Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Aentwaerpse Woordenboek


70 woorde beginne meh een R...
Pagina's: 1 | 2

raar

    
[raar]
 
 bn. 
 
raar
 
1 zeldzaam, zelden - vergelijk met het Engelse rare dat dezelfde betekenis heeft
 • muzikaente van 't kaliber lak as wij oêrde raar of noêt oep op radio of tv
 • arbitters zonder fluit zen inderdaad e zeldzaam iet mor lang nog ni' zoe raar as Sinterklaze zonder Piet
 • vruger geilde ik oep nonne, mor die vinde nog mor raar
2 raar - zoals in het Nederlands
+ door Grytolle
Verbuiging van raar
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudrare[n]raarraar
meervoudraar

railway

    
[reelweej]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, railways, railwayke
roetsjbaan
 • 'k em veul pörre g'ad in diê railway
+ door Krommenaas

raje

    
[raajë]
 
 ww. 
 
raje(n)
 
- raajde(n)
 
- geraje(n)
raden     
 • ge meugd drei kiêre raje
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van raje
ik raajwij raje(n)
gij raajd
raajd(e) gij
golle raajd
  ↔ raajd(e) golle
ij raajdzun raje(n)
OVT-vervoeging van raje (zwak)
ik raajde(n)wij raajde(n)
gij raajde(n)
raajde(n) gij
golle raajde(n)
  ↔ raajde(n) golle
ij raajde(n)zun raajde(n)

rap

    
[rap]
 
 bn. 
 
rap
 
- rapper - rapste
snel     
 • a' gij oêt zou weggaan is 't meh mij rap gedaan
+ door Krommenaas
Verbuiging van rap
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudrappe[n]rapp(e)rap
meervoudrapp(e)

raps

    
[raps]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, rapse(n), rapske
rasp     
 • gefd die raps is aan?
+ door Doederik

rapse

    
[rapsë]
 
 ww. 
rapse(n)
- afgeleid van raps
raspen     
 • gerapste keês
+ door Doederik

ratere

    
[rateerë]
 
 ww. 
 
ratere(n)
 
- rateerde(n)
 
- gerateerd
missen - niet aanwezig zijn; Fr. rater
 • 'k em al drei lessen oep rij gerateerd
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van ratere
ik rateerwij ratere(n)
gij rateerd
rateerd(e) gij
golle rateerd
  ↔ rateerd(e) golle
ij rateerdzun ratere(n)
OVT-vervoeging van ratere (zwak)
ik rateerde(n)wij rateerde(n)
gij rateerde(n)
rateerde(n) gij
golle rateerde(n)
  ↔ rateerde(n) golle
ij rateerde(n)zun rateerde(n)

ratte

    
[rattë]
 
 ww. 
 
ratte(n)
 
- ratte(n)
 
- gerat
stelen     
 • gij ed mijn vleugels gerat
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van ratte
ik ratwij ratte(n)
gij rat
ratt(e) gij
golle rat
  ↔ ratt(e) golle
ij ratzun ratte(n)
OVT-vervoeging van ratte (zwak)
ik ratte(n)wij ratte(n)
gij ratte(n)
ratte(n) gij
golle ratte(n)
  ↔ ratte(n) golle
ij ratte(n)zun ratte(n)

rau

    
[rau]
 
 bn. 
 
rau
 
- rauwer - rauste
rauw     
 • ik eet alliên rau vliês
 • ze mokte me gelukkig en ik lustte ze rau
 • 'k em goesting in ne rauwen bufstek
+ door Krommenaas
Verbuiging van rau
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudrauwe[n]raurau
meervoudrau

rechs

    
[réchs]
 
 bn. 
 
rechs
 
- rechser - rechste
rechts     
 • lings of rechs zied' oek wel travestiete
+ door Krommenaas
Verbuiging van rechs
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudrechse[n]rechs(e)rechs
meervoudrechs(e)

rechtveêrdig

    
[réchtfrdëch]
 
 bn. 
 
