Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Aentwaerpse Woordenboek


158 woorde beginne meh een V...
Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4

vaak

    
[vaak]
 
 zn. (m) 
 
de ~
slaap - zoals in slaap hebben
 • ik em oem ting ure mistal al vaak
+ door Krommenaas

vaer

    
[vaer]
 
 bn. 
 
vaer
 
- varder/vajjer - varste
1 ver     
 • ae stem nemd mij mee nor il vaere drome
 • 'k gon ne vaeren tocht make
2 bijna     
 • plots zah 'kik daar een gritshe zitte vaer on 't pitte
+ door Krommenaas
Verbuiging van vaer
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudvaere[n]vaer(e)vaer
meervoudvaer(e)

vaerf

    
[vaerf]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~
verf     
 • de regenboog verblikt in et medig reflectere van de vaerf die ge rikt
+ door Krommenaas

vaerke

    
[vaerk]
 
 zn. (o) 
 
e/et vaerke(n), vaerkes, vaerkske
varken     
 • gefd te da' da' vaerke meh ae eed aangepapt
+ door Krommenaas

vajjer

    
[vajjr]
 
 bn. 
vajjer
 
- vergelijkende trap van vaer
verder     
 • de mizere die ging vajjer, nee 't is zeker nog ni' gedaan
+ door Krommenaas
Verbuiging van vajjer
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudvajjere[n]vajjer(e)vajjer
meervoudvajjer(e)

vakaense

    
[vakaens]
 
 zn. (v) 
 
een/de vakaense(n), vakaenses, vakaenseke
vakantie
 • ik gon alle jaren oep vakaensen oep de camping
 • a zee' "z'ee' vakaense genome, vr oe laenk, da weet ekik toch ni"
 • mijn vrou god alted in eur intshen oep vakaense
 • de vakaense loept ten ende, nog een week en 't is gedaan
+ door Grytolle

valies

    
[valies]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, valieze(n), valiske
koffer     
 • pakt astemblieft oe valies want ge zijd oep den highway nr de hel
+ door Krommenaas

valling

    
[valling]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, vallinge(n), vallingske
verkoudheid
 • want a ust, a eed een valling
+ door Krommenaas

van tijd

    
[van tijt]
 
 bijw. 
van tijt
soms     
 • 'k gon van tijd zelfs oep den daensvler staan
 • 'k weet van tijd ni wad ist beginne a 'k alle waerk bain zing
+ door Krommenaas

vandoeng

, ~ emme
    
[vandoeng]
 
 bijw. 
vandoeng
nodig hebben
 • 'k eb gin waarzeggerij vandoeng
+ door Krommenaas

vaner

    
[vaner]
 
 bijw. 
opnieuw, nogmaals
 • a' die van mij da wet stekt ze vaner ons kot in braend
+ door Krommenaas

vaneiges

    
[vaneigs]
 
 bijw. 
uiteraard
 • godde mee? vaneiges!
+ door Krommenaas

vanzelve

    
[vanzlev]
 
 uitdr. 
vanzelve(n)
van zijn leven - van mijn/je/zijn/haar/hun/ons leven, ooit, zijn leven lang, zijn hele leven
 • gij, gah goh toch jare moette stouwe, ja gij, rokt vanzelve ni' van grond
 • 'k ad vanzelve zoeiets not kunne bedenke
 • zoe em ek vanzelven is een oepblaaspoep gekocht
 • ik zen ne ketter onder de maan di vanzelve ni' zal verstaan
+ door Grytolle

varder

    
[vardr]
 
 bn. 
varder
 
- vergelijkende trap van vaer
verder     
 • di wonde wa' varder in e grot kastil
+ door Krommenaas
Verbuiging van varder
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudvardere[n]varder(e)varder
meervoudvarder(e)

varrekijker

    
[varrkijkr]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, varrekijkers, varrekijkerke
verrekijker
+ door Krommenaas

varste

    
[varst]
 
 bn. 
varste
 
- overtreffende trap van vaer
verste     
 • ik verleg m'n varste grenze
+ door Krommenaas
Verbuiging van varste
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudvarste[n]varst(e)varste(n)
meervoudvarst(e)

varte

    
[vart]
 
 zn. (v) 
 
een/de varte(n), vartes
verte     
 • in de varte zingd ne man
 • as 'kik in de varte de kaerkklokken or
+ door Krommenaas

vefde

    
[vvd]
 
 telw. 
 
