Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Aentwaerpse Woordenboek


105 woorde beginne meh een T...
Pagina's: 1 | 2 | 3

taentafeer

    
[taentafeer]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, taentafere(n), taentaferreke
prutser - iemand die aan alles prutst; Fr. tant-à-faire (veel te doen)
 • is ae bruur oek zoe nen taentafeer?
+ door Krommenaas

taentafere

    
[taentafeerë]
 
 ww. 
 
taentafere(n)
prutsen - Fr. tant-à-faire (veel te doen)
 • lot diê kleine mor voêrt taentafere
+ door Krommenaas

taente

    
[taentë]
 
 zn. (v) 
 
een/de taente(n), taentes, taenteke
tante     
 • ginder rijd mijn taente Wiske
 • de taentekes van de Keyserlei, da's e ras apart
+ door Krommenaas

taferiêl

    
[tafërl]
 
 zn. (o) 
 
een/et ~, taferiêle(n), taferiêltshe
tafereel
 • goei erotische taferiêle zen gelak ne goeie wijn
+ door Krommenaas

taggetig

    
[taggëtëch]
 
 telw. 
tachtig     
 • me lijf is zjust ne zak van onderdtaggetig kilo
+ door Krommenaas

taloêr

    
[talr]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, taloêre(n), taloêreke
bord - om uit te eten
 • ze steken een taloêr in un broek
 • elken avend vliege de taloêren ier in 't rond
+ door Krommenaas

tantist

    
[tantist]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, tantiste(n), tantishe
tandarts - Fr. dentist
 • m'nen tantist ee' de verkiêrden taend getrokke
+ door Krommenaas

tapis-plain

    
[tapipl--]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, tapis-plains
vast kamerbreed tapijt - Fr. tapis-plain
 • z'eed eure frisco oep den tapis-plain late valle
+ door Krommenaas

tas

    
[tas]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, tasse(n), taske
kop, mok - om uit te drinken
 • godde mee een taske koffe drinke?
+ door Krommenaas

te

    
[të]
 
 bijw. 
 
v/mv/o: t(e)
 
te, in hogere mate dan wenselijk
 • ne veul ten dikke vent
+ door Grytolle
error

teêr

    
[teêr]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, têre?, terreke
aarding - (Fr.) prise de terre
 • et dóel van den teêr is de foutstroêm nor d'aarde af te leie
+ door Grytolle

tefrent

    
[tëfréngt]
 
 bn. 
 
tefrent
 
verschillend - (Fr.) différent
 • vier tefrente soorte kiekes
+ door Grytolle
Verbuiging van tefrent
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudtefrente[n]tefrent(e)tefrent
meervoudtefrent(e)

tegeniên

    
[teegënn]
 
 bijw. 
tegen elkaar
 • we zitten on tafel en zegge gi woord tegeniên
+ door Krommenaas

tegoei

    
[tëgoej]
 
 bijw. 
goed - m.b.t. tot het uitvoeren van een handeling
 • dóe-g-et nog mor is, mor deze kiêr tegoei!
+ door Krommenaas

tellefon

    
[tèllëfon]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, tellefons, tellefonneke
1 telefoon
2 telefoonnummer
 • meh oewe naam, oew adres en oewen tellefon derbij
3 telefoonoproep
 • 'k kreeg zjust een tellefonneke
+ door Krommenaas

tellevies

    
[tèllëvies]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, tellevieze(n), telleviezeke
- variant van tellevieze
televisie
 • den tellevies gefd gin beld
+ door Krommenaas

tellevieze

    
[tèllëviezë]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, tellevieze(n), telleviezeke
televisie
 • frête veur den tellevieze
+ door Krommenaas

tember

    
[témbër]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, tembers, temberke
postzegel - Fr. timbre
 • ge goh noh de post vör nen tember
+ door Krommenaas

tenauwernoêd

    
[tënauwërnt]
 
 bijw. 
ternauwernood
 • mij lêve da begind mor zjust tenauwernoêd
+ door Krommenaas

tenu

    
[tënuu]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, tenu's, tenuke
tenue - kledij die een voorschrift volgt; Fr. tenue
 • in e schoên tenuke meude dan gon zuke nor ne gangster of nen dief
+ door Krommenaas

tet

    
[tét]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, tette(n), tetshe
vrouwenborst
 • al edde veul talent of farm tette, dad is oep zich niks weêrd
+ door Krommenaas

tettergat

    
[téttërgat]
 
 zn. (o) 
 
een/et ~
kletskous - iemand die niet kan zwijgen
 • is ae móeder oek zoe'n tettergat?
+ door Krommenaas

tettezjeer

    
[téttëzjeer]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, tettezjere(n), tettezjerreke
beha - samentrekking van tet en Fr. étagère
 • z'eed euren tettezjeer uitgetrokke
+ door Krommenaas

tettezot

    
[téttëzot]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, tettezotte(n), tettezotshe
vrouwengek
+ door Krommenaas

teut

    
[teut]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, teute(n), tötshe
1 mond     
 • ik em nog alt ne fraenken teut
2 tuit     
 • 'k em per ongeluk den teut van de koffepot afgebroke
+ door Krommenaas

teute

, ~ Gerard
    
[teutë zjëraer]
 
 uitdr. 
dat zie je van hier - meestal gevolgd door een verklaring
 • kunde mij is vöftig euro liêne? ja teute Gerard, gij betold toch noêt trug
+ door Krommenaas

tiêkene

    
[tkënë]
 
 ww. 
 
tiêkene(n)
 
- tiêkende(n)
 