rechtveêrdig
 
- rechtveêrdiger - rechtveêrdigste
rechtvaardig
 • der zen gin rechtveêrdige rechters ni miêr
+ door Krommenaas
Verbuiging van rechtveêrdig
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudrechtveêrdige[n]rechtveêrdig(e)rechtveêrdig
meervoudrechtveêrdig(e)

reclamere

    
[réclameerë]
 
 ww. 
 
reclamere(n)
 
- reclameerde(n)
 
- gereclameerd
klagen     
 • z'eed iêl den dag loêpe reclamere
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van reclamere
ik reclameerwij reclamere(n)
gij reclameerd
reclameerd(e) gij
golle reclameerd
  ↔ reclameerd(e) golle
ij reclameerdzun reclamere(n)
OVT-vervoeging van reclamere (zwak)
ik reclameerde(n)wij reclameerde(n)
gij reclameerde(n)
reclameerde(n) gij
golle reclameerde(n)
  ↔ reclameerde(n) golle
ij reclameerde(n)zun reclameerde(n)

recommandé

    
[-]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, recommandés, recommandéke
aangetekende brief - Fr. une lettre recommandée
 • de facteur od ne recommandé vör au bij
+ door Krommenaas

rêge

    
[rgë]
 
 zn. (m) 
 
ne/de rêge(n), rêges
regen     
 • de zon en de rêge, die brenge ginne pijn
+ door Grytolle

régime

    
[rézjim]
 
 zn. (o) 
dieet - Fr. régime
 • goh nog mor is oep régime
+ door Krommenaas

reichel

    
[reichël]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, reichels, reicheltshe
- variant van reigel
vensterbank
+ door Krommenaas

reigel

    
[reigël]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, reigels, reigeltshe
vensterbank
 • goh ni oep diê reigel zitten eh, diê lee nog vol stof
+ door Krommenaas

rejaal

    
[réjaal]
 
 bn. 
 
rejaal
 
- rejaler - rejaalst
royaal, vrijgevig, gul
 • de Jos is alted rejaal meh foeie
+ door Doederik
Verbuiging van rejaal
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudrejale[n]rejal(e)rejaal
meervoudrejal(e)

rekker

    
[rékkër]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, rekkers, rekkerke
elastiek
 • dóe ne rekker rond oe broêddoês of ze god onderweg opevalle
+ door Krommenaas

reklaam

    
[réklaam]
 
 zn. (o) 
 
et ~
reclame     
 • deur de grondwet van et reklaam moet ne zanger gelak een filmstaer ston blinke
+ door Krommenaas

reklam

    
[réklam]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, reklammeke
reclame     
 • der stekt wer nen oêp reklam in de bus
+ door Krommenaas

reklammeke

    
[réklammëkë]
 
 zn. (o) 
reklammeke(n)
- verkleinwoord van reklam
reclamefoldertje
 • edde da reklammeke van den Aldi ier nog ligge?
+ door Krommenaas

relase

    
[rëlaasë]
 
 zn. (v) 
 
een/de relase(n), relases
relatie     
 • 't brengd veul miêr diepgang vör elke relase
+ door Krommenaas

remplacere

    
[r--plaseerë]
 
 ww. 
 
remplacere(n)
 
- remplaceerde(n)
 
- geremplaceerd
vervangen
 • 'k em een week in de Stoofstrot gestaan vör Manneke Pis te remplacere
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van remplacere
ik remplaceerwij remplacere(n)
gij remplaceerd
remplaceerd(e) gij
golle remplaceerd
  ↔ remplaceerd(e) golle
ij remplaceerdzun remplacere(n)
OVT-vervoeging van remplacere (zwak)
ik remplaceerde(n)wij remplaceerde(n)
gij remplaceerde(n)
remplaceerde(n) gij
golle remplaceerde(n)
  ↔ remplaceerde(n) golle
ij remplaceerde(n)zun remplaceerde(n)

rennewere

    
[rénnëweerë]
 
 ww. 
 
rennewere(n)
 
