Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Aentwaerpse Woordenboek


123 woorde beginne meh een O...
Pagina's: 1 | 2 | 3

oepzij

    
[oepsij]
 
 bijw. 
opzij     
 • godde ni rap oepzij dan krijde gij ne middelvinger
+ door Krommenaas

oêr

    
[oêr]
 
 zn. (o) 
 
een/et ~, oêre(n), oerreke
oor     
 • ze zing nog grung achter un oêre
+ door Krommenaas

oêrapparaat

    
[raparaat]
 
 zn. (o) 
 
een/et ~, oêrapparate(n), oêrapparotshe
hoorapparaat
 • zonder eur oêrapparotshen is ze stokdoêf
+ door Krommenaas

oêrd

    
[oêrt]
 
 zn. (o) 
 
een/et ~, oêrde(n)
oord     
 • 'k gon alliên oep reis nor vaere oêrde
+ door Krommenaas

oêrdiêl

    
[rdiêl]
 
 zn. (o) 
 
een/et ~, oêrdiêle(n)
oordeel     
 • goh' dermeh klappen alveures een oêrdiêl te velle
+ door Krommenaas

oêre

    
[rë]
 
 ww. 
 
oêre(n)
 
- oêrde(n)
 
- g'oêrd
horen     
 • oemda' ge 't ed oêre vertelle
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van oêre
ik oêrwij oêre(n)
gij oêrd
oêrd(e) gij
gollen oêrd
  ↔ oêrd(e) golle
ij oêrdzun oêre(n)
OVT-vervoeging van oêre (zwak)
ik oêrde(n)wij oêrde(n)
gij oêrde(n)
oêrde(n) gij
gollen oêrde(n)
  ↔ oêrde(n) golle
ij oêrde(n)zun oêrde(n)

óerekot

    
[óerëkot]
 
 zn. (o) 
 
een/et ~, óerekote(n), óerekotshe
bordeel     
 • dad otel bleek een óerekot te zen
 • in een óerekotshen on den avekaent em ekik mijn bloem verlore
+ door Krommenaas

oêrsproeng

    
[rsproeng]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, oêrsproenge(n)
oorsprong
 • da's den oêrsproeng van al ons mizere
+ door Krommenaas

oêrzaak

    
[rzaak]
 
 zn. (v) 
 
een/d' ~, oêrzake(n)
oorzaak     
 • wad is ier d'oêrzaak van?
+ door Krommenaas

óesem

    
[óesëm]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, óesems
vreselijke vent - zie ook örk
 • z'is meh nen óesem getroud
+ door Krommenaas

oêste

    
[stë]
 
 zn. (o) 
 
et oêste(n)
oosten     
 • da's overal gelijk, in et Oêsten en in 't Weste
+ door Krommenaas

oêt

    
[oêt]
 
 bijw. 
ooit     
 • ginne god eed oêt ne wêreldbol in braend gezet
+ door Krommenaas

oeveul

    
[oeveul]
 
 telw. 
hoeveel     
 • 't is gemakkelijk te tellen oeveul coupletten er bestaan
+ door Krommenaas

oewe

    
[oewë]
 
 bez. vnw. 
oewe[n]
- vorm van oe(w)
 
je, uw - gereduceerde vorm van de tweede persoon enkelvoud bij mannelijke woorden
 • meh oewe naam, oew adres en oewen tellefon derbij
+ door Krommenaas
Verbuiging van oe(w)
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudoewe[n]oe(w)oe(w)
meervoudoe(w)

oeweige

    
[oeweigë]
 
 wederk. vnw. 
oeweige(n)
jezelf - verkorte vorm; cfr. aeweige
 • wa' vinde gij deraan oem oeweige te beklagen en in een oekske te gon staan?
+ door Krommenaas

oewel

    
[oewèl]
 
 voegw. 
hoewel     
 • de fles is ne goeie vrind vör mij oewel da 'k et aenders zou wille
+ door Krommenaas

of

    
[of]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, ove(n), ofke(n)
tuin     
 • champignons uit onzen eigen of
+ door Krommenaas

ofda

 of 

ofda'

