre
+ door Krommenaas

meu

 of 

meu'

    
[meu]
 
 ww. 
meu[d]
- vervoegde vorm (OTT) van meuge(n)
 
mag - tweede persoon enkelvoud en meervoud
 • ge meu' drei kiêre graaie óe dad eigelijk komd
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van meuge
ik magwij meuge(n)
gij meugd / meu[d]
meugd(e) / meud(e) gij
golle meugd / meu[d]
  ↔ meugd(e) / meud(e) golle
ij magzun meuge(n)

meude

    
[meudë]
 
 ww. 
meud(e)
- vervoegde vorm (OTT) van meuge(n)
 
mag - tweede persoon bij omkering
 • in e schoên tenuke meude dan gon zuke nor ne gangster of nen dief
 • zoê'n momente meude zeker ni' versmosse
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van meuge
ik magwij meuge(n)
gij meugd / meu[d]
meugd(e) / meud(e) gij
golle meugd / meu[d]
  ↔ meugd(e) / meud(e) golle
ij magzun meuge(n)

meuge

    
[meugë]
 
 ww. 
 
meuge(n)
 
- mocht
 
- gemeuge(n)
1 mogen     
 • 't schijnd da' z'in un eige stad ni miêr meuge spele
2 lusten     
 • ik mag da ni
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van meuge
ik magwij meuge(n)
gij meugd / meu[d]
meugd(e) / meud(e) gij
golle meugd / meu[d]
  ↔ meugd(e) / meud(e) golle
ij magzun meuge(n)
OVT-vervoeging van meuge
ik mochtwij mochte(n)
gij mocht
mocht gij
golle mocht
  ↔ mocht golle
ij mochtzun mochte(n)

meugelijk

    
[meugëlëk]
 
 bn. 
 
meugelijk
 
mogelijk
 • óe is da nah toch meugelijk
+ door Krommenaas
Verbuiging van meugelijk
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudmeugelijke[n]meugelijk(e)meugelijk
meervoudmeugelijk(e)
Pagina's: 1 | 2 | 3

Vragen? Kijk eerst in de uitleg bij het woordenboek

Suggesties of opmerkingen? Laat ze ons weten op het forum.