vefde
 
- variant van vfde
vijfde     
 • da's nah de vefde kir da'k meh ons Jeanne in Benidorm zit
+ door Krommenaas
Verbuiging van vefde
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudvefde[n]vefd(e)vefde(n)
meervoud

veftig

    
[fftch]
 
 telw. 
- variant van vftig
vijftig     
 • de prijs dorvan is veftig frang
 • ne vent van rond de veftig krij sleet oep zij mashing
+ door Krommenaas

vel

    
[vl]
 
 zn. (o) 
 
et ~, velle(n), velleke
1 huid - van mensen
 • ze krij' di glimlach ni mer weg, eur vel stoh t'aerd gespanne
2 vel - van dieren
+ door Krommenaas

velo

    
[vloo]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, velo's, veloke
- variant van vlo
fiets - Fr. vlo
 • 'k was meh mijne velo onderuit gegaan
+ door Krommenaas

velopad

    
[vloopat]
 
 zn. 
 
e/ne/et/de ~, velopade(n), velopadshe
fietspad
 • ne velopad lee' der enkel vr de sho
+ door Krommenaas

veraendere

    
[vraendr]
 
 ww. 
 
veraendere(n)
 
- veraenderde(n)
 
- veraenderd
veranderen
 • ge zeh' zoeveul veraenderd
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van veraendere
ik veraenderwij veraendere(n)
gij veraenderd
veraenderd(e) gij
golle veraenderd
  ↔ veraenderd(e) golle
ij veraenderdzun veraendere(n)
OVT-vervoeging van veraendere (zwak)
ik veraenderde(n)wij veraenderde(n)
gij veraenderde(n)
veraenderde(n) gij
golle veraenderde(n)
  ↔ veraenderde(n) golle
ij veraenderde(n)zun veraenderde(n)

verassurere

    
[vrassreer]
 
 ww. 
verassurere(n)
- afgeleid van assuraense(n)
verzekeren - d.m.v. een verzekeringspolis
 • z'n uis is verbraend en 't was ni' verassureerd
+ door Doederik

verblike

    
[vrblik]
 
 ww. 
 
verblike(n)
 
- verblikte(n)
 
- verblikt
verbleken
 • de regenboog verblikt in et medig reflectere van de vaerf die ge rikt
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van verblike
ik verblikwij verblike(n)
gij verblikt
verblikt(e) gij
golle verblikt
  ↔ verblikt(e) golle
ij verbliktzun verblike(n)
OVT-vervoeging van verblike (zwak)
ik verblikte(n)wij verblikte(n)
gij verblikte(n)
verblikte(n) gij
golle verblikte(n)
  ↔ verblikte(n) golle
ij verblikte(n)zun verblikte(n)

verdiep

    
[vrdiep]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, verdiepe(n)
verdieping
 • a wond oep 't darde verdiep
 • zij wond twi verdiepen oger
+ door Krommenaas

verdoemme

    
[vrdoemm]
 
 tsw. 
verdoemme(n)
verdomme
 • Da' dee' verdoemme zir, da' doeng 'kik not ni mir
+ door Krommenaas

verdove

    
[vrdov]
 
 ww. 
 
verdove(n)
 
- verdofde(n)
 