    
[ovda]
 
 voegw. 
ofda[d]
alsof     
 • dóe mor ofda' ge mij ni oêrd
 • oep 't staduis doeng ze precies ofda' ze van tóeten of blaze wete
+ door Krommenaas

oközze

    
[oközzë]
 
 zn. (o) 
 
een/et oközze(n), oközzes, oközzeke
occasie, tweedehands voorwerp
 • 't was een oközze, dad is waar, zij was al minstes twiê- of dreiëndaertig jaar
+ door Krommenaas

ol

    
[ol]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, olle(n), olleke
1 hol     
 • blefd in oew olleken en pipt ni
2 anus     
 • der liep blóed uit zijnen ol
+ door Krommenaas

ole

    
[oolë]
 
 zn. (v) 
 
d' ole(n)
olie     
 • der moet is nief olen in de fritpot
+ door Krommenaas

olefaent

    
[oolëfaent]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, olefaente(n), olefantshe
olifant     
 • da's persies of der komd nen olefaent van den trap
+ door Krommenaas

olkruiper

    
[olkruiper]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, olkruipers, olkruiperke
gatlikker
 • diên olkruiper is wer oep restaurant meh' den baas
+ door Krommenaas

olle

    
[ollë]
 
 pers. vnw. 
olle(n)
jullie - niet-onderwerpsvorm voor de tweede persoon meervoud
 • 'k wil echt ni tussen olle kome staan
 • ik moet ollen iet vertelle
+ door Krommenaas

olle

    
[ollë]
 
 bez. vnw. 
 
ollen, olle
 
jullie - bezittelijk voornaamwoord voor de tweede persoon meervoud
 • g'ed gin kloêten on olle lijf
+ door Krommenaas
Verbuiging van olle
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudolle[n]olle(n)olle(n)
meervoudolle(n)

olle

    
[ollë]
 
 wederk. vnw. 
olle(n)
jezelf - wederkerend voornaamwoord voor de tweede persoon meervoud, gereduceerde vorm van olleneige
 • vraagd' olle nah ni af of da' de punkers echtig maf zen?
+ door Krommenaas

olleneige

    
[ollëneigë]
 
 wederk. vnw. 
olleneige(n)
jezelf - wederkerend voornaamwoord voor de tweede persoon meervoud, volle vorm
 • edde gollen olleneigen al is góe bezing?
 • g'ed olleneige ni' gemokt
+ door Krommenaas

öm

    
[öm]
 
 pers. vnw. 
hem - volle niet-onderwerpsvorm voor de derde persoon mannelijk enkelvoud; te onderscheiden van de gereduceerde vorm 'em doordat voor dat woord verstemlozing optreedt en voor öm niet
 • ze kreeg drei kindere van öm
 • ik ad nen assenbak van Sid Vicious, deur öm persoênlijk gesigneerd
+ door Krommenaas

ommel

    
[ommël]
 
 vnw. 
- variant van ammel
allemaal
 • da komd mij ommel bekend veur
+ door Krommenaas

on

    
[on]
 
 vz. 
aan     
 • gij denkt alliên mor on öweige
+ door Krommenaas

onderalf

    
[ongdëralëf]
 
 bn. 
 
onderalf
 
anderhalf
 • nog onderalf uur en dees café is faillit
+ door Krommenaas
Verbuiging van onderalf
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudonderalve[n]onderalv(e)onderalf
meervoudonderalv(e)

onderdduzend

    
[ongdërttuuzënt]
 
 telw. 
honderdduizend
 • oep d'onderdduzend zen er wel e stuk of drij goei ziele
+ door Krommenaas

onderdeur

    
[ongdërdeur]
 
 bijw. 
onderdoor
 • ze störmd de kamer in, de kamer uit en overal onderdeur
+ door Krommenaas

onderlefke

    
[ongdërléfkë]
 
 zn. (o) 
 
een/et onderlefke(n), onderlefkes
onderhemdje
 • a eed alliên mor een onderlefken aan
 • slikt dan efkes en strekt z'n onderlefkes
+ door Krommenaas

onderwaerp

    
[ongdërwaerëp]
 
 zn. (o) 
 
een/et ~, onderwaerpe(n)
onderwerp
 • veraenderd mor van onderwaerp
+ door Krommenaas

oniên

    
[onn]
 
 bijw. 
aaneen, aan elkaar
 • die fritte plakken allemol oniên
+ door Krommenaas

oniêrlijk

    
[onrlëk]
 
 bn. 
 