- renneweerde(n)
 
- gerenneweerd
- variant van verrennewere(n)
stuk maken - Fr. ruiner
 • 't is m'n art da'k eb gesloten en vörgóe' gerenneweerd
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van rennewere
ik renneweerwij rennewere(n)
gij renneweerd
renneweerd(e) gij
golle renneweerd
  ↔ renneweerd(e) golle
ij renneweerdzun rennewere(n)
OVT-vervoeging van rennewere (zwak)
ik renneweerde(n)wij renneweerde(n)
gij renneweerde(n)
renneweerde(n) gij
golle renneweerde(n)
  ↔ renneweerde(n) golle
ij renneweerde(n)zun renneweerde(n)

rens

    
[réngs]
 
 bn. 
 
rens
 
zuur     
 • diên appel is rens
+ door Doederik
Verbuiging van rens
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudrense[n]rens(e)rens
meervoudrens(e)

ressort

    
[rës--r]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, ressorts, ressorreke
veer - elastisch mechanisme, Fr.
 • da spelgoedgeweer waerkt meh ne ressort
 • der zitte twiê ressorrekes in diên bik
+ door Krommenaas

reveer

    
[rëveer]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~
kraag - van een vest, met twee punten; Fr. revers
 • 'k zweer et oep de reveer van mijn vest
+ door Krommenaas

rezon

    
[rézon]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, rezonneke
uitleg     
 • a is z'ne rezon on 't doeng
+ door Krommenaas

rezonase

    
[rézonaasë]
 
 zn. (v) 
 
een/de rezonase(n), rezonases
redenering
 • 'k verston z'n rezonase ni
+ door Krommenaas

rezonere

    
[rézoneerë]
 
 ww. 
 
rezonere(n)
 
- rezoneerde(n)
 
- gerezoneerd
redeneren - enkel in de betekenis van een redelijk gesprek voeren
 • meh' diê gast vald ni te rezonere
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van rezonere
ik rezoneerwij rezonere(n)
gij rezoneerd
rezoneerd(e) gij
golle rezoneerd
  ↔ rezoneerd(e) golle
ij rezoneerdzun rezonere(n)
OVT-vervoeging van rezonere (zwak)
ik rezoneerde(n)wij rezoneerde(n)
gij rezoneerde(n)
rezoneerde(n) gij
golle rezoneerde(n)
  ↔ rezoneerde(n) golle
ij rezoneerde(n)zun rezoneerde(n)

ribbedebie

, ~ zen
    
[ribëdëbie]
 
 uitdr. 
verdwenen zijn
 • 'k wou de Mark nog iet vrage mor a was al ribbedebie
+ door Krommenaas

rieke

    
[riekë]
 
 ww. 
 
rieke(n)
 
- rook
 
- geroke(n)
ruiken     
 • wast oeweigen is want ik riek oe vuil kalson
 • et zwellend getij rikt nor ziêwier en nor ole
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van rieke
ik riekwij rieke(n)
gij rikt
rikt(e) gij
golle rikt
  ↔ rikt(e) golle
ij riktzun rieke(n)
OVT-vervoeging van rieke
ik rookwij roke(n)
gij rook
rookt(e) gij
golle rook
  ↔ rookt(e) golle
ij rookzun roke(n)

rien-de-knots

    
[- dë knots]
 
 vnw. 
niets - de rien wordt op z'n Frans uitgesproken
 • oeveul edde verdind? rien-de-knots
+ door Krommenaas

riêp

    
[riêp]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, riêpe, riêpeke
1 reep     
2 bilspleet
+ door Krommenaas

riêpe snije

    
[rpë snijë]
 
 bn. (pred.) 
verdwenen, vertrokken - met negatieve bijklank
 • zoegau da' der gewaerkt moet wörren is 'em riêpe snije
+ door Krommenaas