- verdofd
verdoven
 • ze verdofden unnen tijd
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van verdove
ik verdofwij verdove(n)
gij verdofd
verdofd(e) gij
golle verdofd
  ↔ verdofd(e) golle
ij verdofdzun verdove(n)
OVT-vervoeging van verdove (zwak)
ik verdofde(n)wij verdofde(n)
gij verdofde(n)
verdofde(n) gij
golle verdofde(n)
  ↔ verdofde(n) golle
ij verdofde(n)zun verdofde(n)

vre

    
[ver]
 
 ww. 
 
vre(n)
 
- verde(n)
 
- gevre(n)
varen     
 • per bot oep 't Scheld gon vre, da' doeng 'kik toch zoe gere
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van vre
ik verwij vre(n)
gij verd
verd(e) gij
golle verd
  ↔ verd(e) golle
ij verdzun vre(n)
OVT-vervoeging van vre (zwak)
ik verde(n)wij verde(n)
gij verde(n)
verde(n) gij
golle verde(n)
  ↔ verde(n) golle
ij verde(n)zun verde(n)

verfroemmele

    
[vrfrmml]
 
 ww. 
 
verfroemmele(n)
 
- verfroemmelde(n)
 
- verfroemmeld
verfrommelen
 • zie da' ge m'n foto's ni' verfroemmeld
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van verfroemmele
ik verfroemmelwij verfroemmele(n)
gij verfroemmeld
verfroemmeld(e) gij
golle verfroemmeld
  ↔ verfroemmeld(e) golle
ij verfroemmeldzun verfroemmele(n)
OVT-vervoeging van verfroemmele (zwak)
ik verfroemmelde(n)wij verfroemmelde(n)
gij verfroemmelde(n)
verfroemmelde(n) gij
golle verfroemmelde(n)
  ↔ verfroemmelde(n) golle
ij verfroemmelde(n)zun verfroemmelde(n)

vergrote

    
[vrgrot]
 
 ww. 
 
vergrote(n)
 
- vergrotte(n)
 
- vergrot
vergroten
 • oem den op nog te vergrote stod ier ne zanger oep 't verog
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van vergrote
ik vergrotwij vergrote(n)
gij vergrot
vergrot(e) gij
golle vergrot
  ↔ vergrot(e) golle
ij vergrotzun vergrote(n)
OVT-vervoeging van vergrote (zwak)
ik vergrotte(n)wij vergrotte(n)
gij vergrotte(n)
vergrotte(n) gij
golle vergrotte(n)
  ↔ vergrotte(n) golle
ij vergrotte(n)zun vergrotte(n)

verket

    
[vrkt]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, verkette(n), verketshe
vork - Fr. fourchette
 • en e da' g'et et, meh stokskes of verket, a' g'et mor fret
+ door Krommenaas

verkir

    
[vrkir]
 
 zn. (o) 
 
et verki
verkeer     
 • et gewo verkir lag lam
+ door Krommenaas

verkird

    
[vrkirt]
 
 bn. 
 
verkird
 
verkeerd
 • ik breek mistal verkirde dinges af
+ door Krommenaas
Verbuiging van verkird
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudverkirde[n]verkird(e)verkird
meervoudverkird(e)

verkirde

    
[vrkird]
 
 zn. (m) 
 
ne/de verkirde(n)
homo     
 • mijne kapper is ne verkirde
+ door Krommenaas

verkrokkele

    
[vrkrokkl]
 
 ww. 
 
verkrokkele(n)
 
- verkrokkelde(n)
 
- verkrokkeld
verkreuken
 • eure rok is imol verkrokkeld
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van verkrokkele
ik verkrokkelwij verkrokkele(n)
gij verkrokkeld
verkrokkeld(e) gij
golle verkrokkeld
  ↔ verkrokkeld(e) golle
ij verkrokkeldzun verkrokkele(n)
OVT-vervoeging van verkrokkele (zwak)
ik verkrokkelde(n)wij verkrokkelde(n)
gij verkrokkelde(n)
verkrokkelde(n) gij
golle verkrokkelde(n)
  ↔ verkrokkelde(n) golle
ij verkrokkelde(n)zun verkrokkelde(n)

verlappe

    
[vrlapp]
 
 ww. 
 