oniêrlijk
 
- oniêrlijker - oniêrlijkste
oneerlijk
 • 't zou oniêrlijk zen al d'aender te verdringe
+ door Krommenaas
Verbuiging van oniêrlijk
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudoniêrlijke[n]oniêrlijk(e)oniêrlijk
meervoudoniêrlijk(e)

onmeugelijk

    
[onmeugëlëk]
 
 bn. 
 
onmeugelijk
 
onmogelijk
 • da's een onmeugelijk' oepdracht
 • ik maak reklaam vör iet onmeugelijk klein
+ door Krommenaas
Verbuiging van onmeugelijk
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudonmeugelijke[n]onmeugelijk(e)onmeugelijk
meervoudonmeugelijk(e)

onnoêzel

    
[onnzël]
 
 bn. 
 
onnoêzel
 
- onnoêzeler - onnoêzelste
onnozel     
 • 'k zen een onnoêzel ventshe
+ door Krommenaas
Verbuiging van onnoêzel
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudonnoêzele[n]onnoêzel(e)onnoêzel
meervoudonnoêzel(e)

onrechtveêrdig

    
[onréchtfrdëch]
 
 bn. 
 
onrechtveêrdig
 
- onrechtveêrdiger - onrechtveêrdigste
onrechtvaardig
 • 't lêven is toch onrechtveêrdig
+ door Krommenaas
Verbuiging van onrechtveêrdig
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudonrechtveêrdige[n]onrechtveêrdig(e)onrechtveêrdig
meervoudonrechtveêrdig(e)

onslivrouke

    
[ongslivroukë]
 
 zn. (o) 
 
een/et onslivrouke(n), onslivroukes
mariabeeldje
 • in 't centrum van 't stad zied' oep bekan iederen oek een onslivrouke staan
+ door Krommenaas

ontouwe

    
[ontouwë]
 
 ww. 
 
ontouwe(n)
 
- ontoude(n)
 
- ontouwe(n)
onthouden - in het Antwerps een zwak werkwoord
 • 't stoeng er oep de ruit oemdad iederiên et góe' zou ontouwe
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van ontouwe
ik ontouwij ontouwe(n)
gij ontoud
ontoud(e) gij
gollen ontoud
  ↔ ontoud(e) golle
ij ontoudzun ontouwe(n)
OVT-vervoeging van ontouwe (zwak)
ik ontoude(n)wij ontoude(n)
gij ontoude(n)
ontoude(n) gij
gollen ontoude(n)
  ↔ ontoude(n) golle
ij ontoude(n)zun ontoude(n)

ontrent

    
[ontréngt]
 
 bijw. 
bijna     
 • mor ik haal die perfeksen ontrent
+ door Doederik

oorndul

    
[oorëndul]
 
 bn. 
hoorndol
 • van die winkels meh sex ad 'em toch zoe'n complex, zoedanig dat 'em er oorndul van wier
+ door Krommenaas

opendoengder

    
[oopëndoengdër]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, opendoengders
flesopener
 • a ee nen opendoengder on z'ne sleutelanger ange
+ door Krommenaas

ore

    
[oorë]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ore(n), ores, oreke
hoorn     
 • dad overspelig manneke draagd ores
+ door Krommenaas

orendul

    
[oorëndul]
 
 bn. (pred.) 
hoorndol, knettergek - veroorzaakt door een bron van irritatie zoals geluid, een zeurende persoon enz.
 • ik wör ier orendul van al da lawijt
+ door Doederik

örk

    
[örëk]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, örke(n), örkske
hork - onaangename, onbeschaafde man
 • aewen örk van ne man wet ier gelukkig niks van
+ door Krommenaas

östig

    
[östëch]
 
 bn. 
 
östig
 
- östiger - östigste
1 haastig, gehaast
 • a is östig vandaag
2 dringend
 • is da nah zoe östig, kan dad echt ni wachte?
+ door Krommenaas
Verbuiging van östig
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudöstige[n]östig(e)östig
meervoudöstig(e)

öt

    
[öt]
 
 vz. 
uit - verkorte vorm
 • g'eh-g-et allemol öt oewen duim gezogen
+ door Krommenaas
Pagina's: 1 | 2 | 3

Vragen? Kijk eerst in de uitleg bij het woordenboek

Suggesties of opmerkingen? Laat ze ons weten op het forum.