Riêpestraat

    
[rpëstraat]
 
 zn. (v) 
 
de ~
Repenstraat - straatje aan het Vleeshuis (kaart), bekend van het ernaar genoemde poeshenelletheater
 • de klaente van de Riêpestraat mokten ek wriêd content
+ door Krommenaas

riêsel

    
[rsël]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, riêsels, riêseltshe
reeks - synoniem: riêsem
 • Ze zen meh' drij koppels en ne riêsel klein manne nor de zoo gewest.
+ door Grytolle

riêsem

    
[rsëm]
 
 zn. (m) 
 
ne ~
resem     
 • 'k em nen iêle riêsem brieve gekrege
+ door Krommenaas

rije

    
[rijë]
 
 ww. 
 
rije(n)
 
- ree
 
- gereeë(n)
rijden     
 • straks rije we nor den bazaer
 • ik ree wer veul te rap
 • a ree' zonder aende
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van rije
ik rijwij rije(n)
gij rijd
rijd(e) gij
golle rijd
  ↔ rijd(e) golle
ij rijdzun rije(n)
OVT-vervoeging van rije
ik reewij reeë(n)
gij ree / ree'
red(e) gij
golle ree / ree'
  ↔ red(e) golle
ij ree / ree'zun reeë(n)

rijs

    
[rijs]
 
 zn. (m) 
 
de ~
rijst     
 • w'ete sevves rijs meh currysaus
+ door Krommenaas

rijskakker

    
[rijskakkër]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, rijskakkers, rijskakkerke
Aziaat - pejoratief
+ door Krommenaas

rijskoek

    
[rijskoek]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, rijskoekke(n), rijskoekske
rijstwafel
 • ik eet gêre rijskoekke
+ door Doederik

rijve

    
[rijvë]
 
 ww. 
 
rijve(n)
 
- rijfde(n)
 
- gerijfd
harken     
 • 'k em et gras afgereje, kunde gij et is baiên rijve?
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van rijve
ik rijfwij rijve(n)
gij rijfd
rijfd(e) gij
golle rijfd
  ↔ rijfd(e) golle
ij rijfdzun rijve(n)
OVT-vervoeging van rijve (zwak)
ik rijfde(n)wij rijfde(n)
gij rijfde(n)
rijfde(n) gij
golle rijfde(n)
  ↔ rijfde(n) golle
ij rijfde(n)zun rijfde(n)

rink

    
[ringk]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, ringe(n), ringeske
ring     
 • z'ee ne schoêne rink gekrege vör euren trou
+ door Doederik

rinkoniên

    
[ringkoniên]
 
 bijw. 
zonder onderbreking
 • 't regend ier al vijf dage rinkoniên
+ door Krommenaas

rodere

    
[rodeerë]
 
 ww. 
 
rodere(n)
 
- rodeerde(n)
 
- gerodeerd
inrijden - van een motor of een stuk gereedschap; Fr. roder
 • ij ad een bakkes oem een frees oep te rodere
 • 'k gon rustig rije want de moteur is nog ni' gerodeerd
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van rodere
ik rodeerwij rodere(n)
gij rodeerd
rodeerd(e) gij
golle rodeerd
  ↔ rodeerd(e) golle
ij rodeerdzun rodere(n)
OVT-vervoeging van rodere (zwak)
ik rodeerde(n)wij rodeerde(n)
gij rodeerde(n)
rodeerde(n) gij
golle rodeerde(n)
  ↔ rodeerde(n) golle
ij rodeerde(n)zun rodeerde(n)

rodijs

    
[rodijs]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, rodijze(n), rodeskes
radijs - syn. knolleke
 • 'k eet liever eiren as frut meh rodijs
+ door Doederik

rödsel

    
[rötsël]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, rödsels, rödselke
raadsel - syn. grödsel
 • wette gij nog e goei rödselke
+ door Krommenaas

roêd

    
[roêt]
 
 bijw. 
rood     
 • roêd en wit, de liefdevolle kleure
+ door Krommenaas
Pagina's: 1 | 2

Vragen? Kijk eerst in de uitleg bij het woordenboek

Suggesties of opmerkingen? Laat ze ons weten op het forum.