verlappe(n)
 
- verlapte(n)
 
- verlapt
verkopen
 • 'k verlap al m'n uizen en 'k kop ne chateau in de Provence
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van verlappe
ik verlapwij verlappe(n)
gij verlapt
verlapt(e) gij
golle verlapt
  ↔ verlapt(e) golle
ij verlaptzun verlappe(n)
OVT-vervoeging van verlappe (zwak)
ik verlapte(n)wij verlapte(n)
gij verlapte(n)
verlapte(n) gij
golle verlapte(n)
  ↔ verlapte(n) golle
ij verlapte(n)zun verlapte(n)

verleie

    
[vrlei]
 
 ww. 
 
verleie(n)
 
- verleide(n)
 
- verleid
verleiden
 • we laten ons alted verleie oem te blijve stemmen oep de grote machtspartije
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van verleie
ik verleidwij verleie(n) / verleide(n)
gij verleid
verleid(e) gij
golle verleid
  ↔ verleid(e) golle
ij verleidzun verleie(n) / verleide(n)
OVT-vervoeging van verleie (zwak)
ik verleide(n)wij verleide(n)
gij verleide(n)
verleide(n) gij
golle verleide(n)
  ↔ verleide(n) golle
ij verleide(n)zun verleide(n)

verleje

    
[vrleej]
 
 bn. 
 
verleje(n)
 
1 vorige - enkel als het om chronologische volgorde gaat en ten opzichte van het heden
 • verleje mnd was 'em nog springlevend
 • verleje kir zede nog van ni
 • verlejen donderdag is 'em nog is oep bezuuk gewest
2 verleden
 • da's nae allemol verlejen tijd
+ door Krommenaas
Verbuiging van verleje
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudverleje[n]verleje(n)verleje(n)
meervoudverleje(n)

verlengenis

    
[vrlngnis]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~
het verlengde
 • die straat leed in de verlengenis van de Klosterstraat
+ door Doederik

verliere

    
[vrlier]
 
 ww. 
 
verliere(n)
 
- verloor
 
- verlore(n)
verliezen
 • as we verliere de' da' zir
 • verlierd ier ginen tijd want et leven is ier dod
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van verliere
ik verlierwij verliere(n)
gij verlierd
verlierd(e) gij
golle verlierd
  ↔ verlierd(e) golle
ij verlierdzun verliere(n)
OVT-vervoeging van verliere
ik verloorwij verlore(n)
gij verloor
verloord(e) gij
golle verloor
  ↔ verloord(e) golle
ij verloorzun verlore(n)

verlire

    
[verlire]
 
 ww. 
 
verlire
 
- verlirde(n)
 
- verlird
verleren
 • na nege jaar in Brussel en Leuve was ek et Aentwaerps bekan verlird
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van verlire
ik verlirwij verlire(n)
gij verlird
verlird(e) gij
golle verlird
  ↔ verlird(e) golle
ij verlirdzun verlire(n)
OVT-vervoeging van verlire (zwak)
ik verlirde(n)wij verlirde(n)
gij verlirde(n)
verlirde(n) gij
golle verlirde(n)
  ↔ verlirde(n) golle
ij verlirde(n)zun verlirde(n)

verlop

    
[vrlop]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~
verloop     
 • na verlop van nen tijd kreeg 'em spijt
+ door Krommenaas

vermassakrere

    
[vrmassakreer]
 
 ww. 
 
vermassakrere(n)
 
- vermassakreerde(n)
 