- getiêkend
tekenen     
 • mijne kleine kan schoên tiêkene
 • ik tiêkende dan mor bij
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van tiêkene
ik tiêkenwij tiêkene(n)
gij tiêkend
tiêkend(e) gij
golle tiêkend
  ↔ tiêkend(e) golle
ij tiêkendzun tiêkene(n)
OVT-vervoeging van tiêkene (zwak)
ik tiêkende(n)wij tiêkende(n)
gij tiêkende(n)
tiêkende(n) gij
golle tiêkende(n)
  ↔ tiêkende(n) golle
ij tiêkende(n)zun tiêkende(n)

tiêkening

    
[tkëning]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, tiêkeninge(n), tiêkeningeske
tekening
 • moet ek er een tiêkeningeske ba make misschin?
+ door Krommenaas

tiên

    
[tiên]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, tiêne(n), tiêntshe
teen     
 • g'ed oep m'n tiêne getrapt
+ door Krommenaas

tijdpaerk

    
[tijtpaerëk]
 
 zn. (o) 
 
een/et ~, tijdpaerke(n), tijdpaerkske
tijdperk
 • e nief tijdpaerk is aangebroke
+ door Krommenaas

tikkeneike

    
[tikkëneikë]
 
 zn. (o) 
 
een/et tikkeneike(n), tikkeneikes
gekookt ei
 • ik eet 's morges altijd een tikkeneike
+ door Krommenaas

ting

    
[ting]
 
 telw. 
tien     
 • 't is amper ne graad of ting
+ door Krommenaas

tingde

    
[tingdë]
 
 telw. 
 
tingde
 
tiende     
 • den tingden dag van de mönd
+ door Krommenaas
Verbuiging van tingde
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudtingde[n]tingd(e)tingde(n)
meervoudtingd(e)

tipke

    
[tipkë]
 
 zn. (o) 
 
een/et tipke(n), tipkes
filterbladje - voor zelfgerolde sigaretten
+ door Krommenaas

tippe

    
[tippë]
 
 ww. 
 
tippe(n)
 
- tipte(n)
 
- getipt
1 typen     
 • ik kan ni' góe tippen oep een azerty-klavier
2 tippen     
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van tippe
ik tipwij tippe(n)
gij tipt
tipt(e) gij
golle tipt
  ↔ tipt(e) golle
ij tiptzun tippe(n)
OVT-vervoeging van tippe (zwak)
ik tipte(n)wij tipte(n)
gij tipte(n)
tipte(n) gij
golle tipte(n)
  ↔ tipte(n) golle
ij tipte(n)zun tipte(n)

tiret

    
[tirét]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, tirette(n), tiretshe
ritssluiting
 • de tiret van m'ne frak is kapot
+ door Krommenaas

tist

    
[tist]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, tiste(n), tishe
rare vent - of ironisch taalgebruik voor een vent in het algemeen; wellicht een verkorting van artist
 • 'k zen ne superintelligenten tist
+ door Krommenaas

tóebak

    
[tóebak]
 
 zn. (m) 
 
den ~
tabak     
 • 'k moet nog een gazet en tóebak koêpe
+ door Krommenaas

toêg

    
[toêch]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, toêge(n), toêgske
toog     
 • z'ange liever on den toêg
+ door Krommenaas

toêgzeiker

    
[tchseikër]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, toêgzeikers, toêgzeikerke
caféklant met een vaste plek aan de toog
 • na middernacht vind' ier alliên nog e paar toêgzeikers
+ door Krommenaas

toei

    
[toej]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, toeie(n), toeike
tooi     
 • a proenkt er meh' den toei van de schitterende toêne
+ door Krommenaas

toek

    
[toek]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, toekke(n)
mep - klop, slag
 • pas oep of ge krij nen toek oep oe bakkes
+ door Doederik

toêm

    
[toêm]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, toême(n), toêmke(?)
toom - teugel en bit van een paard
 • Jan wou ruiter wörre, kost 'em geraken on nen toêm
+ door Grytolle

toemme

    
[toemmë]
 
 tsw. 
toemme(n)
- verkorte vorm van verdoemme(n)
verdomme
 • toemmen eh, weral oep m'nen duim!
+ door Krommenaas

toên

    
[toên]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, toêne(n), toêntshe
toon     
 • e klokske zaaid z'n prille toêne over de velde ginder vaer
 • zingd mor al een toêntshe liêger
+ door Krommenaas

toêne

    
[tnë]
 
 ww. 
 
toêne(n)
 
- toênde(n)
 
- getoênd
tonen     
 • de gravuren on de mure toêne kóel en eigewijs 'tgeen de miêster ons vertelde
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van toêne
ik toênwij toêne(n)
gij toênd
toênd(e) gij
golle toênd
  ↔ toênd(e) golle
ij toêndzun toêne(n)
OVT-vervoeging van toêne (zwak)
ik toênde(n)wij toênde(n)
gij toênde(n)
toênde(n) gij
golle toênde(n)
  ↔ toênde(n) golle
ij toênde(n)zun toênde(n)

toeng

    
[toeng]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, toenge(n), toengeske
tong     
 • m'n toeng wier alsmor natter
+ door Krommenaas

toeng

    
[toeng]
 
 bijw. 
toen     
 • toeng pakten 'em een fles vergif en a zette z'on zijne mond
+ door Krommenaas

toengs

    
[toengs]
 
 bijw. 
- variant van toeng
toen     
 • ik ging nor ne geneeshiêr diê mij toengs onderzocht
+ door Krommenaas

toep

    
[toep]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, toeppe(n), toeppeke
joint     
 • we gon straks wa toeppe knalle
+ door Krommenaas
Pagina's: 1 | 2 | 3

Vragen? Kijk eerst in de uitleg bij het woordenboek

Suggesties of opmerkingen? Laat ze ons weten op het forum.