- vermassakreerd
stuk maken, beschadigen - Fr. massacrer
 • de kat ee m'n bloemme wer vermassakreerd
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van vermassakrere
ik vermassakreerwij vermassakrere(n)
gij vermassakreerd
vermassakreerd(e) gij
golle vermassakreerd
  ↔ vermassakreerd(e) golle
ij vermassakreerdzun vermassakrere(n)
OVT-vervoeging van vermassakrere (zwak)
ik vermassakreerde(n)wij vermassakreerde(n)
gij vermassakreerde(n)
vermassakreerde(n) gij
golle vermassakreerde(n)
  ↔ vermassakreerde(n) golle
ij vermassakreerde(n)zun vermassakreerde(n)

vermije

    
[vrmij]
 
 ww. 
 
vermije(n)
 
- vermee
 
- vermee(n)
vermijden
 • et bitter was ni te vermije
+ door Doederik
OTT-vervoeging van vermije
ik vermijwij vermije(n)
gij vermijd
vermijd(e) gij
golle vermijd
  ↔ vermijd(e) golle
ij vermijdzun vermije(n)
OVT-vervoeging van vermije
ik vermeewij vermee(n)
gij vermee
vermed(e) gij
golle vermee
  ↔ vermed(e) golle
ij vermeezun vermee(n)

vermore

    
[vrmore]
 
 ww. 
 
vermore(n)
 
- vermorde(n)
 
- vermord
vermoorden
 • 'k zou 'em wel kunne vermore
 • we vermorde vruge waendelers die kresse lak de wiele van den alleristen tram
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van vermore
ik vermorwij vermore(n)
gij vermord
vermord(e) gij
golle vermord
  ↔ vermord(e) golle
ij vermordzun vermore(n)
OVT-vervoeging van vermore (zwak)
ik vermorde(n)wij vermorde(n)
gij vermorde(n)
vermorde(n) gij
golle vermorde(n)
  ↔ vermorde(n) golle
ij vermorde(n)zun vermorde(n)

vermose

    
[vrmos]
 
 ww. 
 
vermose(n)
 
- vermoste(n)
 
- vermost
verknoeien
 • want m'n art eb ek gesloten en m'n ziel eb ek vermosd
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van vermose
ik vermoswij vermose(n)
gij vermost
vermost(e) gij
golle vermost
  ↔ vermost(e) golle
ij vermostzun vermose(n)
OVT-vervoeging van vermose (zwak)
ik vermoste(n)wij vermoste(n)
gij vermoste(n)
vermoste(n) gij
golle vermoste(n)
  ↔ vermoste(n) golle
ij vermoste(n)zun vermoste(n)

verog

    
[vroch]
 
 zn. (o) 
podium     
 • ik gon weg van dees verog
 • oem den op nog te vergrote stod ier ne zanger oep 't verog
+ door Krommenaas

veroge

    
[vrog]
 
 ww. 
 
veroge(n)
 
- verogde(n)
 
- verogd
verhogen
 • 'k em die tafel wa' verogd
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van veroge
ik verogwij veroge(n)
gij verogd
verogd(e) gij
golle verogd
  ↔ verogd(e) golle
ij verogdzun veroge(n)
OVT-vervoeging van veroge (zwak)
ik verogde(n)wij verogde(n)
gij verogde(n)
verogde(n) gij
golle verogde(n)
  ↔ verogde(n) golle
ij verogde(n)zun verogde(n)

verore

    
[vror]
 
 ww. 
 
verore(n)
 
- verorde(n)
 
- verord
verhoren
 • allin 't Gouwe Kalf wrd nog verord
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van verore
ik verorwij verore(n)
gij verord
verord(e) gij
golle verord
  ↔ verord(e) golle
ij verordzun verore(n)
OVT-vervoeging van verore (zwak)
ik verorde(n)wij verorde(n)
gij verorde(n)
verorde(n) gij
golle verorde(n)
  ↔ verorde(n) golle
ij verorde(n)zun verorde(n)
Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4

Vragen? Kijk eerst in de uitleg bij het woordenboek

Suggesties of opmerkingen? Laat ze ons weten op het forum.